Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 23.4.2024 16.51

Aluehallitus 23.4.2024: Paraisille ikäihmisten kuntouttava arviointiyksikkö

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) aluehallitus päätti muuttaa Paraisten geriatrisen osaston kuntouttavaksi arviointiyksiköksi.

Varha aluehallitus

Paraisten geriatrisen osaston toiminta muuttuu. Ikääntyneiden palvelut aloittaa osastolla kuntouttavan arviointitoiminnan ja lyhytaikaisen asumispalvelun yksikön.

Muutos tukee Varhan ikääntyneiden palveluiden tavoitetta, että jokainen ikääntynyt varsinaissuomalainen voi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan tarvittaessa kotihoidon ja tukipalvelujen avulla.

Arvioiva kuntoutustoiminta on tarkoitus ulottaa koko hyvinvointialueelle.

- Toimintakyvyn tuen ja kuntoutustoiminnan vaikuttavuudesta on saatu vahvaa näyttöä ja hyvää asiakaspalautetta esimerkiksi Uudenkaupungin Kuunarista, aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja kertoo.

Osaston 25 hoitopaikkaa korvautuvat ikääntyneiden palveluiden 18 lyhytaikaispaikalla ja 8 arviointipaikalla. Perustettavaan yksikköön on tarkoitus keskittää koko Varhan ruotsinkielistä asiakaskuntaa palveleva kuntouttava lyhytaikaishoito. Perustettavaan yksikköön siirtyy Paraisten geriatriselta osastolta yhteensä 26 työntekijää.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että toiminnan siirtyessä Tyks-sairaalapalvelujen tulosalueelta ikääntyneiden palveluiden tulosalueelle myös talousarvioon varatut varat jaetaan tulosalueiden välillä siirtymän mukaisesti.

Muutoksia kokousaikatauluun

Aluehallitus päätti muutoksista kevään kokousaikatauluun. 30. huhtikuuta klo 13 alkavaksi sovittu Iltakoulu muutetaan alkamaan klo 12 ja iltakoulu 28.5.2024 klo 13 muutetaan päätöskokoukseksi.

Aluehallitus siirsi toimivaltaa

Aluehallitus päätti siirtää toimivaltaansa harkinnanvaraisten, palkallisten virka- ja työvapaiden osalta tulosaluejohtajille siten, että tulosaluejohtaja päättää alaisensa viranhaltijan tai työntekijän palkallisesta harkinnanvaraisesta virka- ja työvapaasta enintään kolmen kuukauden ajalle. Tulosaluejohtajien mahdollisten harkinnanvaraisten palkallisten virkavapaiden myöntämisestä päättää kuitenkin aluehallitus.

Psykiatrian uudisrakennuksen vaiheen II hankesuunnitelma otettiin listalta pois ja Dentalian aiesopimus palautettiin valmisteluun. Muut kuin tässä mainitut pykälät päätettiin esityslistan mukaisesti.