Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 14.3.2023 16.19

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 14.3.2023

Avainsanat:

Aluehallitus korottaa vammaisten työosuusrahaa siirtymäajan jälkeen ja sopi uusimisen käytännöt. Uusissa päätöksissä korotetut työosuusrahat ovat voimassa heti.

Aluehallitus korottaa vammaisten työosuusrahaa siirtymäajan jälkeen ja sopi uusimisen käytännöt. Uusissa päätöksissä korotetut työosuusrahat ovat voimassa heti.

Aluehallitus päätti 20. joulukuuta vammaisille tarkoitetun työosuusrahan käytöstä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Silloin puolipäiväiseksi työosuusrahaksi päätettiin 4 euroa ja kokopäiväiseksi 7 euroa. Työosuusrahoissa on poikkeamia Varhan määrittelemään tasoon siihen saakka, kunnes asiakkaiden palvelupäätökset ja palvelutuottajien kanssa tehdyt ostopalvelusopimukset saadaan päivitettyä. Nykytilanteen selvittämisen perusteella on todettu, että tällä hetkellä asiakkailla on voimassa olevia palvelupäätöksiä, joissa on määritelty myönnetyn palvelun lisäksi maksettavan työosuusrahan suuruus euromääräisenä eikä siten, että se olisi sidottu kunnan tai hyvinvointialueen vuosittain vahvistamaan työosuusrahan määrään. Joissakin tapauksissa asiakkaalle on tehty avotyöstä erillinen sopimus, jossa myös korvauksen suuruus on määritelty. Lisäksi ostopalvelusopimuksissa on kirjattuna erilaisia työosuusrahan tasoja, joita ostopalvelutuottaja maksaa asiakkaalle ja Varha maksaa ostopalvelun tuottajalle, joissakin tapauksissa ostopalvelun tuottaja ei maksa työosuusrahaa vaan sen maksaa Varha. Tiistaina aluehallitus päätti korottaa vammaisten osapäiväistä työosuusrahaa 6 euroon ja kokopäiväistä 10 euroon. Aluehallitus ei aiemmassa päätöksessään määritellyt siirtymäaikaa, mutta tiistaina päätettiin, että korotettua työosuusrahaa tullaan maksamaan vuoden 2023 loppuun kestävän siirtymäajan jälkeen. Uusien asiakkaiden osalta siirtymäaikaa ei tarvita. Avotyötoiminnasta, joka järjestetään tavallisilla työpaikoilla, maksettava työosuusraha on määritelty niin, että kuuden tunnin työpäivästä korvataan 12 euroa. Silloin avotyötä tekevä työskentelee itsenäisesti tai tarvitsee vain kevyttä tukea. Päivittäistä tukea tai ohjausta tarvitseva saa kuuden tunnin työpäivästä 9 euroa ja alle kuuden tunnin lyhennetystä päivästä kuuden euron työosuusraha.

Hintojen korottamisen vaikutuksista selvitys

Esitys vanhusten tehostetun palveluasumisen dynaamisen hankintajärjestelmän hintojen tarkistamisesta palautettiin valmisteluun. Esitys ostopalvelujen hintojen vaikutuksista kaipaa aluehallituksen näkemyksen mukaan tarkemman riskiarvion. Esitykseen sisältyneen hoitajamitoituksen aluehallitus hyväksyy. Sen mukaan henkilöstömitoitus on tehostetussa palveluasumisessa 0,65 ja muistisairaan vaativassa tehostetussa palveluasumisessa 0,7.

Ensi tiistain iltakoulun yhteydessä järjestetään ylimääräinen hallituksen kokous.

Muut kuin tässä mainitut päätöskohdat hyväksyttiin päätösesitysten mukaisesti.