Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Uutinen Julkaistu 27.9.2023 16.50

Töihin lastensuojeluun

Avainsanat:

Tarjoamme merkityksellistä työtä sosiaalityöntekijöile ja -ohjaajille sekä perheohjaajille kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Varhassa on otettu myös käyttöön toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on saada sosiaalityöntekijät sitoutumaan työhönsä ja myös rekrytoida uusia työntekijöitä.

Kolme naista seisoo vierekkäin korkealla parvekkeella, keskimmäisellä on keltainen paita, vaaleat hiukset ja silmälasit, vasemmalla olevalla on harmaa paita ja oikealla olevalla mustat vaatteet.

Toimenpideohjelma koostuu sitoutumislisästä, kuukauden graduvapaasta ja suoritetusta tutkinnosta maksettavasta korvauksesta, sosiaalityöntekijöiden sijaistusyksikön perustamisesta, juridisen ja tietoteknisen tuen lisäämisestä, tehostetusta rekrytoinnista, valmennusmallin käyttöönotosta ja täydennetystä työterveyshuollosta henkisesti kuormittavissa tehtävissä toimiville.

Sitoutumisesta ja joustavuudesta palkitseminen

Sitoutumislisä maksetaan erillisinä kertakorvauksina lastensuojelussa työskenteleville sosiaalityöntekijöille, joiden palvelussuhde Varhan lastensuojeluun on tarkastelupäivänä kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta. Korvauksen suuruus riippuu palvelussuhteen kestosta. Sitoutumislisäjärjestelmä on vuoden mittainen määräaikainen kokeilu. Kerta- ja lisäkorvaukset on otettu käyttöön jo aiemmin keväällä.

Graduvapaa ja korvaus suoritetusta tutkinnosta

Palvelussuhteessa Varhaan oleva graduvaiheen opiskelijalle myönnetään kuukauden harkinnanvarainen palkallinen virka-/työvapaa, jonka aikana hän voi keskittyä opintojensa viimeistelyyn. Opiskelijalla tulee olla valmis tutkimussuunnitelma tulevasta gradutyöstä. Opiskelijalle tarjotaan tueksi myös henkilökohtainen mentori.

Kun opiskelija on valmistunut ja voi toimia pätevänä sosiaalityöntekijänä, maksetaan opiskelijalle kuukauden palkkaa vastaava erillinen palkkio, kun opiskelija työskentelee kuuden kuukauden kuluttua valmistumisestaan sosiaalityöntekijänä Varhan palveluksessa.

Sosiaalityöntekijöiden sijaistusyksikkö

Yksiköön perustetaan 10 määräaikaista sosiaalityöntekijän virkaa sosiaalityöntekijävajeen paikkaamiseksi koko Varhan alueella. Sijaistusyksikön sosiaalityöntekijöiden tehtävänä olisi siirtyä tarpeen mukaan alueille, joissa on suurin tarve kelpoisuusehdot täyttävistä sosiaalityöntekijöistä. Sijaistusyksikkö toimii vuoden 2024 loppuun asti.

Tehostettu rekrytointi

Varhan rekrytointipalveluissa on aloittanut henkilö, joka keskittyy sosiaalialan vaikeasti rekrytoitavien työntekijöiden suorahakuun sekä esihenkilöille annettavaan rekrytoinnin tukeen.

Juridisen ja tietoteknisen tuen lisääminen

Sosiaalityöntekijöiden tueksi hankitaan myös lakiapua esimerkiksi nopean vasteen lapsiperhetyön juridiseen konsultaatioon. Myös Varhan omia juridisia sosiaalityöntekijöille tarkoitettuja palveluja on lisätty. 

Asiakastietojärjestelmiin nimetään pääkäyttäjät, joihin sosiaalityöntekijät voivat olla suoraan yhteydessä teknisissä ongelmissa. Myös asiakastietojärjestelmiä on tarkoitus yhdenmukaistaa. Myös koulutuksia järjestetään säännöllisesti.

Valmennusmallin käyttöönotto ja perehdytyksen kehittäminen

Sosiaalityön vaativan tehtäväkokonaisuuden mahdollisimman sujuvaan ja tuettuun haltuunottoon kehitetään valmennusmalli. Tavoitteena on kokeneempien sosiaalityöntekijöiden, valmentajien kokemuksen ja osaamisen välittäminen uusille työntekijöille sekä tiivis tuki aloitteleville työntekijöille. 

Lisäksi otetaan käyttöön sähköinen perehdytys. Työntekijä käy sähköisen perehdytyksen kolmen kuukauden kuluessa työssä aloittamisesta ja ohjelma seuraa perehdytyksen suorittamista.

Täydennetty työterveyshuolto henkisesti kuormittaviin tehtäviin

Tehostetun työterveyshuollon tarjoamisella sosiaalityöntekijöille pyritään vähentämään työstä aiheutuvaa henkistä kuormittavuutta ja vähentämään työstä aiheutuvaa työkyvyn menetystä. Täydennetty työterveyshuolto voi koostua lyhytterapiasta, psykiatrisen sairaanhoitajan etävastaanotosta sekä työkykylähtöisestä kuormitustekijöiden kartoittamisesta.