Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 27.5.2024 08.34

Kesäaika vaikuttaa Varhan palveluihin ja toimipisteisiin

Avainsanat:

Kesäaika näkyy poikkeusaikatauluina myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluissa ja toimipisteissä. Kesällä osa toimipisteistä on kokonaan suljettuina tietyn aikaa, osa toimii supistetuin aikatauluin ja jotkut toimipisteet sekä palvelut ovat avoinna normaalisti koko kesän ajan. Joissakin palveluissa keskitytään kriittisimpiin toimintoihin.

Mansikoita sydämen muotoisessa astiassa. Kuva otettu ylhäältä päin. Astian vieressä vaalealla puupöydällä kaksi mansikkaa ja yksi mansikankukka.

Kesän aukioloajat löytyvät nettisivujen toimipistetiedoista

Toimipisteiden kesän poikkeavat aukioloajat löydät varha.fi-sivuilta varha.fi/asiointikanavat. Valitse kunta ja asiointikanavan tyypiksi ”Toimipiste”. ”Hakusana”-kenttään kirjoitetaan toimipisteen nimi tai osa nimestä.

Uusi reseptisi hyvissä ajoin ennen juhannusta

Sote-keskuspalveluissa mm. terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa on kesäaikana toiminnan rajauksia ja poikkeavia palveluaikoja kesäkuusta elokuun loppuun. Kesäisin osa kiireettömistä ajanvaraustoiminnoista on suljettu tai supistettu henkilöstövajeen vuoksi. Jos oma terveyskeskus tai -asema on suljettu, on sille järjestetty korvaava toimipiste, johon asiakkaat voivat olla yhteydessä sulkuaikana.

Kesäaikana kiireellinen hoito turvataan, mutta kiireettömän hoidon saatavuus on rajoitettua.

- Asiakkaiden toivotaan uusivan reseptit hyvissä ajoin ennen juhannusta, jotta niiden käsittely ei ruuhkaudu keskellä kesää. Kiireettömiin palveluihin liittyvissä asioinneissa, esimerkiksi pitkäaikaissairauksien kontrollikäynneissä, yhteyttä otetaan omalle terveysasemalle, avoterveydenhuollon johtaja Suvi Vainiomäki toteaa.

Jos mökkeilet kesällä kotikuntasi ulkopuolella, ja tarvitset sairaanhoidollisia palveluita, toivomme, että olet yhteydessä kesäkunnan terveyspalveluihin hyvissä ajoin, vähintään kolme viikkoa ennen aiottua ensimmäistä käyntiä. Näin esimerkiksi haavahoidon suunnitteluun jää kesäkunnassa paremmin aikaa. Yhteydenoton perusteella arvioidaan, onko sairaanhoito mahdollista järjestää kesäkunnan terveyskeskuksessa. Jos kotiosoite on alle 100 km etäisyydellä kesäkunnan osoitteesta, ohjaamme ottamaan yhteyttä kotikunnan terveyskeskukseen. 

Sosiaali- ja vammaispalvelujen sosiaalityön palvelut toimii supistetusti 1.6. – 31.8. ja mm. vammaisten työ- ja päivätoiminta on suljettuna heinäkuussa. Tarkemmat yksikkökohtaiset aukioloajat tiedotetaan asiakkaille.

Kotihoidossa keskitytään välttämättömiin palveluihin

Ikääntyneiden palveluihin ei ole saatu rekrytoitua kesälomien ajaksi läheskään riittävästi sijaisia. Tämä näkyy erityisesti kotihoidossa.

- Kotihoidon palvelua voidaan kesälomien aikana joutua rajaamaan ja uudelleen järjestelemään. Kesäaikana keskitytään välttämättömiin turvallisuuteen, ravitsemukseen ja lääkitykseen liittyviin palveluihin eikä kaikkia palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjattuja tehtäviä pystytä välttämättä hoitamaan. Jos muutoksia joudutaan tekemään, käydään ne aina henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa läpi, palvelujohtaja Marika Tuimala sanoo.

Vaikka kotihoidon henkilökunta käykin säännöllisesti asiakkaidensa luona, myös omaisten rooli ikääntyneen voinnista huolehtimisessa on tärkeä. Voinnissa voi tapahtua nopeastikin muutoksia esimerkiksi kesän hellejaksojen aikana.

Lisäksi ikääntyneiden palveluiden kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään kesällä vähemmän kuin normaalisti. Lyhytaikaishoidon paikkoja pystytään pitämään avoinna enemmän kuin viime vuoden kesällä. Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan lyhytaikaista hoitojaksoa esimerkiksi omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikana. Pitkäaikaishoitopaikkojen osalta palveluita supistetaan pääsääntöisesti siten, että kaikkia yksiköissä vapautuvia paikkoja ei täytetä. 

Tyksin päivystykset avoinna normaalisti

Tyks-sairaalapalveluissa on supistettua toimintaa kesän aikana ja useampi osasto on suljettu osan kesästä. Tämä ei vaikuta asiakkaiden saamiin vastaanottoaikoihin. Jos asiakkaalla on käynti Tyksissä kesän aikana, hän tulee vastaanotolle tai osastolle sovitusti. 

Tyksin päivystykset toimivat normaalisti: Tyks T-sairaalassa ja Salon sairaalassa ympäri vuorokauden. Loimaan ja Uudenkaupungin toimipisteiden aukioloajat muuttuivat toukokuusta 2024 alkaen niin, että päivystys avautuu klo 10 ja sulkeutuu iltaisin klo 20 kaikkina viikonpäivinä. 

Muista aina soittaa ennen päivystykseen lähtöä päivystysapuun p. 116117. Hätätapauksessa soita 112.  

Päivystys noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM:n) päivystyshoidon kriteereitä hoidon tarpeen arvioinnissa. Se tarkoittaa, että esimerkiksi kroonisten vaivojen tai reseptin uusimisen vuoksi tai työnantajan vaatiman sairauslomatodistuksen saamiseksi päivystykseen ei kannata hakeutua.  

Osa Tyks Laboratorioiden toimipaikoista toimii supistetusti 

Suuri osa Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikoista on kesäaikana avoinna normaalisti, mutta osa näytteenottopaikoista toimii supistetusti tai ovat suljettuna noudattaen pääsääntöisesti terveyskeskusten sulkuaikataulua. Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikkojen ajantasaiset aukioloajat löydät Tyks.fi-verkkosivuilta tyks.fi/potilaille-ja-laheisille/hoidot-ja-tutkimukset/laboratorio-ja-naytteenoton-ajanvaraus.

Muistathan, että Varhan alueen asukkaat voivat asioida kaikissa Tyks Laboratorioiden toimipaikoissa.