Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 19.3.2024 15.32

Varha yhtenäistää sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmänsä

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön yhtenäiset tietojärjestelmät sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palveluihinsa. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimittajaksi on valittu Tietoevry ja perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmän toimittajaksi CGI. Järjestelmien käyttöönotot alkavat vuoden 2024 aikana.

Henkilö kirjoittaa tietokoneella.

Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät mahdollistavat Varhassa kirjaus- ja toimintatapojen yhtenäistämisen ja toiminnan kehittämisen sekä asiakkaalle tasavertaisemmat palvelut. Lisäksi se mahdollistaa yhtenäisten sähköisten palveluiden kehittämisen, tietohallintojohtaja Jari Poromaa kertoo.

Hankittavilta tietojärjestelmiltä vaadittiin sujuvaa integraatiota kansallisiin järjestelmiin.

Tietojärjestelmäkirjosta yhdenmukaisiin toimintamalleihin

Varhassa on ollut käytössä useita kunnista ja liittyneistä organisaatioista siirtyneitä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Runsaan tietojärjestelmäkirjon yhtenäistäminen sujuvoittaa toimintaa niin Varhan ammattilaisten kuin asiakkaidenkin osalta.

Uudet järjestelmät mahdollistavat paremmin koko hyvinvointialueen laajuisen toiminnan analysoimisen ja seurannan, joka osaltaan tehostaa ja yhdenmukaistaa sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon järjestämistä ja palvelutuotannon alueellista johtamista.

Yhdessä jo hankitun asiakkaille tarkoitetun mobiilisovelluksen kanssa, yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät tulevat helpottamaan merkittävästi asiakasohjauksen tehokkaampaa toteuttamista. Näillä toimilla tavoitellaan kansalaisille nopeampaa, parempaa ja yksinkertaisempaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoitettavuutta ja kokemusta.

Asiakas- ja potilastietotietojärjestelmien kilpailutuksen järjesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen it-kumppani ja yhteishankintayksikkö 2M-IT Oy. Kilpailutuksiin osallistuivat Mediconsult, CGI ja Tietoevry.