Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Päivätoimintakeskus Saippua Center, Turku

Keywords:

Contact information and opening hours

Visiting address

Ruissalontie 12 C, E-porras
20200 TURKU

Opening hours

Monday–Friday 8.00–16.00

Exceptional opening hours

1.7.2024–28.7.2024 Kesätauko
Closed

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Päivätoimintakeskus Saippua Centerissä järjestetään päivätoimintaa kehitysvammaisille henkilöille kolmessa eri ryhmässä: Apaja, Puro ja Elämäntaitovalmennus. Yksikkö sijaitsee Turussa Saippua Centerin -kiinteistössä. Apaja toimii kiinteistön 6. kerroksessa, Puro ja Elämäntaitovalmennus 2. kerroksessa.

Toimintaan osallistuu vahvaa tukea tarvitsevia henkilöitä, joilla on autismin tai vaikean kehitysvamman vuoksi haasteita käyttäytymisessä, kommunikaatiossa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja toimintaan osallistumisessa. Toiminnassa on huomioitu asiakkaiden erityisen tuen tarpeet: asiakkaat toimivat usein pienryhmissä ja monilla asiakkailla on oma henkilökohtainen avustaja.

Apaja ja Puro

Päivätoiminnassa asiakkaat saavat mielekästä tekemistä omien toivomustensa ja tarpeidensa mukaisesti. Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset tiedot, taidot, kokemukset ja vahvuudet. Tavoitteena on rytmittää arkea mielekkäällä tavalla, edistää ihmissuhteita, tukea elämäntaitoja ja ylläpitää toimintakykyä. Päivätoiminnassa voidaan esimerkiksi pelata pelejä, kuunnella musiikkia, tanssia, liikkua, ulkoilla ja keskustella. Asiakkaiden yhteiskunnallista osallisuuttaan ja kansalaisuuttaan vahvistetaan tukemalla kommunikaatiota ja vuorovaikutusta sekä suuntaamalla toimintaa myös yksikön ulkopuolelle. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, jota seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Elämäntaitovalmennus

Elämäntaitovalmennus tarjoaa kuntouttavalla työotteella toteutettavaa, tavoitteellista valmennusta itsenäisen elämän tueksi. Valmennus toteutetaan yhteistyössä asiakkaan lähiverkoston kanssa. Elämäntaitovalmennuksessa kiinnitetään huomiota kommunikaation ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Tavoitteena on asiakkaan arjen- ja elämäntaitojen sekä opiskeluvalmiuksien tukeminen ja vahvistaminen, jatko-opintoihin tarvittavien valmiuksien ja taitojen vahvistaminen sekä työelämätaitojen kehittäminen. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, jota seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.