Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 12.6.2023 16.53

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu laajasti käytössä Varhassa

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ikääntyneiden palveluissa apteekin koneellinen annosjakelu on jo laajasti käytössä ja sen käyttöä on tarkoitus edelleen laajentaa. Kotihoidon ja asumispalveluiden yksiköissä käytetään apteekkien koneellista lääkkeiden annosjakelua aina, kun asiakkaan lääkitys siihen soveltuu.

Vaaleahiuksinen nainen tarkistaa koneellisen annostelijan jakamia lääkepusseja

Annosjakelun palvelusetelillä edistetään ikääntyneiden palveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia lääkehoitopalveluita haluamastaan apteekista. Asiakkaalle myönnetään palveluseteli ja hän valitsee mistä Parastapalvelua-järjestelmään (parastapalvelua.fi) ilmoittautuneesta apteekista hän palvelun hankkii.

Apteekkien koneellisen lääkkeiden annosjakelun tavoitteena on:

 • vapauttaa lähihoitajien työaikaa asiakastyöhön;
  • tällä varmistetaan henkilöstön riittävyys
 • lisätä lääketurvallisuutta;
  - virhemahdollisuus pienenee koneellisessa lääkkeiden jakelussa, apteekki tarkastaa koneellisesti jaetut annospussit
  - väärinkäyttöriski pienenee, annospusseissa on selkeästi asiakkaan nimi, lääkkeen ottoaika   sekä   lääkkeiden nimet ja vahvuudet
  - apteekki ja hoitava lääkäri arvioivat asiakkaan kokonaislääkitystä
 • hyödyttää taloudellisesti asiakasta ja yhteiskuntaa;
  • asiakas ostaa ja maksaa vain tarvitsemansa lääkkeet. Vajaita lääkepurkkeja ei jää kotiin, lääkehävikki on vähäistä

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tulossa käyttöön kaikkiin yksiköihin syksyn 2023 tai kevään 2024 aikana

Niissä kotihoidon ja asumispalveluiden yksiköissä, joissa ei vielä ole koneellista lääkkeiden annosjakelua, se otetaan käyttöön syksyn 2023 tai kevään 2024 aikana. Lääkkeiden koneellisella annosjakelulla tarkoitetaan säännöllisesti otettavien lääkkeiden jakamista dosetin sijaan annosjakelupusseihin. Apteekki toimittaa koneellisesti jaetut annospussit kotihoitotiimeihin ja asumispalveluihin, joten hoitajien aikaa säästyy asiakastyöhön. Ennen asiakkaan siirtymistä annosjakeluun lääkäri ja apteekki arvioivat, soveltuuko asiakkaan lääkitys annosjakeluun, ja tarkastavat myös, että lääkkeiden ottoaika on asiakkaan kokonaislääkityksen kannalta paras mahdollinen.

Kotihoito toimittaa annosjaetut lääkkeet kotiin kahden viikon välein. Jos kotihoito antaa tällä hetkellä päivittäin lääkkeet dosetista, jatkossa kotihoito antaa ne päivittäin annospusseista. Annosjakelupussit voivat olla asiakkaalle helpompia käyttää kuin lääkedosetti. Annosjakelupussi sisältää asiakkaan yhden ottokerran lääkkeet. Tarvittaessa käytettävien lääkkeiden osalta kaikki toimii kuten ennenkin, myös kotihoidon ja asiakkaan välillä sovitut muut palvelut jatkuvat ennallaan.

Palveluseteli käytössä

Palvelu tuotetaan palvelusetelillä, joten annosjakelusta ei tule asiakkaalle ylimääräisiä kustannuksia. Varha maksaa annosjakelupalkkion palveluntuottajalle ja asiakas maksaa omat lääkekustannuksensa. Palveluseteli voidaan myöntää, kun kotihoidon asiakkaalla on palvelutarpeen arvioinnissa tai hoito- ja palvelusuunnitelmassa todettu tarve kotihoidon järjestämään lääkehoitoon. Kotihoidon hoitajat hoitavat apteekin ja asiakkaan välisen sopimuksen viemisen asiakkaalle ja apteekille. Asiakkaan asiointia apteekissa ei tarvita. Hoitajat myös tarvittaessa opastavat asiakkaita annospussien käytössä.  Annosjakelusta voi kysyä kotona käyviltä hoitajilta lisää tai olla yhteydessä kotihoitotiimin sairaanhoitajaan.

Uudet asiakkaat, jotka tarvitsevat pelkästään lääkkeidenjakoa, pyritään ohjaamaan yksityiselle palveluntuottajalle ja apteekin annosjakeluun, jos muuta palvelutarvetta ei ole.

Palveluasumisessa apteekki toimittaa hoitajien tekemän tilauksen perusteella kaikki asiakkaan käyttämät lääkkeet hoitoyksikköön kahden viikon välein ja hoitajat antavat ne asiakkaalle kuten tähänkin asti. Palvelu tuotetaan palvelusetelillä, joten annosjakelusta ei tule asukkaille ylimääräisiä kustannuksia. Asukkaan/omaisen asiointia apteekissa ei tarvita, apteekin ja asiakkaan välisen sopimuksen voi allekirjoittaa hoitoyksikössä.

Hyödyt asiakkaalle koneellisesta lääkkeiden annosjakelusta ovat selkeät:

 • Lääkehoidon turvallisuus lisääntyy. Lääkehoidon ajantasaisuus tarkastetaan kahden viikon välein ennen lääkkeiden annosjakelua. Samalla varmistetaan, ettei turhia lääkkeitä ole lääkelistalla ja että lääkkeillä ei ole yhteisvaikutuksia. Koneellisesti jaettujen lääkepussien mukana tulee annostuskortti, jossa näkyy ajantasainen lääkitys.
 • Lääkkeenotto on helppoa. Lääkkeet on pakattu annospusseihin, joissa on yhden ottokerran lääkkeet. Annospusseissa on selkeästi merkattuna asiakkaan nimi, lääkkeen ottoaika sekä pussissa olevien lääkkeiden nimet ja vahvuudet. Kotihoidon henkilökunta opastaa annospussien käytössä.
 • Koneellinen annosjakelu on taloudellinen. Lääkärin muuttaessa lääkitystä, vajaita lääkepurkkeja ei jää kotiin eikä lääkehävikkiä synny. Asiakas maksaa vain jaetuista kahden viikon lääkkeistä. Annosjakeluyksikössä on käytössä edulliset ja suuret lääkepakkaukset ja tämän vuoksi lääkekustannuksiin tulee usein säästöä.