Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 22.11.2023 14.20

Kuulumisia perhekeskuskiertueelta

Avainsanat:

Seitsemälle paikkakunnalle ympäri Varhaa jalkautunut perhekeskuskiertue on saatu onnistuneesti päätökseen. Kiertuepalaute on ollut laajalti positiivista ja jatkoa ajatellen saatiin paljon kehitysideoita. Tällaisia foorumeita kaivataan kentällä – väki ja toimintatavat tulevat tutuiksi ja kynnys ottaa yhteyttä madaltuu. Yhteistyö ja moniammatillisuus korostuivat alueesta riippumatta.

Perhekeskuskiertueen Turun tapahtuman työpajan jälkeinen paneelikeskustelu työpajojen annista.  Kuvassa vasemmalta oikealle: Anna Grönroos (koulukuraattori), Lilli Priha-Iltanen, (terveydenhoitaja), Terhi Vierikko, (Perhekeskusjohtaja) ja Tytti Lääperi (Perhekeskuspäällikkö, Turku, pohjoinen).

Perhekeskuskiertueen Turun tapahtuman työpajan jälkeinen paneelikeskustelu työpajojen annista. Kuvassa vasemmalta oikealle: Anna Grönroos (koulukuraattori), Lilli Priha-Iltanen, (terveydenhoitaja), Terhi Vierikko, (Perhekeskusjohtaja) ja Tytti Lääperi (Perhekeskuspäällikkö, Turku, pohjoinen).

Perhekeskus ja siihen nivoutuva sähköinen perhekeskus toteuttivat syksyn aikana Perhe ja palvelut -koulutus- ja esittelykiertueen, jonka tarkoituksena oli tuoda perhekeskustoimijoita ja sidosryhmiä alueittain yhteen sekä saada tietoa perhekeskusalueiden toimintatavoista ja erityispiirteistä. Joka tapahtumassa oli mukana juuri sen alueen perhekeskuspäällikkö ja jokaisella kiertuepaikkakunnalla teemaan alusti Varhan perhekeskusjohtaja Terhi Vierikko. Sähköistä perhekeskusta esitteli tapahtumaa koordinoinut sähköisen perhekeskuksen projektiasiantuntija Elisa Jyllikoski Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta.

– Omassa puheessani lähdin aika perusasioista, sillä kuulijat olivat monelta eri alalta ja organisaatiosta. Totta kai oma henkilöstö haluaa kuulla ja tarvitsee eri asioita mitä esimerkiksi yhteistyökumppanit. Mutta työpajoissa ja paikoin vilkkaiksikin äityneissä loppukeskusteluissa sitten päästiin hienosti ylätasolta konkretiaan, Terhi Vierikko sanoo.

– Oli todella hienoa, että perhekeskuspäälliköt pääsivät oman alueensa tapahtumaan ja osallistuivat myös itse työpajoihin. Työpajat saivatkin palautteissa erityisesti kiitosta, Elisa Jyllikoski iloitsee.

Tapahtumissa paikan päällä oli kaikkineen 425 osallistujaa.

Verkostot, kumppanit ja moniammatillisuus keskiössä

Kiertueella nousi esiin, että verkostot ja yhteistyökumppanit nähdään perhekeskusmallissa tärkeinä.

– Yhteistyökumppaneilta kentältä tulee valtavan hyviä, käyttökelpoisia ajatuksia. Voimme tehdä löytöjä, joilla saadaan vaikuttavuutta tapoihimme toimia, Turun pohjoisen alueen perhekeskuspäällikkö Tytti Lääperi sanoo.

Juuri Turussa järjestöjen merkitys palvelujen tuottajana on suuri. Eteläisen Turun perhekeskuspäällikkö Annie Turunen näkee järjestöt tärkeinä esimerkiksi monenlaisessa ennaltaehkäisevässä työssä.

– Vaikkapa yksinäisyyden lisääntyminen voi johtaa erilaisiin mielenterveyden häiriöihin, syrjäytymiseen ja itsetuhoisuuteen. Järjestöt tekevät yksinäisyyden tunnistamisessa ja sen ehkäisyssä sekä erilaisuuden hyväksymisessä osaltaan tärkeää työtä, Turunen toteaa.

Järjestöt olivat kiertueella näkyvästi mukana. Työpajoja vetivät MLL:n Varsinais-Suomen piirin projektiasiantuntija Anne Brunberg ja koordinaattori Satu Lempinen. Työpajoissa käsiteltiin kunkin alueen palveluiden nykytilaa, jaettiin hyviä toimintamalleja ja pohdittiin kehittämiskohteita yhdessä. Vahvat, jo rakenteissa olevat moniammatillisen työskentelyn mallit nousivat jokaisessa työpajassa esiin ja niitä pidettiin alueesta riippumatta hyvinä ja toimivina.

Yhteistyötä yli palvelurajojen kaivataan alueilla entisestäänkin lisää samoin kuin palveluiden sisältöjen avaamista toisille ammattilaisille ymmärryksen lisäämiseksi. Apua toivottiin myös esimerkiksi palveluohjaukseen, missä auttaisivat selkeät ja helposti löydettävät yhteystiedot.

– Ihan parasta antia kiertueessa oli paitsi kohdata ammattilaisia kentältä myös saada kuulla jo toimivista käytännöistä ja kehittämisideoista alueittain. Jokaisella alueella on omat erityispiirteensä ja näin kehittämiskohteita on hyvinkin erilaisia, sanoo Terhi Vierikko.

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta projektikoordinaattori Sari Taipale koosti kiertueelta saadusta datasta ja työpajojen annista yhdessä Elisa Jyllikosken kanssa kattavan raportin, jota tullaan hyödyntämään alueilla ja johdon kehittämispäivissä. Perhekeskuskehittäminen jatkuu erityisesti sähköisen perhekeskuksen osalta Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hankkeessa.