Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 23.5.2023 17.52

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 23.5.2023

Avainsanat:

Aluehallitus päätti laajentaa henkilöstövuokrausta niin, että henkilöstöä vuokrataan tarvittaessa Sarastia Rekry Oy:n lisäksi Hansel Oy:n kautta.

Varha aluehallitus

Aluehallitus sai hyväksyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) vastauksen sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueille, Helsingille ja HUS:ille lähettämään tietopyyntöön. Ministeriö haluaa tietoa hyvinvointialueiden taloudellisesta tilasta muun muassa syksyn 2023 hyvinvointialueneuvotteluja varten. Varha kertoo ministeriölle, että työ kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi etenee ja palvelustrategiasta päätetään syksyllä 2023. Varhan toiminnan taloudellinen kestävyys perustuu esimerkiksi siihen, että palvelurakennetta voidaan keventää nykyisestä ja että osataan hyödyntää digitaalisia palveluita. Taloudelliseen kestävyyteen vastataan strategian toimeenpanolla, jossa on tunnistettu keskeisimmät palvelujärjestelmän epätarkoituksenmukaisuudet. Tärkeänä tavoitteena on lisätä palvelutuotannon tuottavuutta.

Varha laajentaa henkilöstövuokrausta

Varhan lähtökohta on käyttää hallitusti henkilöstövuokrausta ja panostaa oman henkilökunnan rekrytointiin. Oman henkilöstön rekrytoimiseksi on käynnistetty toimenpiteitä. Toiminnan turvaamiseksi erittäin hankalan työvoimapulan tilanteessa ja erityisesti lomakausina on kuitenkin tarpeen turvata riittävä henkilöstö, jotta Varhan järjestämisvastuulla olevat palvelut voidaan tuottaa. Varhalla on päätös keskittää hankintoja pääsääntöisesti Sarastia Rekry Oy:lle. Hansel Oy on hankintalaissa tarkoitettu yhteishankintayksikkö, jonka asiakkaita muun ohessa hyvinvointialueet voivat olla. Yrityksellä on voimassa oleva sote-alan henkilöstövuokrauksen dynaaminen hankintajärjestelmä 31.12.2025 asti. Hankintaa käytetään täydentävänä, jos omaa henkilökuntaa ei saada, eikä Sarastia Rekry Oy pysty tuottamaan tarvittavaa henkilöstöä, tai jos omasta, nyt valmistelussa olevasta, kilpailutettavasta sopimuksesta ei saada tarvittavaa henkilöstömäärää.

Palautuksia ja nimityksiä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet päätettiin palauttaa valmisteluun ja vanhusneuvoston uudeksi jäseneksi valittiin Kjell Wennström. Sote-järjestöjen neuvottelukunnan jäseneksi valittiin Niina Alho ja varalle Mari Lahti. Viranhaltijaedustaja ja varajäsenen nimeäminen annettiin hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikaiselle. Asiakohta tarvittavien virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja muuttaminen hyväksyttiin sote-palveluiden sosiaaliohjaajan virkoja lukuun ottamatta. Sosiaaliohjaajien virkojen sisällöstä aluehallitus toivoo lisää tietoa.

Muut kuin tässä mainitut päätöskohdat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.