Skip to main content

Oral Health Care

Suun terveydenhuolto huolehtii suun terveyden edistämisestä sekä terveyden- ja sairaanhoidosta. Palveluja ovat kiireellinen ensiapu, perushammashoito, erikoishammashoito. Lisäksi hammashoitoloissa saat neuvontaa ennaltaehkäisevään omahoitoon.