Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 23.5.2024 10.37

"Kun nuorta autetaan saamaan ote elämästään, vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen "

Avainsanat:

Tyks-sairaalapalveluiden riippuvuuspsykiatria palkittiin viime vuonna alaikäisten opioidiavusteisten hoitojen kehittämisestä yhteistyössä Terveysneuvontapiste Millin ja Perhekuntoutuskeskus Lausteen kanssa. Mallissa yhteistyötä tehdään ja raja-aitoja kaadetaan niin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden kuin myös yksityisen ja julkisten toimijoiden välillä.

Henkilö kävelee kiviportaita ylöspäin valkoiset tossut jalassa valoa kohden.

- Asialleen omistautuneet ammattilaiset haluavat tehdä aitoa ja oikeasti vaikuttavaa työtä byrokratiasta välittämättä asiakkaiden hyväksi, vastaava terveydenhoitaja Sanna Järvensivu Terveysneuvontapiste Millistä tiivistää.

Pilotilla ja sen pohjalta kehitetyllä mallilla on haluttu vastata mm. siihen, että Suomi pitää maailmanlaajuista kärkisijaa nuorten huumekuolemissa. Myös alaikäisten vaikeus päästä päihdehoitoihin on saanut kritiikkiä osakseen. Korona-ajasta asti Terveysneuvontapiste Millissäkin alaikäisten kävijöiden määrä on ollut kasvussa.

Mistä oikeastaan on kyse?

Idea alaikäisten opioidiavusteisten hoitojen edistämisestä syntyi, kun Sanna Järvensivu kohtasi työpaikoillaan alaikäisiä nuoria, joilla opioidien käyttö oli muuttunut jo riippuvuustasoiseksi.

- Nuorilla heräsi luottamus siihen, että palvelujärjestelmä on minulle tuttu ja voisin myös auttaa heitä. Samalla heillä syttyi myös toivo saada apua voimakkaisiin vieroitusoireisiin, joiden vuoksi koko elämä oli voinut muuttua haastavaksi.

- Näiden nuorten kanssa oli jo kokeiltu monenlaista tukea, mutta lääkeavusteisia hoitoja ei. Heillä täyttyivät myös opioidiriippuvuuden kriteerit, Sanna jatkaa.

Sanna oli yhteydessä Tyksin riippuvuuspsykiatrian apulaisylilääkäri Jeppe Snelliin. Yhteistyön käynnistymiselle ei ollut esteitä, kunhan riippuvuuspsykiatrialle tehtäisiin lähete hoitoa tarvitsevasta.

Yhteistyöhön lähti mukaan Perhekuntoutuskeskus Lausteen Riihelän päihdeosaston ja riippuvuuspsykiatrian ohella myös Tyks-sairaalapalveluiden nuorisopsykiatria. Käytännöistä sovittiin ja pilotti käynnistyi keväällä 2022.

Elämän olosuhteet kohenevat ja palveluihin sitoutuminen paranee

Sanna haastattelee aina nuoren ennen opioidiavusteisen hoidon arvioon ohjaamista. Mukana prosessissa ovat jollain tavoin myös nuoren perheenjäsenet, nuoren vastuusosiaalityöntekijä tai sijaishuollon ohjaajat. Hoitopolku etenee räätälöidysti nuoren tilanteen ja tarpeen mukaan.  Nuori voi esimerkiksi jatkaa maksimissaan muutaman kuukauden kestävästä opioidivieroituksesta pidempikestoiseen opioidikorvaushoitoon. Nuorisopsykiatria tukee tarvittaessa hoitoa psykososiaalisin keinoin.

- Päihdehoidoissa lääkeavusteiset hoidot eivät aina ole olleet suosiossa, mutta asenteet ovat onneksi muuttuneet. Kun kyseessä on alaikäinen, päihteitä käyttävä nuori, kaikki keinot on otettava käyttöön.

Hoidon myötä nuoren kasvava palveluihin sitoutuminen voi näkyä esimerkiksi sijaishuollon asiakkuudessa olevan nuoren luvattomien poissaolojen vähenemisenä ja toisaalta koulunkäynnin jatkumisena. Nuorille tulee olo, että heitä halutaan auttaa. Kun alaikäisen elämästä saadaan ote, vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Nuorten vanhemmat ovat suhtautuneet hoitoihin pääsääntöisesti positiivisesti, mutta luonnollisesti heillä on ollut myös paljon kysymyksiä.  

- Kun vanhemmat ovat huomanneet positiivisen muutoksen nuoressa, on se osaltaan tuonut lisätukea hoidon toteutumiseen.

Alaikäisten opioidiavusteinen hoito on herättänyt positiivista kiinnostusta niin Varhan sisällä kuin muuallakin Suomessa.

- Perhekuntoutuskeskus Lausteen asiakkaat voivat olla koko Suomesta ja tieto hoitokäytännöistämme on sitä kautta levinnyt laajemmalle, Sanna päättää.

Lisätiedot:

Terveysneuvontapiste Milli on matalan kynnyksen maksuton asioimispaikka suonensisäisiä huumeita käyttäville sekä heidän läheisilleen.

Perhekuntoutuskeskus Lauste tarjoaa avopalveluita, sijais- ja jälkihuollon palveluita sekä koulu- ja tutkintoon valmentavia -palveluita erityistukea tarvitseville lapsille.

Opioidikorvaushoito on opioidiriippuvuuden lääkkeellistä ja psykososiaalista hoitoa. Korvaushoidossa pyritään vaikuttamaan elämäntapoihin ja tukemaan päihteettömyyteen.

Kunniakirja kahden maljakon keskellä. Maljakoissa on punaisia kukkia.
Vuoden 2023 Opioidikorvaushoitoyksikkö -tunnustus