Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 21.3.2024 20.19

Sillankorvan ensisuojan toiminnalle kartoitettu korvaavaa tilaa

Avainsanat:

Sillankorvan ensisuojan tilat Konsankujalla Turun Raunistulassa ovat käyttöikänsä päässä. Sillankorvalle on etsitty väistötilaa, kunnes toiminta siirtyy vuonna 2025 loppuvuodesta Mäntymäkeen valmistuvaan monipalvelukeskukseen.

Sote-palvelulautakunta päätti kokouksessaan 21.3. Sillankorvan toiminnan siirtymisestä Sirkkalan päiväkeskuksen tiloihin, jos Turun kaupungin rakennusvalvonnan päätös tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta on myönteinen.

Sillankorvan ensisuoja aamuauringossa

Sillankorvan tilat eivät vastaa toiminnallisuuden ja turvallisuuden näkökulmista palvelun tarpeita. Yhtenä väistötilavaihtoehtona on kartoitettu Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen toimintojen yhdistämistä nykyisiin Sirkkalan päiväkeskuksen tiloihin. Sirkkalan päiväkeskus on toiminut vuodesta 2022 Mäntymäen sairaala-alueella osoitteessa Kunnallissairaalantie 20, rakennus 7.

Varhan tilapalvelut, Turun kaupunki ja pelastuslaitos ovat alustavasti hyväksyneet Sillankorvan muuton Sirkkalan tiloihin. Muutto vaatii Turun kaupungin rakennusvalvonnalta päätöksen tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta, koska toiminta muuttuu ympärivuorokautiseksi. Käyttötarkoituksen muutoshakemus on parhaillaan rakennusvalvonnan käsittelyssä.

Sillankorvan ensisuojan ja Sirkkalan päiväkeskuksen toiminnot on tarkoitus yhdistää myös tulevassa monipalvelukeskuksessa, joten palveluiden yhdistäminen jo etukäteen on hyvää valmistautumista tuleviin muutoksiin sekä henkilöstölle että asiakkaille.

Turun Mäntymäkeen entisen Mäntykodin rakennuksen paikalle rakennetaan uusi päihdehuollon monipalvelukeskus. Monipalvelukeskukseen siirtyvät Sillankorvan, Sirkkalan päiväkeskuksen ja uuden tuetun asumisen yksikön ohella myös terveysneuvontapiste Milli, terveydenhoidon vastaanottotiloja sekä asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityö. Tilojen on tarkoitus valmistua marraskuussa 2025.

Sillankorvan ensisuoja tarjoaa tilapäistä päihdehuollon asumispalvelua Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eri kuntien 18 vuotta täyttäneille asunnottomille. 

Sirkkalan päiväkeskus puolestaan tarjoaa täysi-ikäisille päihderiippuvaisille henkilöille matalan kynnyksen maksutonta arjen tukipalvelua ja päivätoimintaa.