Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 24.4.2024 20.42

Varhan aluevaltuusto hyväksyi tulevan palveluverkon periaatteet

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluevaltuusto hyväksyi periaatteet, joiden pohjalta virkahenkilöt valmistelevat kevään aikana palveluverkkoesityksen luottamushenkilöiden päätettäväksi.

Aluevaltuusto

Aluevaltuusto hyväksyi palveluverkon periaatteet. Ikääntyneiden asumispalveluiden palveluverkon uudistamisen hyväksytyissä periaatteissa todetaan esimerkiksi, että Varha tulee vahvistamaan yhteisöllisen asumisen, perhehoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen osuutta ja vähentämään ympärivuorokautisen palveluasumisen suhteellista osuutta.

Perustason sairaalapalvelujen palveluverkon uudistamisen periaatteissa todetaan esimerkiksi, että toimipisteiden muutoksissa huolehditaan riittävän palvelukapasiteetin säilymisestä sekä potilasturvallisuudesta ja palvelun hyvästä laadusta.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden periaatteissa mainitaan esimerkiksi se, että väestön alueellisesti erilaiset ja ajan mittaan muuttuvat palvelutarpeet sekä monikulttuurisuus huomioidaan perhekeskusten palvelutarjonnassa. Periaatteet hyväksyttiin myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden, suun terveydenhuollon, toimintakykyä ylläpitävien palvelujen, työikäisten sosiaalipalvelujen ja vammaispalvelujen palveluverkon uudistamiselle.

Sosiaali- ja terveyskeskuspalvelujen palveluverkon uudistamisen periaatteissa todetaan muun muassa, että haavoittuville asiakasryhmille ja paljon palveluita tarvitseville on saatavilla lähipalveluita sote-pisteistä ja -asemista erikseen sovitusti. Sote-pisteet tarjoavat jalkautuvana lähipalveluna suppean valikoiman sosiaali- ja terveyspalveluja ja palveluvalikoima voi vaihdella eri sote-pisteissä väestön tarpeiden mukaisesti.

Varha valmistautuu hakemaan lainanottovaltuutta

Varhan investointisuunnitelma vuosille 2025-2028 toimitettiin ministeriöille hyväksyttäväksi joulukuussa 2023. Koska Varhan talousarvio vuodelle 2024 on alijäämäinen, ennakoidaan, ettei lainanottovaltuutta investointisuunnitelmaan 2025 - 2028 toteuttamiseksi myönnetä.  Aluevaltuusto päätti käynnistää haun vuoden 2025 lainanottovaltuuden muuttamiseksi, jos käy odotetusti, eikä valtiovarainministeriö myönnä vuosille 2025-2028 tehdyn investointisuunnitelman toteuttamiseksi riittävää lainanottovaltuutta.

Aluevaltuusto hyväksyi hankintapolitiikan

Aluevaltuusto hyväksyi Varhan hankintapolitiikan. Hankintapolitiikan valmistelussa on kuultu muun muassa Turun kauppakamarin, Varsinais-Suomen yrittäjien, Turun kaupungin edustajien sekä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä kansalliskielilautakunnan esittelijöitä. Hankintapoliittisiin linjauksiin on kirjattu muun muassa se, että hankinnat tehdään Varhan strategian, palvelustrategian sekä talous- ja tuottavuusohjelman mukaisesti ja toteutetaan Varhan arvoja. Palveluntuottajan valinnassa noudatetaan palvelustrategiassa määriteltyjä periaatteita ja huolehditaan Varhan kokonaisedusta, ja kaksikielisenä hyvinvointialueena huolehtien suomen ja ruotsinkielisten asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta myös ostopalveluiden osalta. Hankintapolitiikkaa tullaan täydentämään operatiivisilla hankintaohjeilla, jotka vahvistaa aluehallitus.

Aluevaltuusto hiljentyi Heikkilän muistoksi

Aluevaltuusto piti hiljaisen hetken aluevaltuutettu Lauri Heikkilän muistoksi. Maaliskuun 25. päivänä menehtyneen Heikkilän tilalle aluevaltuuston puheenjohtaja kutsui Perussuomalaisten järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun Markus Ylis-Junttilan aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Heikkilän tilalle myös tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Markus Yli-Junttila.

 

Muut kuin tässä mainitut pykälät päätettiin esityslistan mukaisesti.