Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 19.10.2022 13.34

Sosiaalihuollon keskitettyjen alkupalveluiden kehittäminen alkaa hyvinvointialueella

Avainsanat:

Sosiaalihuollon alkupalveluiden ja palvelutarpeen arvioinnin järjestämisen tavat ovat tällä hetkellä Varsinais-Suomen kunnissa kirjavat. Palvelutarpeen arviointi ja alkuvaiheen tuki tunnistetaan hyvinvointialuevalmistelussa ja Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa kriittiseksi kohdaksi, jota kehittämällä päästään kiinni tuen yhdenmukaiseen saatavuuteen ja yhtenäiseen palveluiden järjestämisen tapaan koko hyvinvointialueella.

Lastensuojelusta ja lapsiperhesosiaalityöstä kootusta tilannekuvasta ilmenee, että 35 prosenttia kunnista järjestää lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin muusta sosiaalityöstä eriytetyssä yksikössä. Tilannekuvakartoituksessa 92 prosenttia vastanneista kunnista tai kuntayhtymistä piti kuitenkin palvelutarpeen arviointien keskittämistä kannatettavana.

– Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke lähtevät nyt yhdessä kehittämään tätä toimintaa uutena projektina, jossa pohjaesityksenä on palvelutarpeen arvioinnin ja alkupalveluiden keskittäminen kahdeksaan alueelliseen yksikköön, selvittää asiakasohjausjohtaja Jenni Kiviluoto hyvinvointialueelta.

Yksiköt tulevat pitämään sisällään lapsiperheiden, työikäisten ja vammaisten palveluiden palvelutarpeen arvioinnit sekä alkupalvelut.

– Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perhekeskuksen, sosiaalipäivystyksen, maahanmuuttajapalveluiden ja ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksen sekä ikääntyneiden palveluiden kehittämisen kanssa, sosiaali- ja vammaispalvelujohtaja Emilia Heikkilä kertoo.

Moniammatilliset yksiköt tavoitteena koko hyvinvointialueelle

– Yksiköiden ja siihen liittyvän kehittämistyön keskiössä on aito ja moniammatillinen sote-yhteistyö. Siiloissa tapahtuvan kehittämisen ja toiminnan järjestämisen sijaan pyritään moniammatillisiin yksiköihin, joihin keskittyvää osaamista voidaan jakaa kahdeksan yksikön välillä, Jenni Kiviluoto sanoo.

Esimerkiksi maahanmuuttajien palvelutarpeen arviointiin tai ennakollisiin lastensuojeluprosesseihin liittyvä osaaminen voi olla sitä keskitettyä osaamista, jota jaetaan muille yksiköille.

Kehittäminen etenee projektipäällikön (matalankynnyksen sosiaalipalvelujen kehittäminen) rekrytoinnin kautta Tulevaisuuden sotekeskushankkeeseen. Projektipäällikön tehtävänä on vastata alkupalveluiden keskittämisen kehittämisestä ja käynnistää käytännön toiminta. Projektipäällikkö huolehtii myös alkupalveluiden ja sosiaalipäivystyksen välisen tehtävänjaon selkiyttämisestä.

Toiminta käynnistetään alueellisesti siten, että ensimmäisinä alueina keskitetyt alkupalveluiden yksiköt otetaan käyttöön Vakka-Suomen ja Salo-Someron palvelukeskusten alueilla.

Näillä alueilla on jo ennestään hyviä ja toimivia toimintatapoja, joiden pohjalle uutta on hyvä lähteä rakentamaan. Muiden alueiden siirtymisen aikataulu vastaavaan toimintatapaan tarkentuu projektin edetessä, mutta tavoitteena on, että keskitetyt alkupalvelut ovat käytössä koko hyvinvointialueella vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:

Jenni Kiviluoto, asiakasohjausjohtaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, jenni.kiviluoto@turku.fi, puh. 040 138 4182

Emilia Heikkilä, palvelujohtaja / sosiaali- ja vammaispalvelu, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, emilia.heikkila@kaarina.fi, puh. 050 373 2563

Teija Ahokas, projektipäällikkö / Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke, työikäisten palveluiden kehittäminen, teija.ahokas@vasso.fi, puh. 050 382 2772

Johanna Lehtola, projektipäällikkö / Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke, lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun kehittäminen, johanna.lehtola@turku.fi / johanna.lehtola@vasso.fi, puh. 050 381 5577