Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 28.5.2024 13.27

Selkeät tilat ja opasteet, rauhallinen värimaailma sekä asiointimahdollisuus ilta-aikaan

Avainsanat:

Varhan alueen asukkailta kyseltiin mielipiteitä Turun Keskustan tulevan sote-keskuksen suunnittelun tueksi kahden viikon ajan 13.5. - 27.5. Vastauksia saatiin 142 kpl. Vastauksista koostetaan raportti kesäkuun alussa kokoontuvalle sote-palvelulautakunnalle.

Varhan kuvasydän, jossa työntekijöiden kasvoja.

Kysymyksen ”Mitkä asiat tekisivät uudessa Sote-keskuksessa asioinnista sujuvan ja miellyttävän” vastauksissa nousivat esille esteettömyys, tilojen selkeys, valoisuus ja rauhoittava värimaailma, huoneiden hyvä äänieristys ja lasten erillinen odotustila.

Tulevan sote-keskuksen aulaan toivottiin selkeitä opasteita, mutta myös henkilöä, joka voisi tarvittaessa opastaa asiakkaat oikeaan paikkaan. Opasteiden tulisi olla nähtävillä myös kaikilla tarvittavilla kielillä, ainakin suomeksi ja ruotsiksi.

Tilan toivottiin olevan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Lisäksi toiveissa näkyivät myös riittävät pysäköintitilat rakennuksen välittömässä läheisyydessä.

Järjestöille mahdollisuus toimia sote-keskuksen tiloissa

Useissa vastauksissa toivottiin sote-keskuksen tilaan myös laboratoriota ja kuvantamisen palveluja eli röntgenia, jotta mahdollisimman moni asia hoituisi samalla käynnillä.

Kolmannen sektorin palvelujen löytymisen sote-keskuksen kanssa samoista tiloista koettiin myös olevan hyödyllistä.  Lisäksi Kelan ja apteekin palveluja ehdotettiin  samaan tilaan. Myös kahvila oli ehdotuksissa esillä. 

Kysymykseen ”Mihin kellonaikaan ja minä viikonpäivinä asioisit keskuksessa mieluiten” vastauksissa eniten kannatusta sai vaihtoehto iltaisin erityisesti työssäkäyvien näkökulmasta.

Digitaalisista palveluista ajanvaraus ja mahdollisuus varattujen aikojen tarkistamiseen sekä myös perumiseen korostuivat. Myös reseptien uusimismahdollisuutta pidettiin tärkeänä.

Uusi Keskustan sote-keskus korvaa vuosikymmenen loppuun mennessä keskustan nykyisen terveysaseman Käsityöläiskadulla. Tilaan on tarkoitus sijoittaa myös muita Varhan sosiaali- ja terveyspalveluita. Toteutustapa ja laajuus on vielä selvittelyssä. Vaihtoehtoina ovat joko uudisrakennus tai jokin olemassa oleva kiinteistö Turun ydinkeskustan alueella. 

Kysely oli avoinna suomeksi ja ruotsiksi kahden viikon ajan Turun kaupungin Kerro kantasi -palvelussa. Vastauksiin voi tutustua Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita Keskustan uuteen sote-keskukseen liittyen? - Kerrokantasi (turku.fi)