Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 30.4.2024 11.13

Varhan pyöreä pöytä pohti alan arvostusta

Sosiaali-, terveys-, ja pelastusala kärsii henkilöstöpulasta. Varhan aluehallituksen puheenjohtajisto halusi käynnistää keskustelun eri sidosryhmien kanssa selvittääkseen, voidaanko alan veto- ja pitovoimaa kehittää yhdessä.

Aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Niina Alho (vas.), Turun ammatti-instituutin opiskelija Aaron Husar ja aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja kuuntelevat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijan Tiina Laurilan puheenvuoroa.

Aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Niina Alho (vas.), Turun ammatti-instituutin opiskelija Aaron Husar ja aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja kuuntelivat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijan Tiina Laurilan puheenvuoroa.

Keskustelutilaisuusidean äitinä toiminut aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Niina Alho muistuttaa, että Varhassa on käynnissä myös ammattilaisen arvostama -kärkihanke, jonka avulla kehitetään sotepe-alan veto- ja pitovoimaa.

- Nähdäksemme asia on kuitenkin Varhaa suurempi kysymys kun puhutaan alalle hakeutumisesta, urapoluista ja sijoittumisesta julkiselle, yksityisille tai vaikka kolmannelle sektorille. Ajattelemme, että yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa saadaan enemmän vaikuttavuutta, Alho pohtii.

Julkisella puolella paremmat työehdot

Ilmaristen matkailutilalle kokoontui aamupäivän ajaksi 20 sotepe-alojen asiantuntijaa 2. asteen opiskelijoista yliopistoprofessoreihin pyöreän pöydän ympärille. Keskustelu oli vilkasta. Alojen arvostuksen kohentumiseen löydettiin monta tietä, kuten yhteisöllisyyden tunteen vahvistaminen työyhteisöiden sisällä.

Hyvinvointialueet hyötyisivät myös työnantajamaineen vahvistamisesta kertomalla avoimemmin julkisen puolen työehtojen hyvistä puolista, kuten esimerkiksi pidemmistä vuosilomista. Keskustelussa nousi esille, että työn joustojen lisääminen kasvattaisi myös julkisen puolen työn vetovoimaa.

Kohtele harjoittelijaa hyvin

Tilaisuuden puheenjohtaja toiminut aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja piti avointa ja rohkeaa keskustelua eri näkökulmista erityisen arvokkaana.

- Huikeaa, että saimme näin laajan kattauksen osallistujia ja esimerkiksi opiskelijoiden näkemystä alan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. 

Opiskelijat nostivat ilmaan kysymyksen alan harjoittelijoiden arvostuksesta.

- Sellaiseen paikkaan, jossa on harjoittelijana tullut kohdelluksi huonosti, ei tee mieli mennä töihin, ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava Tiina Laurila pohti puheenvuorossaan.

Sairaalahierarkiaa vai ryhmätukea?

 Puheenvuoroja käytettiin myös sote-alan vahvasta hierarkiasta, joka edelleen näkyy esimerkiksi siten, että lääkärit, hoitajat ja harjoittelijat ruokailevat omissa ryhmissään.

Lääkäriliiton piiriylilääkäri Minna Kaarisalo totesi, että lääkäreiden ryhmäytyminen ruokalassa ei johdu hierarkiasta.

- Lääkäreillä ei välttämättä ole päivässä muuta taukoa, ja päässä voi pyöriä mietteitä siitä, onko esimerkiksi tehnyt potilaan osalta oikean hoitoratkaisun. Sellaisten ajatusten purkaminen onnistuu parhaiten omassa viiteryhmässä, Kaarisalo pohti.

Aluehallituksen varapuheenjohtaja Jani Kurvinen uskoo, että Varhan pyöreän pöydän tilaisuus saa jatkoa.

- Varhalla on ratkaistavana paljon asioita, joissa tarvitaan laajaa asiantuntijanäkemystä ja sidosryhmäyhteistyötä. Yritykset, kolmas sektori ja koulut ovat samojen vaikeuksien edessä ja yhteistyötä tarvitaan.