Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Kehitysvammaisten henkilöiden palveluasuminen

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen järjestetään joustavasti sinun yksilöllisten tarpeittesi mukaan. Palveluun kuuluu esteetön ja toimiva asunto sekä ne välttämättömät tukipalvelut, joita tarvitset arjesta selviytymiseen. Asumispalvelu on sinulle maksutonta, mutta vuokran ja muut tavanomaiset asumiskulut maksat aina itse.

Asunto voi olla vuokra- tai omistusasunto. Se voi olla osa asuntoryhmää, ryhmäkotia tai palvelutaloa ja tuki voi olla ympärivuorokautista tai kevyemmin tuettua, riippuen tuentarpeistasi. Voit saada apua erilaisiin arkeen ja asumiseen liittyviin toimintoihin, kuten liikkumiseen, pukeutumiseen, henkilökohtaisen hygienian hoitoon, ruokailuihin, lääkityksestä huolehtimiseen sekä muihin tarvittaviin toimiin.

Vammaispalvelujen ammattilainen arvioi kanssasi, minkä verran ja millaista asumisen tukea tarvitset. Tarvitsemasi palvelut määritellään omassa asiakas- tai palvelusuunnitelmassasi. Tavoitteena on, että voit asua mahdollisimman itsenäisesti silloinkin, kun tarvitset siihen tukea ja palveluita. Asumisen tuen kokonaisuus suunnitellaan yksilöllisen tilanteesi perusteella, ja sen järjestämisessä kuullaan sinun tarpeitasi ja toiveitasi.

1.1.2025 alkaen sovelletaan kaikkien asiakasryhmien kohdalla uutta vammaispalvelulakia, mutta ennen sitä tehdyt päätökset pysyvät voimassa tämän jälkeenkin.

Requirements

Palvelu on tarkoitettu kehitysvammaiselle henkilölle, joka tarvitsee päivittäisissä toimissaan apua jatkuvasti tai erityisen runsaasti.

Kehitysvammalain mukaisia palveluita myönnetään henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuolto-ohjelma on asiakirja, johon kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain nojalla.

User instruction

Vammaispalveluista saat apua tarvettasi vastaavien palveluiden ja asumismuodon löytämiseen. Ota yhteyttä oman asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Voit hakea palvelua täyttämällä vammaispalveluhakemuksen, jonka löydät varha.fi verkkosivuilta kohdasta Sähköinen asiointi. Hakemus löytyy sekä sähköisenä lomakkeena, että tulostettavana pdf-lomakkeena, jonka voit toimittaa oman alueesi vammaispalveluihin.

Liitä hakemukseen julkisen terveydenhuollon lausunto, josta selviää tämänhetkinen terveydentilasi, toimintakykysi, ja vammasi tai sairautesi pitkäaikaisuus. Parhaiten tähän tarkoitukseen soveltuu yleensä sellaisen hoitavan tahon lausunto tai selvitys, joka tuntee vammaasi tai sairauteesi liittyvän tilanteen parhaiten.

Service channels

Artturin asumisyksikkö, Salo

Kotikulta, Raisio

Kotiranta