Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 11.4.2023 12.01

Erfarenhetsexperter går vid sidan, som stöd och likvärdig, och tar med sig klientens röst i serviceutvecklingen

Nyckelord:

Varhas pilotutbildningens erfarenhetsexperter utexamineras nu 12/4. De nya erfarenhetsexperterna (KAT) beskriver utbildningen som en resa som lämnade spår i allas hjärta och gav vägkost för att ge stöd åt dem som brottas med liknande ärenden – olika sjukdomar eller beroende – och fungera med yrkespersoner i vårdarbete i deras vardag.

Iäkkäät naiset istuvat rinnakkain puistonpenkillä

Häpnadsväckande och rörande erfarenhetsberättelser, livserfarenhet och färgrika möten med tillit och respekt för andra. På det här sättet beskriver den gångna erfarenhetsexpertutbildningen KAT Harri Mattila som nu utexamineras.

 – I utbildningen var det mest underbara människor från olika bakgrunder. Alla hade dock erfarenhet av samma slags saker, antingen av sjukdom eller av att ha återhämtat sig från beroende eller av att ha varit närstående till en sådan person, så det var lätt för oss att föra oss samman. Alla öppnade sin egen berättelse och sig själv med tillit, berättar Mattila.

Detsamma berättar Satu Martineero som utexamineras som erfarenhetsexpert.

– Varje erfarenhetsexperter har vilja, styrka och mycket gott i sig och via den här utbildningen har man börjat dela dessa egenskaper för dem som behöver hjälp och stöd. Detta avspeglade sig på utbildningen som gruppens stora motivation och entusiasm. 

Stöd, hopp och att vara likvärdig är väldigt viktiga egenskaper när egen tro och ork håller på att ta slut.

– Det kan hända att människan som känner smärta i sitt eget liv nödvändigtvis inte kan, märker, eller inte ens förstår att söka hjälp åt sig själv utan försöker orka och klara sig själv. Så behöver det inte vara. I den här situationen är det viktigt att man ger stöd, hjälp och till exempel bara hopp som erfarenhet medför till människan så att man orkar framåt i den tunga situationen, säger Martineero.

En oförglömlig utbildning som förde människor
närmare varandra och öppnade ögonen 

Utbildningen bestod av tre huvuddelar. Dessa var Att bygga upp erfarenhetsexpertskap, Information vid erfarenhets sida och Jag som erfarenhetsexpert. Minna Pohjola, en av utbildarna, planerare i enheten för välbefinnande och hälsofrämjande, berättar att man inom dessa ramar bearbetade bland annat erfarenhetsberättelsen, man funderade på olika roller inom erfarenhetsexpertskapet, interaktions- och känsloförmågor, möjligheter i organisationsliv, klient- och patientsäkerhet, krisfaser och ork. Under utbildningen besökte man också såväl Fyrsjukhuset som Hjärtcentret och många proffsinlägg.

– Att få en yrkesmässig synpunkt från utbildningen gör egen verksamhet i Varha säkert säkrare och på ett visst sätt mer professionell. Jag har stark tro på att det är lätt att börja från en stadig grund och under resan för man säkert stöd, handledning, styrning och framför allt erfarenhet, funderar Satu Martineero.

– Själv tyckte jag speciellt om besöken där man såg verksamhet på nära håll, hörde yrkespersoners synpunkt på saker och man fick själv besöka ställen där även erfarenhetsexperter kommer att fungera.

Teman där man behandlade säkerhet, utmanande situationer och egen ork var genast naturliga för Harri Mattila att gå på djupet med, men i början var det mer utmanande att börja bearbeta och behandla sin egen berättelse.

– Sedan man till slut kom igång, öppnades liksom ett helikopterperspektiv till sin egen sjukdom och eget liv, funderar Mattila.

Olika bakgrunder, likadana
målsättningar för att stöda andra

Satu Martineeros bakgrund till KAT-utbildningen och blivande arbete började i första hand från närståendes roll, men att stöda närstående i psykiska hälso- och rusmedelsvärld ledde till att hon blev helt utmattad och orkade inte ta hand om sig själv. Martineero glömde sig själv och blev deprimerad. Tiina Marttila har själv varit i ungefär samma situation, de värsta upplevelserna hände för 20 år sedan.

– Efter en tuff livsfas bröt jag mentalt samman helt och hållet. Efter lång institutionsvård och rehabilitering återvände jag till mitt tidigare jobb. Nu när jag är frisk vill jag hjälpa människor med sinnessjukdom att återvända till jobbet genom att lyssna på dem, gå vid deras sida och hjälpa dem. För mig är det också viktigt att vara med och utveckla Varhas tjänster för sinnessjukdomar och rusmedelstjänster, berättar Marttila. Dessutom har hon alltid gjort volontärarbete och hon är fortfarande aktiv i Röda Korset.

– Nu som pensionär har jag tid att gå vid människans sida, lyssna och hjälpa. 

Att fungera som KAT är bokstavligen en hjärtesak för Harri Mattila.

– Hösten 2020 fick jag hjärtinfarkt som satt mina livsvärderingar i en ny ordning. Jag började omskola mig till välfärdshandledare efter att ha varit verksam i internationell exportverksamhet i 30 år. Från ingenjör till mjuka värderingar, skrattar Mattila.

Sommaren 2021 stannade en ny hjärthändelse upp igen.

– Hösten 2021 deltog jag i Hjärtförbundets utbildning i kamratstöd och därefter fungerade jag också som stödperson i sjukhus. År 2022 märkte jag att Varha börjar KAT-utbildning och jag beslöt att söka.

Niina Kiiski, som också utexamineras, säger att det är svårt att beskriva erfarenhetsexpertens betydelse – ingen kan identifiera sig och förstå saker som någon som har gått igenom samma saker. Kiiski diagnostiserades med MS-sjukdomen på julafton 2014 och nu är hon invaliditetspensionstagare, men hon berättar att hon “sysslar med” att arbeta, njuter av vattengymnastik och är aktiv i föreningsverksamheten. Trebarnsmamman har gott om attityd.

– MS-sjukdomen har fört med sig många dåliga dagar i mitt liv, men flera goda. Sjukdomen har tagit mycket från mig, men också fört med sig mycket nytt och härligt i stället. Livet tar inte slut när man får diagnos, attityden gäller.

Erfarenhetsexpertskap för att utveckla
tjänster och servicekedjor

Erfarenhetsexperternas verksamhet är en del av det omfattande fältet för delaktighetsarbete och klientdelaktighetsarbete.

– Erfarenhetsexperter går vid klienternas sida och är deras kamratstödjare, men de representerar också klienterna och för med sig klientens röst och kunderfarenhet till servicekedjorna. På det sättet har de en viktig roll att utveckla tjänsterna, säger Marjut Aalto från programmet framtidens social- och hälsovårdscentral i Egentliga Finland, en av utbildarna.

Utbildarna och de som nu utexamineras som erfarenhetsexperter anser att erfarenhetsexperternas roll är mycket viktig i social- och hälsovårdens tjänster och välbefinnandetjänster.

– Vi för med oss vår egen erfarenhet till andras nytta och förmån – såväl klienterna, experterna som personalen. Jag upplever att det också är viktigt att utvidga vad man vet om erfarenhetsexpeter inom Varha, eftersom verksamheten kan vara bekant i specialsjukvård, men kanske inte så bekant i primärvård, summerar Harri Mattila.

Faktum:

  • Som första universitetssjukhus började Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utbilda erfarenhetsexperter till alla verksamhets- och serviceområden tillsammans med Åbo yrkeshögskola.  Erfarenhetsexperterna, som utexaminerades 2017, utdelades till alla verksamhetsområden. Verksamheten gav gott om bra feedback så man ville utveckla den vidare.
  • Pilotutbildningen för erfarenhetsexperter i samarbete med Åbo stad, organisationer och sjukvårdsdistriktet, finansiering från programmet framtidens social- och hälsovårdscentral i Egentliga Finland. Jenni Tähkävuori, Marjut Aalto och Minna Pohjola fungerar som utbildare.
  • Över 100 intresserade sökte till utbildningen. De nya erfarenhetsexperterna (KAT:er) utexamineras nu 12/4.