Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 26.4.2024 15.03

Nuorten terveiset hyvinvointifoorumiin: läsnäoloa ja aitoja kohtaamisia

Avainsanat:

Lasten ja nuorten hyvinvointifoorumin tavoitteena oli lisätä ymmärrystä lasten ja nuorten kokemuksista hyvinvointiin ja kasvuun vaikuttavista tekijöistä sekä keskustella yhdessä heidän hyvinvointiinsa vaikuttavista keinoista. Huhtikuun loppupuolen ei niin tyypillisessä talvimyrskyssä T-sairaalan Risto Lahesmaa -salissa järjestettyyn foorumiin pääsi noin 40 alueen kuntien, järjestöjen ja Varhan lasten ja nuorten parissa työskentelevää henkilöä.

Nuori nainen istuu vaaleassa paidassaan katsoen kameraan. Piano on hänen taustallaan.

Jenna kertoi foorumissa alueella järjestetyissä nuorten asiakaskokemustyöpajoissa esiin nousseista ajatuksista kohtaamisista ja osallisuudesta.

Tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta painotti aloituspuheenvuorossaan sitä, että meillä ei ole varaa antaa yhdenkään lapsen tai nuoren pudota turvaverkon ulkopuolelle.

- On tärkeää, että kaikki alueen toimijat tekevät yhdessä työtä lasten hyvinvoinnin eteen.

Ikävä kohtaaminen aikuisen kanssa voi viedä nuoren luottamuksen pitkäksi aikaa

Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry: n jäsenjärjestöjen Auta Lasta ry:n Veturointi toiminnan nuoret ja SOS-Lapsikylän SOS-Kehittäjänuoret toivat foorumiin terveiset alueella järjestetyissä nuorten asiakaskokemustyöpajoista. Niissä noin 40 nuorta on tuonut esiin ajatuksiaan kohtaamisista ja osallisuudesta. Varhan sähköisen perhekeskuksen projektipäällikkö Elisa Jyllikoski haastatteli nuoria foorumissa. 

Heidän mukaansa nuori tulisi nähdä sellaisena kuin hän on, ilman ennakkoluuloja.

- Nuoret kyllä huomaavat, jos aikuisella on kiire tai jos aikuinen ei ole aidosti läsnä. Ikävä kohtaaminen vie helposti nuoren luottamuksen - menee pitkään, ennen kuin hän uskaltaa hakea taas apua.

He toivoivat aikuisen asettuvan nuoren asemaan ja uskovan, mitä nuori kertoo. Aikuinen voisi heidän mielestään kertoa myös jotakin itsestään.

Kokemus köyhyydestä rajoittaa lapsen ystävyyssuhteita ja osallistumista

Turun yliopiston sosiaalityön professori Johanna Kallio toi foorumiin tutkittua tietoa lasten ja nuorten arjen kokemuksista köyhyydestä. Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten kokemus köyhyydestä on ennen kaikkea sosiaalinen ilmiö, joka rajoittaa ystävyyssuhteita ja osallistumista ympäröivään yhteisöön. Köyhyyden kokemus aiheuttaa etäisyyden tunteen ja johtaa tärkeiden nuoruuden ja lapsuuden kokemusten väliin jäämiseen. 

- Lapsiperheköyhyys näyttäytyy nuorten kokemuksissa paljon muunakin kuin rahan puutteena - sillä on monenlaisia vaikutuksia lasten ja nuorten arkiympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin sekä tunteisiin ahdistuksesta häpeään asti, Johanna Kallio toteaa.

- Nuoret joutuvat salaamaan taloudellisia huoliaan häpeän pelossa sekä kavereiltaan että aikuisilta. Palvelujärjestelmässä onkin välttämätöntä lisätä tietoisuutta koetusta köyhyydestä, sen vaikutuksista sekä ylisukupolvisuudesta, hän jatkoi.

Lapsille ja nuorille tulee Johanna Kallion mukaan tarjota tilaa puhua taloushuolistaan tai käsitellä köyhyyden kokemuksistaan​. Lisäksi pitää löytää uusia keinoja turvata lasten ja nuorten hyvinvointia koulussa sekä esimerkiksi maksuttomia harrastusmahdollisuuksia.

Sosiaalityön professori Johanna Kallio puhujakorokkeella.
Sosiaalityön professori Johanna Kallio Turun yliopistosta

Yhdessä aidosti kohdaten

Erityisasiantuntija Marika Ahonen johdatteli foorumin päätteeksi paneeliin osallistujat keskusteluun erityisesti iltapäivän puheenvuorojen teemoista. Esille nousivat ajatukset yhteistyön tärkeydestä, kohtaamisiin käytetyn ajan huolellisesta hyödyntämisestä ja oikeiden asioiden tekemisestä.

Loppupuheenvuorossaan integraatiopäällikkö Sirpa Kuronen Varhasta kokosi yhteen käytyä keskustelua.

- Alueen kunnat ja kolmas sektori ovat ilahduttavasti sitoutuneet yhteiseen työhön mm. yhteisten seurantamittareiden avulla ja nyt toteutunut foorumi on yksi osoitus tästä.

Luentosalin etuosassa istuu neljä henkilöä. Yksi henkilö seisoo puhujakorokkeen vieressä ja johtaa keskustelua.
Paneelikeskusteluun osallistuivat muutosjohtaja Anu Parantainen Turun kaupungilta, perhekeskusjohtaja Terhi Vierikko, toiminnanjohtaja Miia Hänninen V-S lastensuojelujärjestöt ry:stä ja Laitilan sivistysjohtaja Susanne Laaksonen. Keskustelua vetää erityisasiantuntija Marika Ahonen
kestävän kasvun ohjelman logo.