Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 28.11.2023 11.45

Kotihoidon etähoiva käyttöön Salon ja Someron alueella

Avainsanat:

Etähoiva on kotihoidon palvelua, jossa asiakkaaseen otetaan kuva- ja ääniyhteys tablettilaitteen kautta. Hoivamuoto vastaa ikääntyneiden kotiin tuotettavien palveluiden palvelutarpeiden kasvuun ja uusien palvelumuotojen tarpeisiin.

Vaaleahiuksinen nainen istuu kuulokkeet päässä tietokoneen äärellä ja nauraa. Käsissään hänellä on Trivial Pursuit -pelin kortteja.

Kotihoidon etäkäyntien lisäksi etähoiva mahdollistaa etäpalveluna erilaista ryhmätoimintaa, esimerkiksi aamunavauksia ja aivojumppaa.

Kotihoidon etähoivapalvelu ikääntyneiden palveluissa laajenee vaiheittain koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Etähoivalla tarkoitetaan kotihoidon palvelua, jossa hoitaja ottaa kuva- ja ääniyhteyden asiakkaan kotiin toimitettuun tablettilaitteeseen. Hoitaja ottaa yhteyden asiakkaaseen kotihoidon etäpalveluyksiköstä käsin.

Saloon ollaan parhaillaan avaamassa uutta etäpalveluyksikköä. Salon ja Someron alueella on hieman yli 1000 säännöllisen kotihoidon asiakasta. Alue on maantieteellisesti laaja kokonaisuus, joka kattaa Salon ja Someron keskustat sekä paljon pieniä taajamia, maaseutua sekä merenrantaa muutamine saarineen.

− Etäpalveluilla voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin maantieteellisesti laajalla alueella. Etähoivan avulla voidaan esimerkiksi helposti järjestää, että asiakas saa usean yhteydenoton päivässä. Myös etähoivakäyntien lisääminen onnistuu helposti ja nopeasti jos esimerkiksi asiakkaan yleistilan muuttuminen tai sairaalasta kotiutuminen vaatii tiiviimpää yhteydenpitoa, sanoo etäpalveluvastaava Niina Wahlsten ikääntyneiden palveluista.

Etähoiva on osa muuta kotihoidon palvelua

Kotihoidon etähoivakäynnit toteutetaan helppokäyttöisen tablettitietokoneen avulla. Etähoivan palvelu ei vaadi asiakkaalta erityisiä teknologisia taitoja. Palvelu soveltuu hyvin asiakkaille, joilla on tuen, ohjauksen tai voinnin seurannan tarvetta, esimerkiksi ravitsemukseen tai lääkehoidon toteuttamiseen liittyen. Pyrkimyksenä on asiakkaan omatoimisuuden lisääminen ja kotona asumisen tukeminen. Etähoivan soveltuvuus arvioidaan aina asiakaskohtaisesti ja tablettilaitteen käyttöön tutustutaan huolella asiakkaan kanssa.

− Etähoiva on aina osa muuta kotihoidon palvelua. Etähoivan käynnit suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja kotihoidon kanssa tukemaan asiakkaan tarpeita ja hoitosuunnitelmaa. Asiakkaiden luona fyysisesti käyvien hoitajien rinnalle muodostuu ajan kanssa tutut etäkäyntejä tekevät hoitajat, joiden kasvot tulevat ajan myötä yhtä tutuiksi, kuin kotona käyvien hoitajienkin. Lämmin vuorovaikutustilanne onnistuu hienosti myös etäyhteydellä, Wahlsten sanoo.

Asiakas pystyy tablettilaitteen avulla pitämään yhteyttä myös läheisiinsä, mikä helpottaa yhteydenpitoa esimerkiksi jos välimatkat ovat pitkiä. Omainen voi ottaa kuvapuheluyhteyden asiakkaan laitteeseen omasta tietokoneestaan, älypuhelimestaan tai tabletistaan.

Salon ja Someron alueen kotihoidon asiakkaat tulevat saamaan tietoa etähoivan käyttöönotosta suoraan kotihoidolta.

Etähoiva vastaa palvelutarpeen kasvuun

Salon etäpalveluyksikön avaaminen on osa hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa tehtävää etäpalveluiden laajennussuunnitelmaa, jossa mahdollistetaan kotihoidon etähoivan käyttöönotto koko Varhan alueella. Laajennussuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa etäpalveluyksiköt aloittavat toiminnan tuottamalla etähoivan käyntejä kotihoidon asiakkaille. Etäpalveluyksiköiden toiminta on keskitettyä toimintaa, jossa koulutetut hoitajat tekevät etähoivan käyntejä kaikkina viikonpäivinä. Myöhemmin etäpalveluyksiköiden palveluvalikoimaan tullaan lisäämään muun muassa erilaisia sensoritekniikkaan liittyviä palveluita asiakkaille.

− Etähoiva vastaa ikääntyneiden kotiin tuotettavien palveluiden palvelutarpeiden kasvuun ja uusien palvelumuotojen tarpeisiin. Se tuo digitalisaation hyödyt ja mahdollisuudet ikääntyneelle väestölle, jota ei aina ensisijaisesti mielletä digitaalisten ratkaisujen kohderyhmäksi. Etähoivassa käytettävät laitteet ja järjestelmä on kehitetty nimenomaan ikääntyneiden palveluihin sopivaksi, kertoo ikääntyneiden palveluiden resurssijohtaja Päivi Kaisti.

Kotihoidon käyntien lisäksi etähoiva mahdollistaa etäpalveluna ryhmätoimintaa, esimerkiksi aamunavauksia, aivojumppaa, lukuhetkiä, tuolijumppaa tai bingoa. Ryhmätoimintaa toteutetaan myös yhteistyössä eri vapaaehtoistoimijoiden, kuten seurakunnan, oppilaitosten ja eri järjestöjen kanssa.

Turussa etähoiva on ollut keskitettyä toimintaa jo neljän vuoden ajan. Asiakkaat ja heidän omaisensa ovat antaneet hyvää palautetta etähoivasta ja asiakkaiden määrä on tasaisesti kasvanut. Asiakkaat ovat kokeneet etähoivakäyntien mahdollistavan hyvän vuorovaikutuksen hoitajan kanssa. Lisäksi sekä asiakkaat että omaiset ovat kiitelleet mahdollisuutta pitää yhteyttä toisiinsa etähoivan tablettilaitteen avulla. Tällä hetkellä Turussa etähoivan piirissä on noin 180 kotihoidon asiakasta ja etähoivan käyntejä tehdään noin 200 joka päivä.