Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 8.6.2023 21.10

Ihmislähtöistä hoivakulttuuria luomassa

Avainsanat:

Viime helmikuussa Turun AMK:n Salon kampuksella avautui tehostetun palveluasumisen yksikkö Campuskoti Merihelmi. Nimensä mukaan yksikössä tehdään laajaa yhteistyötä Turun AMK:n sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat pääsevät oppimaan aitoon ympäristöön opintojensa alusta lähtien. Yksikössä halutaan myös luoda yksilöllistä kohtaamisen kulttuuria.

Käsiä aseteltuna vaaleanpunaiselle virkatulle pöydällä olevalle liinalle

Yksikön rekrytoinnit ja tarvittavat hankinnat aloitettiin jo viime vuoden puolella. Yksikkö avattiin marraskuussa 2022, henkilökunta ja asukkaat siirtyivät yksikköön porrastetusti niin että koko henkilökunta oli koossa helmikuussa 2023 ja kaikkia asukaspaikat täynnä.

- Helmikuussa meillä oli uusi henkilökunta, uudet asukkaat ja tilat sekä toki myös uudet opiskelijat, kertoo Campuskoti Merihelmen esihenkilö Susanna Höykinpuro.

Työyhteisöön kuuluvat sairaan- ja lähihoitajien lisäksi hoiva-avustajat, fysioterapeutti sekä opiskelijat.

Merihelmen fysioterapeutti osallistuu hoitopalavereihin ja tekee mm. asukkaiden kuntoutussuunnitelmia ja osallistuu RAI-arviointien tekoon.  Usein fysioterapeutti on irrallisempi osa vanhuspalveluyksikön arkea.

- Luomme tästä nyt toimintamallia muuallekin vanhustyöhön hyödynnettäväksi. Yksikön oma fysioterapeutti on tärkeä konsultointituki myös hoitajillemme, Susanna huomauttaa.

Televisio on avoinna lipaston päällä. Vaalean harmaa sohva ja nojatuolit reunustavat huonetta.

Molemminpuolista oppimista

Ensimmäinen sairaanhoitajaopiskelijaryhmä on ollut osa Merihelmen työyhteisöä yksikön avautumisesta lähtien. Turun AMK:n 15 sairaanhoitajaopiskelijaa on jakaantunut neljään ryhmään – aamu- ja iltavuoroissa työskentelee yksi ryhmä kummassakin. Teoriaa opiskellaan koulussa ja käytäntöä Merihelmessä. Helmikuussa aloittanut ryhmä jatkaa toukokuuhun asti eli yhden lukukauden ja suorittaa ensimmäisen harjoittelunsa. Opiskelijoilla on Merihelmen tiloissa myös oma ryhmähuone. Turun AMK:n luomassa toimintamallissa opiskelijat oppivat tiimeissä, joka tuo opiskelijoille uudenlaista vastuuta ja ongelmanratkaisukykyä.

Syksyllä aloittava toinen opiskelijaryhmä lähtee liikkeelle erilaisista lähtökohdista.

- Pohdimme yhdessä AMK:n edustajien kanssa, miten opiskelijoiden ohjausta mahdollisesti jatkossa nyt kokemamme pohjalta ja saamamme opiskelijapalautteen pohjalta kehitetään.

Opiskelijayhteistyössä palkitsevinta on juuri molemminpuolinen oppiminen – opiskelijat ovat osa yhteisöä ja pääsevät tekemään kaikkia yksikön töitä. Tutuksi tulevat niin asukkaiden lääketilausten tekeminen kuin uusien asukkaiden vastaanotto. He tuovat samalla näkemyksiään, huomioitaan sekä viimeisintä tutkittua tietoa työntekijöiden arkeen. Merihelmessä karttuvia hoitotyön perustaitoja on helpompaa jatkossa syventää.

- Toivomme myös, että alaa opiskelevien kiinnostus heräisi vanhustyöhön, joka ei aina esimerkiksi julkisessa keskustelussa näyttäydy kaikkein hohdokkaimpana, Susanna lisää.

Kehittäminen on meillä tuttu juttu

Mitä Campuskoti Merihelmessä tehdään aiempaan verrattuna toisin?

- Ainakin haluamme olla luomassa ihmislähtöistä läsnäolon ja kohtaamisen kulttuuria sekä yksilöllistä hoivaa. Haluamme, että kohtaamiselle jää myös aikaa. Elämme täällä normaalia elämää emmekä niinkään korosta ympärivuorokautisen hoivan yksikössä asumista, Susanna jatkaa.

- Yksikön seinät eivät myöskään saa olla liian korkeat vaan täältä pääsee ulkoilemaan ja myös kotivierailuille. Yhteydet omaisiin ovat tiiviit, hän jatkaa.  

Vanhan ihmisen käsissä on kynä, jolla hän piirtää punaisia sydämiä valkoiselle paperille. Paperin alle on levitelty avoin sanomalehti.

Merihelmen rekrytoinneissa painotettiin kiinnostusta opiskelijaohjaukseen ja muistisairaan hoitotyön osaamista. Yksikössä työskenteleviä kiinnostaa myös hoivatyön kehittäminen.

- Kehittäminen on työyhteisössämme tuttu juttu. Meillä moni työntekijä myös opiskelee työn ohella.

Lisäksi Merihelmi on mukana Turun AMK:n Soma-hankkeessa, jossa terveys-, hyvinvointi jaa hoivateknologia-alan yritykset voivat kehittää uudenlaisia tuotteita ja palveluja sekä myös testata niitä käytännössä vanhuspalvelujen yksikössä henkilökunnan kanssa.

Susanna haluaakin kiittää koko Merihelmen henkilökuntaa sitoutumisesta ja laadukkaaseen hoitotyöhön tähtäämisestä.

- Töihin on aina kiva tulla ja työ on kaikin tavoin palkitsevaa sekä mielenkiintoista, Susanna päättää.

Kuvat: Campuskoti Merihelmen instagram