Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Services for the Elderly

Ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on, että jokainen ikääntynyt varsinaissuomalainen voi asua kotihoidon ja tukipalvelujen avulla mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.

Ikäihminen, tarvitsetko apua?

Palveluohjaus tarjoaa ikäihmisille ja heidän läheisilleen matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta erilaisista ikääntyneille tarkoitetuista palveluista. Palveluohjauksesta voidaan tarvittaessa myös varata asiakkaalle laaja-alainen palvelutarpeen arviointiaika.

Puhelin palvelee arkisin klo 9-15
02 262 6164