Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 11.4.2023 11.07

Kokemusasiantuntijat kulkevat rinnalla, tukena ja vertaisena, ja tuovat asiakkaan äänen palveluiden kehittämiseen

Avainsanat:

Varhan pilottikoulutuksen kokemusasiantuntijat valmistuvat huomenna 12.4. Uudet kokemusasiantuntijat (KAT) kuvaavat koulutusta matkana, joka jätti kaikkien sydämeen jäljen ja antoi eväät olla tukena vastaavien asioiden – eri sairauksien tai riippuvuuden – kanssa painiville ja toimia mukana hoitotyössä ammattilaisten arjessa.

Iäkkäät naiset istuvat rinnakkain puistonpenkillä

Hämmästyttäviä ja koskettavia kokemustarinoita, elämänkokemusta ja värikkäitä kohtaamisia luottamuksella ja toisia kunnioittaen. Näin kuvailee mennyttä kokemusasiantuntijakoulutusta nyt valmistuva KAT Harri Mattila.

– Upeimpia asioita koulutuksessa olivat eri taustoista tulevat ihmiset. Kaikilla oli kuitenkin kokemusta saman tyyppisistä asioista, joko sairaudesta tai riippuvuudesta toipuneena tai tällaisen ihmisen läheisenä olosta, joten meidän oli helppo nivoutua yhteen. Kaikki avasivat luottamuksella oman tarinansa ja itsensä, kertoo Mattila.

Samaa sanoo kokemusasiantuntijaksi valmistuva Satu Martineero.

– Jokaisella kokemusasiantuntijalla on tahtoa, voimaa sekä paljon hyvää sisällään ja sitä on lähdetty tämän koulutuksen kautta jakamaan muille apua ja tukea tarvitseville. Se heijastui koulutukseen ryhmän suurena motivaationa ja innostuksena.

Tuki, toivo ja vertaisuus ovat valtavan tärkeitä, kun oma usko ja jaksaminen ovat loppumassa.

– Oman elämänsä kanssa kipuileva ei välttämättä osaa, huomaa tai edes ymmärrä hakea apua vaan yrittää jaksaa ja pärjätä yksin. Näin ei tarvitse olla. Siinä tilanteessa on tärkeää, että ihmiselle annetaan tukea, apua sekä vaikka vain kokemuksen tuomaa toivoa, jotta jaksaa eteenpäin raskaassa tilanteessa, Martineero sanoo.

Ikimuistoinen, lähentävä
ja silmiä avaava koulutus 

Koulutus oli koottu kolmesta pääosa-alueesta. Näitä olivat Kokemusasiantuntijuuden rakentuminen, Tietoa kokemuksen rinnalle ja Minä kokemusasiantuntijana. Yhtenä kouluttajana toiminut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön suunnittelija Minna Pohjola kertoo, että näiden puitteissa työstettiin muun muassa kokemustarinaa, pohdittiin kokemusasiantuntijuuden eri rooleja, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, järjestöyhteistyön mahdollisuuksia, asiakas- ja potilasturvallisuutta, kriisin vaiheita ja jaksamista. Koulutuksessa oli myös tutustumiskäyntejä niin Majakkasairaalassa kuin Sydänkeskuksessakin ja paljon ammattilaispuheenvuoroja.

– Ammatillisen näkökulman saaminen koulutuksesta tekee omasta toiminnasta Varhassa varmasti varmempaa ja tietyllä tavalla ammattitaitoisempaa. Minulla on vahva usko siihen, että vankalta pohjalta on helppo ponnistaa ja matkan varrella saa varmasti tukea, opastusta, ohjausta sekä ennen kaikkea kokemusta, Satu Martineero miettii.

– Itse pidin erityisesti vierailuista, joissa näki toimintaa läheltä, kuuli ammattilaisten näkemyksiä asioihin ja pääsi itse paikan päälle ympäristöön, jossa kokemusasiantuntijatkin tulevat toimimaan.

Aiheet joissa käsiteltiin turvallisuutta, haastavia tilanteita ja omaa jaksamista olivat Harri Mattilalle heti luontevia pureutua, mutta haastavampaa oli alussa alkaa työstää ja käsitellä omaa tarinaa.

– Sitten kun siinä lopulta pääsi vauhtiin, avautui ikään kuin helikopteriperspektiivi omaan sairauteen ja omaan elämään, Mattila miettii.

Erilaiset taustat, samanlaiset
päämäärät muiden tueksi

Satu Martineeron tausta KAT-koulutukseen ja tulevaan -työhön lähti ensisijaisesti läheisen roolista, mutta läheisen tukeminen mielenterveys- ja päihdemaailmassa vei oman jaksamisen ja itsestä huolehtimisen nollille. Martineero unohti itsensä ja masentui. Tiina Marttila on ollut hieman samoissa vesissä itse, kovimmat kokemukset ajoittuvat 20 vuoden taakse.

– Rankan elämänvaiheen jälkeen romahdin henkisesti täysin. Pitkän laitoshoidon ja kuntoutuksen jälkeen palasin entiseen työhöni. Haluan nyt terveenä auttaa mieleltään sairastuneita palaamaan takaisin töihin kuunnellen, rinnalla kulkien ja auttaen. Minulle on myös tärkeää olla mukana kehittämässä Varhan mielenterveys- päihdepalveluja, Marttila kertoo. Hän lisää tehneensä aina vapaaehtoistyötä ja toimii edelleenkin SPR:n aktiivina.

– Nyt eläkeläisenä on aikaa kulkea ihmisen rinnalla, kuunnella ja auttaa. 

Harri Mattilalle KATtina toimiminen on kirjaimellisestikin sydämen asia:

– Sain syksyllä 2020 sydäninfarktin, joka laittoi elämäni arvot uuteen järjestykseen. Aloin uudelleenkouluttautua hyvinvointiohjaajaksi 30-vuotisen kansainvälisen vientitoiminnan jälkeen. Insinööristä pehmeiden arvojen ääreen siis, Mattila naurahtaa.

2021 kesällä uusi sydäntapahtuma pysäytti jälleen.

– Syksyllä 2021 kävin Sydänliiton vertaistukikoulutuksen ja toimin myös sairaalavertaisena tämän jälkeen. 2022 huomasin, että Varha aloittaa KAT-koulutuksen ja päätin hakea mukaan.

Niin ikään valmistuva Niina Kiiski sanoo, että kokemusasiantuntijan merkitystä on vaikea kuvata – kukaan ei pysty samaistumaan ja ymmärtämään asioita niin kuin toinen, joka on käynyt samat asiat itse läpi. Kiiski sai MS-tautidiagnoosin 2014 jouluaattona, ja on nyt työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta hän kertoo ”harrastavansa” työntekoa, nauttii vesiliikunnasta ja on aktiivinen yhdistystoiminnassa. Kolmen lapsen äidillä riittää asennetta.

– MS-tauti on tuonut elämääni paljon huonoja päiviä, mutta enemmän hyviä. Sairaus on vienyt minulta paljon, mutta tuonut myös paljon uutta ja ihanaa tilalle. Elämä ei lopu diagnoosiin, asenne ratkaisee.

Kokemusasiantuntijuutta palveluiden
kehittämiseen ja palveluketjuihin

Kokemusasiantuntijatoiminta on osa laajaa osallisuustyön ja asiakasosallisuustyön kenttää.

– Kokemusasiantuntijat ovat asiakkaiden rinnallakulkijoita ja vertaistukijoita, mutta he myös edustavat asiakkaita ja tuovat asiakkaan äänen ja asiakaskokemuksen palveluketjuihin. Näin he ovat tärkeässä roolissa palvelujen kehittämisessä, yhtenä kouluttajana toiminut Marjut Aalto Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta sanoo.

Kouluttajat ja kokemusasiantuntijoiksi nyt valmistuvat pitävät kokemusasiantuntijoiden asemaa erittäin tärkeänä sote- ja hyvinvoinnin palveluissa.

– Tuomme oman kokemuksemme muiden eduksi ja hyödyksi – niin asiakkaille, asiantuntijoille kuin henkilökunnallekin. Koen myös tärkeäksi laajentaa tietämystä kokemusasiantuntijoista Varhan sisällä, koska toiminta voi olla tuttua erikoissairaanhoidossa, mutta ei ehkä vielä niinkään perusterveydenhuollossa, Harri Mattila summaa.

Fakta:

  • VSSHP aloitti ensimmäisenä yliopistosairaalana kouluttaa kokemusasiantuntijoita kaikille toimi- ja palvelualueille yhteistyössä Turun AMK:n kanssa. 2017 valmistuneet kokemusasiantuntijat jaettiin kaikille toimialueille. Toiminnasta saatiin runsaasti hyvää palautetta, joten sitä haluttiin lähteä kehittämään.
  • Kokemusasiantuntijakoulutuspilotti yhteistyössä Turun kaupungin, järjestöjen ja sairaanhoitopiirin kanssa, rahoitus Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeesta. Kouluttajina toimivat Jenni Tähkävuori, Marjut Aalto ja Minna Pohjola.
  • Koulutukseen haki yli 100 kiinnostunutta. Uudet kokemusasiantuntijat (KATit) valmistuvat nyt 12.4.