Hyppää pääsisältöön

Blogi Julkaistu 4.5.2023 15.40

Terapiat etulinjaan - uhka vai mahdollisuus

Avainsanat:

Somerolla toimivan mielenterveys- ja päihdeyksikön vastaavan sairaanhoitajan Minna Luodon kokemus Terapiat etulinjaan- toimintamallista on rohkaiseva ja positiivinen.

Työskentelen Someron mielenterveys- ja päihdeyksikön vastaavana sairaanhoitajana ja keväällä 2022 minulta tiedusteltiin, millaisesta koulutuksesta kokisin yksikkömme hyötyvän. Innostuin ajatuksesta, että voisimme saada lisää osaamista ja päätin vastata kyselyyn lisäkoulutustarpeista.

Syksyllä 2022 toteutuivat ensimmäiset palaverit menetelmäkoordinaattoreiden kanssa ja lähdimme nopealla tahdilla mukaan Terapiat etulinjan- toimintamalliin. Kun lokakuussa sain tiedon, että kognitiivisen lyhytterapian opintoihin olisi kaksi paikkaa vapaana, kyselin hoitajistamme olisiko heidän joukossaan halukkaita kouluttautumaan. Kaksi hoitajaa lähti mukaan, tosin ehkä hieman epävarmoina mihin ovat hyppäämässä.

Mukaan lähdettiin vielä Someron kaupungin leivissä. Perusturvajohtaja, terveyskeskuksen osastohoitaja ja lääkäri innostuivat myös uudesta menetelmästä, joka helpottaisi hoidon ohjausta mielenterveys- ja päihde-palveluissa.

Joulukuussa alkoivat lyhytterapiaopinnot ja kaksi muuta hoitajaa suorittivat ohjatun omahoidon opinnot. Kaikki hoitajat tekevät ensijäsennyksiä. Helmikuun 2023 aikana on otettu terapianavigaattori käyttöön Someron alueella ja sen käyttöä levitetään pikkuhiljaa palveluohjaukseen ja aikuisten terveystarkastuksien yhteyteen.

Terapiat etulinjaan- toimintamallin käyttöönotto on aiheuttanut mietintöjä siitä, ovatko nämä menetelmät muun osaamisen poissulkevia, täytyykö toimia juuri niin kuin ohjeistetaan ja miten hoidon ohjaus menee.

Olen kuullut pohdintoja myös siitä, että jos ohjattu omahoito tai lyhytterapia ei riitä, onko ”normaalit” keskustelut pois suljettu. Alueellemme luodut hoidon portaat auttavat hahmottamaan hoidon kulkua, poissulkematta välipolkuja eri portaiden välillä. Väkisinkin sivupolkuja/askeleita tulee, jos potilaita/asiakkaita jää ”odottelemaan” esim. erikoissairaanhoitoa mielenterveys- ja päihdeyksikköön. Odottelulla tarkoitan käyntejä, jotka eivät ole ohjattua omahoitoa tai lyhytterapiaa, vaan joiden tavoitteena on tukea potilasta ennen erikoissairaanhoidon tai psykoterapian alkamista. Toimintamallin mukana tulee myös uusia käsitteitä ja asiaa, mikä vie oman aikansa ymmärtää mistä on kyse.

Itse olen luovasti käyttänyt terapianavigaattoria tiedon keräämiseen ja hoidon ryhdittämiseen myös jo alkaneissa hoitosuhteissa. Ohjattua omahoitoa olen käyttänyt tukena jo alkaneissa hoitosuhteissa ja saanut lisävälineitä siihen, miten potilaan/asiakaan on hyvä olla aktiivisena toimijana itsensä hoidossa vastaanottokäyntien välissä. Hoitoon ohjauksessa navigaattori on parhaimmillaan, koska sieltä yleisesti nousee esille potilaan oma motivaatio hoitoon ja kriittisin hoidon tarpeen syy.

Mielestäni Terapiat etulinjaan on ehdottomasti mahdollisuus ja apu potilaiden nopeampaan avun saamiseen.