Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Contact information and opening hours

Opening hours

Puhelinajat suomeksi
Monday–Friday
9.00–15.00
Puhelinajat ruotsiksi
Monday–Friday
9.00–12.00
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Ikääntyneet ja heidän omaiset saavat neuvoja ja ohjausta erilaisiin palveluihin Varsinais-Suomen keskitetystä ikääntyneiden asiakasneuvontanumerosta. Yli 65-vuotiaiden tukipalveluita, kotihoitoa ja perhehoidon tukea hakevat henkilöt hakevat palveluja ottamalla yhteyttä palvelunvalvojaan. Palveluohjaaja kartoittaa alustavan palvelutarpeen ja ohjaa asiakkaan erilaisten palveluiden valikoimaan. Palveluohjaaja auttaa myös tarvittavien hakemusten täyttämisessä.