Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 30.3.2023 14.25

TYKS-säätiö jakoi ennätysmäärän apurahoja vuodelle 2023

Avainsanat:

TYKS-säätiön hallitus jakoi vuodelle 2023 apurahoja yhteensä 143 880 € (126 800€ vuonna 2022). Lääketieteen apurahoja myönnettiin 27 tutkijalle (yhteensä 97 500 €), hoitotieteen ja terveystutkimuksen apurahoja kahdeksalle tutkijalle (yhteensä 22 180 €) ja matka-apurahaa 13 tutkijalle (yhteensä 24 200 €).

Tyksin T-sairaalan aula.

T-sairaala Turussa.

– Olemme iloisia, että voimme tukea Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueella tehtävää korkealaatuista tutkimusta suurella apurahasummalla vuodelle 2023. Tutkimuksen rahoittaminen on erityisen tärkeää myös uudella hyvinvointialueella. Tyks on yliopistollinen sairaala ja meillä tehtävä tutkimus auttaa parhaiten parantamaan tulevaisuuden hoitoa, tiivistää TYKS-säätiön hallituksen puheenjohtaja, TYKS-sairaalapalvelujen tulosaluejohtaja, dosentti Mikko Pietilä. Hän aloitti TYKS-säätiön hallituksen puheenjohtajana syksyllä 2022.

TYKS-säätiön myöntämien väitöskirja-apurahojen suuruus on 3 000-5 000 euroa. Lääketieteen apurahan saajat edustavat laajalti lääketieteen eri aloja. Väitelleille lääkäreille myönnettiin viisi apurahaa tutkimuksen jatkamiseen: lastentauteihin, PET-keskukseen ja keuhkosairauksien klinikkaan. LT Anssi Heino tutkii sydäninfarktin toteamisessa olennaisen troponiinin määritystä ensihoidossa Satasairaalassa Porissa.

Hoitotieteen ja terveystutkimuksen apurahoja myönnettiin hoitotieteen väitöskirjatyöhön. Sairaanhoitaja Merja Jutilan väitöskirjatutkimus käsittelee potilasturvallisuutta. Hän tutkii Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen vaaratapahtumailmoitusten kehitystä.

Matka-apurahoja myönnettiin mm. tutkimusprojektin käynnistämiseen Tansaniassa (Eeva ja Matthjis Feuth), ulkomaille suuntautuviin tutkija- ja klinikkavierailuihin mm. Berliinissä (FM Akseli Reunamo sekä foniatrit Jonna Kuuskoski ja Miia Ruuskanen) ja New Yorkissa (LT, OTM Juha Knaapila). Seitsemän tutkijaa sai apurahan kongressiosallistumiseen.

Apurahan saajat 2023 https://tykssaatio.fi/fi/category/myonnetyt-apurahat/

– TYKS-säätiö tukee erityisesti nuoria tutkijoita, jotka ovat aivan tutkijanuransa alussa ja työskentelevät hyvissä tutkimusryhmissä. Osa aloittaa väitöskirjatyön jo kandidaattivaiheessa. Säätiöllä on tärkeä tehtävä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimustyön jatkuvuuden takaajana, selvittää tiedekunnan varadekaani, sisätautiopin professori Markus Juonala, joka on yksi säätiön apurahalautakunnan jäsenistä.

Esimerkkeinä elämän eri vaiheita koskevista väitöskirjatutkimuksista ovat LK Niina Viitaharjun väitöstutkimus syntymään liittyvän hengitysvajauksen ja hapenpuutteen aiheuttaman aivovaurion esiintymisestä ja ennusteesta Suomessa. Tutkimus liittyy dosentti, neonatologi Vilhelmiina Parikan tutkimusryhmään. MPH Noora Narsakan aiheena on ikääntyneiden liikkumisen lisääminen ympärivuorokautisen hoidon ympäristötekijöitä muokkaamalla. Hoitotieteen tohtorikoulutettava on julkaissut aiheesta professorien Riitta Suhosen ja Minna Stoltin kanssa.

Vuoden 2024 apurahat ovat haettavissa lokakuussa 2023.

Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja tutkimussäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee, edistää ja ylläpitää kliinisen lääketieteen sekä muun korkeakoulutasoisen terveystieteen tutkimusta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja sen vaikutusalueella. Säätiö on perustettu vuonna 1999.

Kliinisen tutkimuksen tavoitteena on aina potilaan hoidon parantaminen. Se parantaa sairauksien ehkäisyä, kehittää sairauksien toteamista, tuottaa parempia ja tehokkaampia hoitomuotoja ja vähentää hoitokustannuksia.

TYKS-säätiö ylläpitää kliinistä tutkimusyksikköä, Tutkaria, ja tarjoaa tilat ja työvälineet yksikön tiloissa työskenteleville tutkijoille. Tutkari sijaitsee Tyksin läheisyydessä, osoitteessa Sirkkalankatu 4. Yksikössä on työpisteet 18 tutkijalle.