Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 10.6.2024 14.56

Varhan järjestämisjaosto käsittelee palveluverkkoesityksiä

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) järjestämisjaosto käsittelee torstaina 13.6.2024 esitystä Varhan palveluverkosta koskien suun terveydenhuollon palveluja, ikääntyneiden palveluja, lasten, nuorten ja perheiden palveluja, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä työikäisten sosiaalipalveluja, vammaispalveluja, perustason sairaalapalveluja ja diagnostiikkaa sekä toimintakykyä tukevia palveluja.

Kaksi vaaleanturkoosia sydäntä turkoosilla pohjalla.

Järjestämisjaosto tekee edellä mainituista palveluista esityksen Varhan aluehallitukselle, joka käsittelee esitystä tiistaina 18.6.2024 pidettävässä kokouksessaan.

Sosiaali- ja terveyskeskuspalveluja koskevat päätökset tehdään sote-keskusten ja sote-asemien osalta 12.6.2024 aluevaltuustossa ja 18.6.2024 aluehallituksessa. Sote-pisteiden osalta sijoittumispäätökset tehdään aluehallituksessa ja lautakunnissa sen mukaan, kuuluuko toimivalta aluehallitukselle vai lautakunnalle.

Aluehallitus päättää sote-keskusten, -asemien ja sote-pisteiden toimipaikoista aluevaltuuston (12.6.) aikaisemman päätöksen huomioiden ja myös kaikkien niiden palvelujen toimipaikoista, joihin tulee useamman toimialueen palveluita. Lautakunnat päättävät niiden palvelujen toimipaikoista, joihin tulee vain yhden toimialueen palvelut. Aluehallitus saa tiedokseen luonnoksen niiden palvelujen toimipaikoista, joista lautakunnilla on päätösvastuu.

Kaikkiaan palveluverkkotyössä on valmisteltu luonnos kahdeksan palvelukokonaisuuden palveluverkoksi. Valmistelu perustuu Varhan strategiaan, palvelustrategiaan sekä palvelukokonaisuuskohtaisiin suunnittelun tarkennettuihin periaatteisiin. Tulosalueiden edustajat ja eri alojen asiantuntijat ovat olleet tiiviisti mukana valmistelutyössä. Valmistelun kuluessa on huomioitu tulosaluerajat ylittävä yhteistyö ja toiminnan koordinointi eri tulosalueiden välillä. 

Taustaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluverkon uudistuksessa muodostetaan tilannekuva siitä, miten alueen sote-palveluita tuotetaan alueellamme jatkossa. Palveluverkon suunnittelu perustuu vuonna 2023 hyväksyttyyn palvelustrategiaan ja sen laajaan osallistavaan valmisteluun.​

Palveluverkkosuunnitelma koskee ajanjaksoa 2024 – 2026. Samanaikaisesti valmistaudutaan myös vuoteen 2030 asti ulottuviin uudistuksiin. ​

Ajantasainen tieto palveluverkkouudistuksen tilanteesta päivittyy Varhan nettisivustolle: www.varha.fi/palveluverkko