Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 15.2.2024 15.31

Turun terveysasemien haavavastaanotolla hoidetaan haavaa sairastava kokonaisvaltaisesti

Avainsanat:

Lähdetään tutustumaan sairaanhoitajien Jutta Ketolan ja Terhi Sjöströmin, jalkaterapeutti Joni Sandellin sekä yleislääketieteen erikoislääkäri Sari Jonssonin työpaikkaan Turun terveysasemien haavavastaanottoon.

Kolme naista ja yksi mies seisovat seinän edustalla vierekkäin. Heillä on päällään terveydenhuollon ammattilaisen työvaatteet.

Turun terveysasemien haavavastaanoton Terhi Sjöström, Sari Jonsson, Jutta Ketola ja Joni Sandell

Haavavastaanotto vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Turun terveysasemien kroonisten ja muiden vaikeasti paranevien haavojen hoidosta, esimerkiksi alipaineimuhoitoa vaativat haavat ohjautuvat haavavastaanotolle. Potilaan hoidon tarve arvioidaan lähtökohtaisesti oman terveysaseman sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla, josta potilas tarpeen mukaan ohjautuu haavavastaanotolle.

Tehtäviin kuuluu terveysasemien haavaa sairastavien potilaiden arviointi, kliininen tutkiminen ja hoito sekä haavahoitoon liittyvä henkilöstön ohjaaminen sekä kouluttaminen. Vastaanotolla hyödynnetään näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa sekä kehitetään haavahoitoa.

– Tavoitteenamme on haavaa sairastavien potilaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Haavahoidon osaamisen keskittäminen ehkäisee kroonisten haavojen syntymistä, nopeuttaa haavojen paranemista ja siten vähentää terveydenhuollon kustannuksia, Jutta, Terhi, Joni ja Sari kiteyttävät.

Hoidetaan potilasta, ei vain haavaa

Haavavastaanoton toiminta on luotu vastaamaan terveysasemilla kohdattuihin ongelmiin ja haasteisiin.

– Pyrimme osaltamme vaikuttamaan haavojen varhaiseen diagnosointiin, jotta haavaa sairastavien potilaiden hoito olisi tehokasta, vaikuttavaa ja näyttöön perustuvaa. Haavan etiologian lisäksi muiden mahdollisesti haavan syntyyn tai huonoon paranemiseen vaikuttavien sairauksien huomioiminen on tärkeää. Kroonisen haavan hoidon tulisikin kohdistua haavan syyn korjaamiseen. Olemme myös niin sanotusti näköalapaikalla, jolloin pystymme esittämään mm. koulutustarpeita sekä keinoja haavaa sairastavien potilaiden hoidon kehittämiseen.

Hoidon lähtökohtana on aina potilas, jolloin huomioidaan kokonaisvaltaisesti potilaan elämäntilanne, voimavarat, haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät ja yhdessä käydään läpi hoidon onnistumiseen tarvittavat toimenpiteet ja luodaan tavoitteet. Näin lisätään myös potilaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja sitoutetaan hoitoon.

– Motto ”hoidetaan potilasta, ei vain haavaa” kuvaa hyvin haavavastaanoton toimintaperiaatetta, Jutta, Terhi, Joni ja Sari toteavat yhteistuumin.

Tiimiltä aina 100 prosentin tuki

Jutta, Terhi, Joni ja Sari kertovat jatkuvan kehittämisen olevan heillä arkipäivää ja asioista keskustellaan avoimesti. Työkavereiden tuki on aina 100% ja apua saa aina kysyttäessä.

– Olemme pieni yksikkö, mutta toimimme moniammatillisesti, jotta potilaat saavat parhaan mahdollisen hoidon. Vaikeasti paranevien haavojen hoidossa paras tulos saavutetaan moniammatillisella työryhmällä. Tämä käytännössä tarkoittaa yhteistyötä terveysasemien, erikoissairaanhoidon ja muiden hoitoon liittyvien tahojen, kuten apuvälineyksikön, lääkinnällisen kuntoutuksen, ravitsemusterapian ja eri palvelutuottajien kanssa.

Tiimiläisten mielestä parasta heidän työssään on se, kun potilas on sitoutunut hoitoonsa ja hoidon tulokset ovat todettavissa. Työssä pääsee myös hoitamaan potilasta kokonaisvaltaisesti, kyse ei siis ole pelkästä haavasidoksen vaihdosta. Haavahoito on nopeasti kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista ja jatkuvaa opiskelua. Tämä lisää heidän mielestään myös ns. työn imua, kun saa keskittyä omaan potilasryhmäänsä ja aina voi syventää osaamistaan.

Tiimillä on myös yhteistä historiaa useamman vuoden takaa.

– Olemme tutustuneet toisiimme jo haavahoidon asiantuntija -erikoistumisopintojen aikana. Avoin ilmapiiri on alusta alkaen ollut meillä läsnä ja pystymme työasioiden lisäksi jakamaan niin arjen ilot kuin surutkin yhdessä, huumoria unohtamatta. Ajoittaiset ravintolaillalliset, liikunta aktiviteetit ja muut hassuttelut piristävät mukavasti arkea.

Taustaa

Tyksissä toteutettiin vuosien 2015–2017 aikana haavakeskus -hanke, jonka jatkohankkeena asetettiin Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla "Kroonisen haavanhoidon kehittäminen avosairaanhoidossa" -projekti ajalle 20.9.2017–31.12.2019. Tavoitteena oli mm. haavahoidon osaamisen ja hoidon laadun parantaminen sekä kustannustehokas toiminta. Tavoitteena oli lisäksi haavapotilaiden elämänlaadun -ja toimintakyvyn parantuminen kehittämällä ja parantamalla haavahoidonprosessia. Projektin päättyessä Turun terveysasemien haavavastaanotto aloitti toimintansa 2.9.2019.

Tiesitkö?

Henkilökuntaan kuuluu 2 sairaanhoitajaa ja 1 jalkaterapeutti. Kaikki ovat suorittaneet haavahoidon asiantuntija-erikoistumisopinnot. Lääkäri haavavastaanotolla (0,5 pvä 2 viikon välein).

Vuonna 2022 ICPC2 koodilla S97 (= ihohaavauma, krooninen), oli Turun terveysasemilla yhteensä 4633 hoitokäyntiä (546 eri potilasta).

Haavavastaanoton osuus oli 1792 hoitokäyntiä (182 eri potilasta)

Vuonna 2023 ICPC2 koodilla S97 (=ihohaavauma, krooninen) haavavastaanotolla yhteensä 1670 hoitokäyntiä (276 eri potilasta).

Haavavastaanoton merkittävimmät potilasryhmät ovat jalkaongelmaiset diabetespotilaat, verenkiertoperäiset alaraajahaavapotilaat sekä painehaavapotilaat.