Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 5.6.2024 15.58

Luonnossa kokoontuvat ryhmät tukemassa lapsen hyvinvointia

Avainsanat:

Havainnoidaan yhdessä vuodenaikojen vaihtelua, tehdään käsillä mm. luonnon raaka-aineista taidetta, laitetaan retkiruokaa trangialla, leikitään, rakennetaan majoja - kaikkea mitä luonnossa voi yhdessä tehdä. Yhteistyö lähti liikkeelle kouluterveydenhoitajan ideasta - toiminta on nyt jatkunut yli 10 vuotta ja myös laajentunut alkuajoista. Mistä on kyse?

Lapset kulkevat reput selässään kesäisellä metsäpolulla.

Tausta-ajatuksena on rohkaista lapsia ryhmässä toimimiseen ja löytää heille myös ryhmäharrastus vielä ennen yläkouluun siirtymistä.  Mukana ovat KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry, kouluja Turusta ja Paimiosta sekä Varha.

Lapset loikoilevat metsän puihin kiinnitetyillä riippumatoilla.
 Kerhossa lapset loikoilevat riippumatoilla ja rauhoittuvat aistimaan luontoa. 

5.luokkalaisille yhteinen harrastus

Vuonna 2014 Heidi Welén työskenteli Pansion koulussa kouluterveydenhoitajana. Hän kaipasi vielä alakoulussa oleville 5. luokkalaisille ryhmäharrastusta vailla oleville lapsille sosiaalista tekemistä. Hän otti yhteyttä muutamiin järjestöihin, kunnes KOTA-yhdistyksen kanssa tärppäsi. Kun vielä Pansion koulun opettajatkin saatiin innostumaan toiminnasta, ensimmäiset kymmenen lasta pääsivät mukaan lähiluonnossa KOTA-yhdistyksen ammattilaisten johdolla kokoontuvaan kerhoon.

- Lapset kokoontuivat silloisen vastaanottohuoneeni odotusalaan ja suuntasivat siitä Pansion koulun lähiympäristöön KOTA ry:n ohjaajien kanssa, nykyään Turun kouluterveydenhuollossa tiimivastaavana työskentelevä Heidi Welén muistelee.

Malli on kymmenen vuoden jälkeen säilynyt pääpiireissään samanlaisena ja ryhmiä on Pansion ohella Turussa Ilpoisissa ja Jäkärlässä sekä Paimiossa.

KOTA ry kouluttaa uusia innokkaita toimijoita mukaan

Yhteistyössä KOTA ry:n kanssa ovat mukana Paimion ja Turun kaupunkien perusopetus sekä Varhan oppilashuolto. Koulujen henkilökunta pohtii, ketkä koulun 5. luokkalaisista tarvitsevat eniten vahvistusta sosiaalisissa taidoissa ja jotka ehkä jäisivät muuten sivuun sekä syrjäytyisivät.

Toukokuun lopulla päättyivät edellisen lukuvuoden ryhmät ja ensi syyskuussa starttaa jälleen neljä ryhmää.

- Ja syyskuussa siksi, että arkirytmi on silloin kesäloman jäljiltä jo asettunut kohdilleen mm. koulu on hyvässä vauhdissa. , toiminnanjohtaja Elina Heikkilä Kota ry:stä kertoo.

Lapsia ja aikuisia kokoontuneena metsän keskelle kalliolle.
Kerho kokoontuu aina ulkona luonnossa koulun lähiympäristössä

- Paimiossa ja Turussa on luotu hyvä yhteistyömalli. Turussa toimintaa voisi olla useammassakin koulussa ja toki myös muissa kunnissa. Olemme pieni yhdistys ja resurssimme ovat rajalliset, mutta koulutamme asiasta innostuneiden koulujen henkilökuntaa toimintamalliin, Elina jatkaa.

Kerätyn palautteen perusteella lasten itsetunto on parantunut, kaveritaidot ovat kehittyneet ja myös jännittäminen on vähentynyt. Huoltajat nostavat esille lastensa innostuneisuuden ja ryhmähengen.

”Lapseni on innostunut toimimaan ja tekemään porukassa. On tuntunut, että kuuluu siihen porukkaan”. ”Lapsi on oppinut paremmin luottamaan omiin kykyihin ja taitoihin”. ”Kerhopäivänä olen tiennyt, että lapsella on aina hyvä päivä”.

KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry edistää tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja toimijuutta kehittämällä ja soveltamalla seikkailukasvatuksen menetelmiä. Toteutamme perustehtäväämme yhteistyöhankkeissa sekä tuottamalla kurssi- ja ohjaustoimintaa sekä asiantuntijapalveluita.

KOTA ry perustettiin vuonna 1991, mutta sen tausta ulottuu 1980-luvulle lastensuojelun erityistarpeisiin.

Kuvat: Jouni Kuru