Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Uutinen Julkaistu 3.11.2023 14.47

Onnea Varhan uusille Kiintotähdille!

Avainsanat:

Suomen Sairaanhoitajat myönsi tänä vuonna ensimmäisen kerran Kiintotähti-tunnustuksia todellisille arjen sankareille. Tunnustuksen tavoitteena on tehdä sairaanhoitajan työtä näkyväksi ja palkita työhönsä sitoutuneita ja ammatistaan ylpeitä sairaanhoitajia, jotka ovat toimineet ammatissaan yli 20 vuotta.

Varhan työntekijöitä kuvissa sydämen muodossa.

Kiintotähti on todellinen peruskallio, jolla on vankka sairaanhoitajan ammattitaito ja työkokemus sekä hiljaista tietoa sairaanhoitajan työstä omalta toimialaltaan. Hän on työhönsä sitoutunut ja luo työyhteisöönsä vakautta ja turvallisuutta. Vaikka hoitotyön ympäristö muuttuu, hän muistuttaa ja osoittaa omalla esimerkillään, että hoitotyön ydin ja perustehtävä säilyvät ja pysyvät. 

Tunnustuksen saaneet sairaanhoitajat ovat esimerkillisiä omassa työssään ja osoittavat kehittävää työotetta.

Suomen Sairaanhoitajien tunnustus on suuruudeltaan 1500 € stipendi. Tunnustus jaettiin vuonna 2023 kahdelletoista sairaanhoitajalle.

Varhassa tunnustuksen saivat:

  • Sari Eräpohja, vastaava sairaanhoitaja, Mäntyrinteen vanhainkoti
  • Tiina Halkilahti, sairaanhoitaja, Salon pääterveysasema
  • Saara Jaarmo, sairaanhoitaja, Someron terveyskeskus
  • Heli Kallio, sairaanhoitaja, Tyks traumojen hoito

Kyselimme tunnustuksen saaneilta heidän ajatuksiaan sairaanhoitajan työstä

Sari Eräpohja

Sarille asukkaat ja omaiset ovat ydin hänen työssään sairaanhoitajana. Asukkaan paras on tärkeintä. Myös asukkaiden ja työkavereiden aito välittäminen sekä kollegiaalisuus työkavereita kohtaan on merkityksellistä.

Työn arvostus näyttäytyy suoran positiivisen palautteen saamisena. Työpaikalla on hyvä olla, kun on hyvä ja arvostava työyhteisö esihenkilöineen. Sari kokee, että tämä Kiintotähti-tunnustus on yksi arvostuksen osoitus.

Hyviksi keinoiksi uusien työntekijöiden perehdytykseen Sari nostaa oman esimerkin ja asenteen merkityksen. Positiivinen työote ja näkökulma asioihin on tärkeää.

Odotuksena tulevaisuudelle on pyrkimys pysyä ”imussa” mukana. Varhan myötä on tullut ja tulee paljon uusia asioita ja uudistuksia. Hän toivoo myös, että alalle saadaan hakijoita ja muistuttaa sairaanhoitajia arvostamaan itse omaa työtään.

Tiina Halkilahti

Tiinalle tärkeää sairaanhoitajan työssä on se, että työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Uusia asioita tulee edelleen usein eteen, joten työ pysyy mielenkiintoisena.

Asiakkailta tuleva palaute tuo tunteen siitä, että hänen työtään arvostetaan.

Hyvä perehdytys sekä kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri ovat tärkeässä roolissa tiedon siirtämisessä uusille työntekijöille. On tärkeää, että he kokevat kuuluvansa työyhteisöön heti alusta alkaen.

Tiina toivoo jatkossakin voivansa opiskella lisää mielenkiintoisia juttuja ja mennä välillä työnkiertoon vaihtelua ja uusia haasteita hakemaan.

Saara Jaarmo

Saara kertoo sairaanhoitajan työn tärkeimmäksi asiaksi potilaan auttamisen. On hyvä, että vaivoihin löytyy apu. Sairaanhoitajan työ on antoisaa ihmisten kanssa työskentelyä. Onnistumisen kokemukset hyvästä vuorovaikutuksesta ovat parasta.

Työn arvostuksen tunne tulee siitä, kun tietää itse, että on tehnyt asiat oikein. Myös potilaiden ja työkavereiden palaute on merkityksellistä.

Hyviksi keinoiksi hiljaisen tiedon siirtämiseen uusille työntekijöille Saara kertoo työskentelyn yhdessä nuorempien kollegojen kanssa. On tärkeä kertoa mitä tehdään ja miksi. Puhutaan asioista siis ääneen. Hän haluaa kannustaa nuoria hoitajia alalle.

Jatkossa Saara toivoo, että saa nähdä sote-alueiden palveluiden kehittymisen käytännön läheiseksi ja toimivaksi. 

Heli Kallio

Heli nostaa sairaanhoitajan työn tärkeimmäksi asiaksi jokaisen potilaan kohtaamisen ja hoitamisen yksilönä ja yksilöllisesti ikään, sukupuoleen, vakaumukseen, ihonväriin katsomatta parhaalla mahdollisella tavalla tasa-arvoisesti. On tärkeää myös kunnioittaa potilaan mielipiteitä, vaikka ne eivät aina kohtaisi omien mielipiteiden kanssa.

Tunnustuksen ja positiivisen palautteen saamisen Heli nostaa tärkeimmäksi arvostuksen osoitukseksi omaa työtänsä kohtaan. Hiljaista tietoa uudelle työntekijälle on Helin mukaan paras siirtää työn ohessa ns. ”vieriopetuksena”.

Tulevaisuuden suhteen Heli odottaa, että jossain vaiheessa työn määrä ja sen vaatima asiantuntijuus saavuttaisi sen ansaitseman palkkatason.

Paljon onnea Varhan Kiintotähdille tästä merkittävästä tunnustuksesta ja tekemästänne hyvästä työstä!