Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 18.1.2024 18.16

Sosiaalityön opiskelijoiden harjoitteluhaun pilotoinnissa onnistuttiin hienosti

Sosiaalityötä opiskelevien harjoitteluhaun uudistusta lähdettiin suunnittelemaan tilanteessa, jossa opiskelijat kyselivät ympäri vuoden harjoittelumahdollisuuksista suoraan yksiköistä. Harjoitteluun saatettiin valita ensimmäinen yksikköön soittanut opiskelija. Tulevaisuudessa Varhan sosiaalityön, psykologian ja puheterapian yliopisto-opiskelijoiden harjoitteluhaut on tarkoitus keskittää kahteen ajankohtaan vuodessa. Harjoitteluhaku toteutetaan Kuntarekryn kautta.

Reetta Lindfors, Soile Merilä ja Hanna Laine istuvat suoraan kameran edessä rinnakkain.

Vasemmalta Reetta Lindfors, Soile Merilä ja Hanna Laine

Sosiaalityön opiskelijoille järjestettiin yhdessä Turun yliopiston kanssa lokakuun alussa onnistunut harjoitteluinfo.

 Olimme tilaisuudessa nyt ensimmäistä kertaa Varhana kertomassa mahdollisuuksistamme aiempien kuntakohtaisten esittelyjen sijaan, opetuskoordinaattori Hanna Laine opetuksen ja koulutuksen koordinaatio -yksiköstä avaa.

Harjoittelumahdollisuuksien esittelyn ohella sosiaalityön johtaja Soile Merilällä oli tilaisuudessa puheenvuoro, jossa hän halusi korostaa ennen kaikkea sosiaalipalvelujen merkitystä yhteiskunnassa.

 Voimme itse nostaa omalla asennoitumisellamme työmme sille kuuluvalle paikalle terveydenhuollon rinnalle, Soile Merilä kuvaa.

Turun yliopistosta arvioitiin ennakkoon tarvittavan noin 15 sosiaalityön harjoittelupaikkaa. Lyhyen eli kuuden viikon harjoittelun hakemuksia tuli tänä syksynä kaikkiaan lähes 40.

Harjoitteluhakuja yhdenmukaistettu

Harjoitteluhakuun liittyvän uudistuksen suunnittelu ja toteutus aloitettiin vauhdilla syksyllä.

– Ensimmäiseksi kartoitimme sosiaalityön yhden viikon tutustumisjaksojen paikat. Tarjoamme 36 harjoittelupaikkaa sosiaalityön alkuvaiheen opiskelijoille, kertoo opetussuunnittelija Reetta Lindfors opetuksen ja koulutuksen koordinaatio -yksiköstä.

 Opiskelija voi suorittaa harjoittelunsa Varhan sosiaalipalveluissa kymmenessä eri kokonaisuudessa, Reetta jatkaa.

Hakulomakkeessa opiskelija on voinut esittää ensi- ja toissijaisen hakutoiveen sekä toiveen harjoittelupaikan sijainnista. Pilottia valmistellessa ei ollut vielä tietoa, mitkä sosiaalityön tehtäväalueet opiskelijoita eniten kiinnostaisivat. Lisäksi ennakkoon pohditutti harjoittelijoiden tasainen jakautuminen koko Varhan alueelle.

 Moni opiskelee ja asuu Turussa ja siksi syrjäisemmille seuduille on haastavampi saada hakijoita. Myös moni palvelukokonaisuus toimii keskitetysti Turusta käsin, esim. sosiaali- ja kriisipäivystys, Hanna Laine avaa.

Hakijoiden tiedot toimitettiin Varhan sosiaalityön yhteyshenkilöille, jotka suunnittelivat johtavien sosiaalityöntekijöiden kanssa harjoittelijoille sopivat paikat omalla tehtävä- ja palvelualueellaan. Kaikki harjoittelijat haastateltiin. Pilotissa opiskelijoiden harjoittelupaikkoja saatiin järjestymään koko Varhan alueelle.

Suurin osa hakijoista sai toiveidensa mukaisen harjoittelupaikan. Osalle harjoittelupaikka järjestyi toissijaisen toiveen mukaisesti.

 Esimerkiksi terveyssosiaalityö oli suosittu harjoittelukohde ja kaikille hakijoille ei riittänyt sieltä harjoittelupaikkoja, Reetta tarkentaa.

 Sosiaalityön pitkän eli kolmen kuukauden harjoittelun hakuprosessi toteutettiin vastaavasti kuin kuuden viikon harjoittelujaksoissa. Hakemuksia tuli hyvin myös tässä haussa.

Tulevaisuuden työntekijämme

Kun sosiaalityön harjoitteluhaku uudistettiin, samalla tavoitteena oli yhdenmukaistaa harjoittelukäytäntöjä ja harjoitteluihin liittyvää materiaalia koko Varhan alueella. Sekä Hanna että Reetta ovat kokeneet harjoittelijahaun kehittämisen sujuneen myönteisissä merkeissä.

Myös Turun yliopistosta on tullut hyvää palautetta. Hakukäytännöt näyttäytyvät nyt myös opiskelijalle selkeämpinä.

 Harjoitteluaan suorittamaan tulevien opiskelijoiden ideoita ja ajatuksia kannattaa kuunnella ja näinkin osoittaa, miksi Varha olisi heille hyvä tulevaisuuden työpaikka. Parhaimmassa tapauksessa juuri he ovat pian työkavereitamme, Soile lisää.

Opetuksen ja koulutuksen koordinaatio tukee yleisesti opiskelijaohjausta ja tarjoaa monenlaista ohjauskoulutusta.

 Koko työyhteisö toimii oppimisympäristönä harjoittelijalle. Esihenkilöillä ja harjoitteluohjaajalla on tässä kokemuksessa iso merkitys, Hanna lisää.

 Lisäksi järjestämme Soilen kanssa harjoittelussa oleville opiskelijoille Teams-vinkkitunteja, Reetta jatkaa.

Vaikka pilotti onnistui yli odotusten, kehitettävää on aina.

 Keräämme kehittämisideoita esihenkilöiltä sekä opiskelijoiden ohjaajilta ja lähdemme hyvissä ajoin järjestämään kevään hakua. Myös kaikkien osapuolten informoimisessa prosessin kulusta on parannettavaa, Reetta ja Hanna suunnittelevat.

Myös psykologien ja puheterapeuttien harjoitteluhakua on tarkoitus uudistaa. Puheterapeuttien Kuntarekry-haku päättyi marraskuussa ja psykologien osalta hakuprosessi on tarkoitus käynnistää alkuvuonna 2024.

Tiesitkö?

Jotta opiskelija voi valmistua sosiaalityöntekijäksi hänen tulee suorittaa lyhyt (6 viikkoa) ja pitkä harjoittelu (3 kk). 

Sijaiskelpoinen sosiaalityöntekijä on siinä vaiheessa, kun hän on suorittanut perus- ja aineopinnot sekä lyhyen harjoittelun.