Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 25.6.2024 16.55

Varhan aluehallitus 25.6.2024: Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma vuodelle 2025 päivitettiin

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus päätti tiistain kokouksessaan 25.6.2024 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman 2024 - 2026 päivityksestä. Päätökset tehtiin muutetusta esityksestä yksimielisesti.

Aluehallituksen tunnus

Keskeiset muutokset hyväksytyssä muutetussa päätöksessä ovat:

 • Aluehallitus päätti turvata Uudenkaupungin ja Loimaan sairaaloiden päivystysten säilymisen.
 • Omalääkäri ja omatiimimallin käyttöönotto koko hyvinvointialueella ja ammatinharjoittamismallin käyttöönotto perusterveydenhuollossa. Säästötavoitteeksi asetettiin yhteensä 2,6 M€ vuodelle 2025.
 • Työterveyshuollon sairaanhoito ja pitkäaikaissairauksien hoito jatkuvat nykyisellään.
 • Järjestöavustusten pienentäminen (0,5 M€) peruttiin.

Aluehallitus hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman 2024 - 2026, marraskuussa 2023. Aluehallitus käsitteli 7.5. vuoden 2024 talouden tilannekuvaa ja sen pohjalta tehtäviä nopeita toimenpiteitä. Ennakoitu alijäämä vuodelle 2024 on ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella nousemassa talousarviossa hyväksyttyä merkittävästi suuremmaksi (162 M€ vs. talousarvion 85 M€).

Tästä syystä aluehallitus edellytti, että tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivitetty versio tuodaan jo kesäkuussa päätöksentekoon. Päivitysten seurauksena vuoden 2025 säästötavoite on 84 M€ aiemman noin 78 M€:n sijaan, jolloin päivitetyn tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman kokonaissäästön määrä on 284 M€ aiemman 276 M€ sijaan.

Merkittävimmät säästötoimenpiteet muutetussa esityksessä koostuvat muun muassa seuraavista toimista (sulkeissa arvioidut säästöt vuonna 2025):

 • Käytössä olevan kiinteistöpinta-alan vähentäminen (3 M€)
 • Myytävät kiinteistöt (3 M€)
 • Ei-lakisääteisten palvelujen supistaminen (1,1 M€)
 • Asumispalveluiden vuokrien korotukset (2 M€)
 • Tehostetut henkilöstömitoitukset (10 M€)
 • Palveluhankintojen tehostaminen (5,6 M€)
 • Tavarapalveluhankintojen tehostaminen (4 M€)
 • Varhan omien yhtiöiden palveluiden tehostamisesta kilpailukykyiselle tasolle (3,4 M€).
 • Henkilöstöetuuksien karsiminen (6,5 M€)
 • Henkilöstömitoituksen tarkistaminen ikääntyneiden ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä (4 M€).

Organisaatiorakenteita uudistetaan

Jatkossa Tyks-sairaalapalveluiden tulosalueen organisaatiossa toimii viisi tulosryhmää. Uudet tulosryhmät ovat: Medisiininen, yleislääketiede ja päivystys-tulosryhmä, Operatiivisten alojen tulosryhmä, Naisten- ja lastentautien tulosryhmä, Psykiatrian tulosryhmä ja Diagnostiset palvelut ja lääkehuolto -tulosryhmä. Tyks-sairaalapalveluiden tulosalueella on nykyisellään 17 tulosryhmää.

Organisaatiouudistus koskee koko tulosaluetta ja sen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2025 lukien.

Myös pelastuslaitos uusi organisaatiorakennettaan. Pelastuspalveluihin perustetaan 1.1.2025 lukien ensihoitopalvelut tulosryhmän, muutetaan riskienhallinnan tulosryhmän nimi pelastuspalvelut tulosryhmäksi ja lisäksi muutetaan operatiivisen tulosryhmän nimi operatiivisten palveluiden tulosryhmäksi.

Työterveyshuollon sopimukseen muutoksia

Päinvastoin tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman esitystä, työterveyshuollon sairaanhoito ja pitkäaikaissairauksien hoito jatkuvat nykyisellään.

Aluehallitus päätti, että työterveyshuollon palvelusopimukseen tehdään seuraavat muutokset 1.8.2024 lukien: Lyhytterapian pilotointia ei jatketa, ja että sairaanhoidon palvelua tarjotaan vain olemassa olevien resurssien puitteissa siten, että ylivuotopalvelua käytetään vain ehdottoman välttämättömissä tilanteissa.

Lisäksi selvitetään mahdollisuus rajata työterveyshuollon sairaanhoidon palvelu koskemaan henkilöstöä, jonka palvelussuhde Varhaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään 3 kuukautta.

Johdon yt-neuvottelut palautettiin

Esityslistan kohta 242 ”Arviointi ylintä johtoa koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tarpeesta” palautettiin valmisteluun.

Muut kuin tässä mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti. Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 13.8.2024.