Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 29.8.2023 09.04

Cool Kids -hoitomalli antaa nuorelle työkaluja ahdistuksen selättämiseen – ensimmäiset kuraattorit valmistuneet menetelmäosaajiksi

Avainsanat:

Ensimmäiset Cool Kids -koulutetut koulukuraattorit toimivat nyt Varhassa. Strukturoitu Cool Kids -hoitomuoto antaa lapsille ja nuorille työkaluja käsitellä ahdistusta ja sosiaalista jännittämistä sekä auttaa myös perhettä toimimaan rakentavammin nuoren oireiden kanssa. Tavoitteena on, että nuorilla koko Varsinais-Suomen alueella olisi lopulta yhtäläinen mahdollisuus päästä hoidon piiriin.

Ahdistunut nuori katsoo koulun ikkunasta sisään

Cool Kids on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva hoitomalli, jonka tavoitteena on auttaa nuoria tunnistamaan ahdistuneisuutensa oireet ja syyt sekä kokemansa tunteet, ajatukset ja reaktiot ahdistavissa tai hankalissa tilanteissa.

Nyt Vakka-Suomen (Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Taivassalo, Pyhäranta, Kustavi, Mynämäki, Nousiainen, Masku) -alue on saanut kaksi uutta menetelmäosaajaa, koulukuraattorit Kirsi Rostenin ja Marika Marjasen, jotka toteuttavat hoitomuotoa koulussa.

– Lähdimme koulutukseen, sillä tämä on tutkittu, vaikuttava ja selkeä menetelmä lasten, nuorten ja vanhempien kanssa tehtävään työhön, Rosten ja Marjanen kertovat.

– Pidin myös tärkeänä, että menetelmää voi toteuttaa ryhmämuotoisena, Marika Marjanen lisää.

Koulutus koostui verkkokoulutusosiosta, hybridikoulutuspäivästä, menetelmätyönohjauksista ja hoitojen toteuttamisesta.

Kuraattorit kertovat, että he toteuttivat koulutukseen liittyvät hoidot työparina ryhmämuotoisesti Nousiaisten yhtenäiskoululla ja Kurittulan koululla Maskussa. Ryhmäläiset tulivat jo kuraattoripalveluissa olevista nuorista tai ohjautuivat opettajan kautta ryhmään. 

Samalta perhekeskusalueelta kouluttautuu pian paljon muitakin

– Cool Kids ja Cool Kids Chilled -menetelmään on parasta aikaa kouluttautumassa Vakka-Suomen alueelta muun muassa koulupsykologeja, kuraattoreja sekä lasten ja nuorten psykiatrisia sairaanhoitajia, jotka jalkautuvat kouluihin, johtava kuraattori Sirke Jaakkola iloitsee.

Hän kertoo, että opiskeluhuollon työntekijöiden on mahdollista toteuttaa Cool Kidsiä ryhmämuotoisesti myös moniammatillisena ja monialaisena yhteistyönä alueen kunnissa, jolloin työ ei ole sidottu omaan työskentelypaikkakuntaan.

– Tarkemmasta monialaisesta yhteistyöstä ja työntekijäryhmien välisestä työnjaosta on tarkoitus sopia alueen Cool Kids -kouluttautuneiden työntekijöiden kanssa pian pidettävässä palaverissa.      

”Tästä jää elinikäinen apu”

Hoidossa keskeisenä elementtinä on ahdistaviin tilanteisiin liittyvä altistaminen sekä siihen liitetty palkitseminen. Palkkioilla on iso rooli. Vanhempien sitoutuminen työskentelyyn vahvistaa nuoren saamaa hyötyä. 

– Riittävän pienet edistysaskelmat ovat altistusharjoituksissa oleellisia, samoin altistusten suunnitelmallinen toteuttaminen. Lapsi ja vanhempi yhdessä suunnittelevat palkkiot ja niiden toteutuksen, Marika Marjanen sanoo.

Myös työkirjat ovat hoitomallissa erittäin tärkeitä työvälineitä.

– Työkirjaan voi tarvittaessa palata ja käydä uudelleen läpi asioita, jotka ovat auttaneet. Eräs nuori totesikin, että tästä jää hänelle elinikäinen apu, Kirsi Rosten kertoo.

Hoitomuodossa sen strukturoitu malli auttaa nuorta jäsentämään omia haasteita ja työskentelyä niiden parissa. 

– Lapsille ja vanhemmille on molemmille omat työkirjat, jotka tuottavat tietoa sekä lapsi- että vanhemmuuslähtöisesti. Kirjat ovat konkreettisia ja helposti lähestyttäviä sekä auttavat pilkkomaan ja jäsentämään työstettävää asiaa. Nuorille ollut tärkeä saada oma kirja, jota voi täyttää. Kirjat myös ohjaavat hoitoprosessia ja siinä etenemistä, Marika Marjanen sanoo.

Lisäksi työskentelyn edetessä vanhemmat alkavat tunnistaa itsessään niin sanottuja vanhemmuuden ansoja – toimintamalleja, jotka mahdollisesti ylläpitävät ongelmaa, lisää Rosten.

Ahdistuneisuushäiriöt verrattain yleisiä etenkin nuorilla

On tutkittu, että noin 3–9 prosenttia lapsista ja 10–15 prosenttia nuorista kärsii ahdistuneisuushäiriöistä. Cool Kids -ohjelma soveltuu monenlaisten ahdistusoireiden hoitoon yksilöllisesti.

– Cool Kids -hoitomalli antaa nuorelle apua käsitellä vaikkapa tilanteita, joissa hän tuntee itsensä ulkopuoliseksi, hermostuu esiintyessään tai kamppailee sosiaalisessa kanssakäymisessä, kertoo menetelmäohjaaja ja -koordinaattori Riina Sjöman Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta. Hanketta tukeva Länsi-Suomen koordinaatiohanke koordinoi koulutuksia Varsinais-Suomessa ja Cool Kids on osa kansallista Terapiat etulinjaan -toimintamallia (HUS). Cool Kids -koordinaatio jatkuu RRP-hankkeessa vuoden 2025 kesäkuun loppuun.

– Hoito-ohjelman vaikuttavuudesta on olemassa tutkimusnäyttöä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ohjelmaan osallistuminen vähentää merkittävästi ahdistuneisuusoireita. Onnistuneita, loppuun saakka vietyjä hoitoja on 89 prosenttia. Varsinais-Suomen alueella seuratuista 61 Cool Kids hoito-ohjelman aloittaneesta nuoresta keskeytti vain kuusi, joista yksi hoito keskeytyi nuoren voinnin merkittävästi kohennuttua, Sjöman kertoo.

  • Cool Kids on kehitetty australialaisessa Macquarien yliopistossa 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on ahdistusoireita. Näitä voivat olla huolestuneisuus, sosiaalinen ahdistus, pelot sekä vaikkapa pakko-oireet.
  • Lue lisää: Cool Kids lapsille ja nuorille