Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 17.6.2024 12.07

Varha tarjoaa lääkkeetöntä hoitoa unettomuuteen

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa uutena toimintamuotona työkirjapohjaista kognitiivista käyttäytymisterapiaa eli unikoulua pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsiville aikuisille.

Kirsikka Mäntylä ja Elisabet Havia.

Kuvassa terveydenhoitaja Kirsikka Mäntylä, joka ohjaa unikouluja Salon Halikon terveysasemalla. Elisabet Havia osallistui unikouluun tänä keväänä. 

 –Tunsin, kuinka taakka putosi harteilta, kun aloin saada  paremmin nukuttua, hän kuvaa.

Perusterveydenhuollon asiakkaista lähes joka toinen kärsii jonkinlaisista unihäiriöistä ja unettomuudesta.  Uni on yksi tärkeimmistä elämänlaatuun ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Pitkäaikainen unettomuus ennustaa työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista yhtä vahvasti kuin masennus. Se myös lisää riskiä sairauksiin ja tapaturmiin. Unella on myös iso vaikutus esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon.

Unettomuuden kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT-I) on Käypä hoito -suosituksen mukaisesti ensisijainen unettomuuden hoitokeino, mutta sitä on ollut huonosti saatavissa terveydenhuollossa.

Juha Markkuka
Juha Markkula.

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) erikoislääkäri Juha Markkula on kehittänyt jo pitkään työkirjapohjaista CBT-I -hoitoa, jota ollaan nyt vakiinnuttamassa käyttöön Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varhassa).

– Unikoulun osallistujat saavat työkirjan, jonka avulla edetään CBT-I -mallin mukaisesti, mutta osallistujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Tavoitteena on tiedon ja harjoitusten avulla muuttaa unettomuudesta kärsivän ihmisen ajatus- ja käyttäytymismalleja paremmin unta palveleviksi, Markkula kuvaa.  

Varhan unikoulujen vetäjinä toimivat terveyskeskusten koulutetut ammattilaiset. Varhan ja Turun ammattikorkeakoulun järjestämissä koulutuksissa terveydenhuollon ammattilaiset voivat kouluttautua edistyneen tason CBT-I -unettomuusterapeuteiksi.

Koulutukseen on osallistunut yli sata henkilöä vuodesta 2020 alkaen. Tänä keväänä unikouluja on järjestetty muun muassa Liedossa, Loimaalla ja Salossa.

Vaikutusta tutkitaan

Susanna Laivoranta-Nyman ja Elina Bergman
Susanna Laivoranta-Nyman ja Elina Bergman.

Varhan unikoulun osallistujat ovat halutessaan mukana Turun yliopiston tutkimuksessa, jossa selvitetään unettomuuden työkirjapohjaisen ryhmäterapian tehoa ja vaikuttavuutta perusterveydenhuollossa.

– Osallistujat vastaavat tutkimuskyselyyn noin kahden kuukauden välein ja vuoden päästä ryhmän päättymisen jälkeen. Tutkimme, paraneeko osallistujan elämänlaatu ja pysyykö menetelmän vaikutus. Tutkimme myös vaikutusta masennusoireisiin, toinen päätutkijoista Elina Bergman kertoo.

Unikouluihin hakeudutaan terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamina. Alkukyselyllä selvitetään henkilön unettomuutta ja mahdollisia muita sairauksia.

– Hakijoissa on ollut todella vähän sellaisia, joille unikoulu ei sopisi. Vain akuutisti vaikeista psykiatrisista oireista kärsivät tai dementiaa sairastavat henkilöt joudutaan sulkemaan pois. Jos alkukyselyn perusteella epäillään hoitoa vaativaa oheissairautta, esimerkiksi uniapneaa, henkilö ohjataan lääkärille. Ryhmään voi silti osallistua, Bergman sanoo.

Hän myös kertoo, että unikoulun osallistujat ovat usein yllättyneitä siitä, miten paljon sillä on ollut vaikutusta. Vasta suurempi otos osallistujia kertoo varsinaisen tuloksen. Tutkimuksella kerätään myös tietoa unikoulun toteutustavasta. Satunnaistetussa tutkimuksessa puolet osallistujista aloittaa kahden kuukauden omahoitojaksolla. Kahden eri toteutustavan tuloksia verrataan.

Unikouluja myös etäpalveluna

Myös videoyhteyden kautta toteutettavat etäryhmät unihäiriöistä kärsiville ovat käynnistyneet tänä keväänä. Potilaat etäryhmiin ohjautuvat terveysasemien kautta.

Videoyhteydellä toteutuvat unikoulut ovat Varhan omaa etäpalvelujen tuotantoa, jota on tarkoitus kasvattaa. Uneen liittyvillä palveluilla on iso tarve, mutta terveydenhuollon ammattihenkilöstön riittävyys on myös otettava huomioon.

– Unella on iso vaikutus ihmisen elämänlaatuun ja työkykyyn. Etäpalvelun avulla saamme laadukasta hoitoa helpommin saavutettavaksi useammalle. Tavoitteena on myös ennaltaehkäisevästi vaikuttaa ihmisten terveyteen ja sitä kautta vähentää terveyspalvelujenkin käyttöä ja tarvetta, Varhan yliopistollisen sote-keskuksen palvelujohtaja Susanna Laivoranta-Nyman sanoo.

Yliopistollinen sote-keskus kehittää tutkimukseen perustuvia hoitomenetelmiä ja juurruttaa uusia toimintamalleja perusterveydenhuoltoon.

Unihoitajien koulutus toteutetaan Euroopan unionin rahoituksella osana Kestävän kasvun Varsinais-Suomi hanketta, yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen ja Tyksin unihäiriökeskuksen kanssa.

Kolme logoa: Varha Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Kestävän kasvun ohjelma ja  Euroopan Unionin rahoittama.

Yliopistollisena hyvinvointialueena tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. Vastaamme yhteistyöalueemme (Varsinais-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueet) tutkimuksen ja koulutuksen koordinaatiosta. Koulutamme ja opetamme vuosittain yli 7 000 eri alan opiskelijaa. Varhassa tehdään vuosittain yli 1 300 tieteellisistä julkaisua ja kymmeniä väitöskirjoja. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua.