Hyppää pääsisältöön

Asiakasasiakirjapyynnöt

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Aukioloajat

, Avoinna ympäri vuorokauden

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja voit pyytää täyttämällä lomakkeen ”Asiakasasiakirjapyyntö” ja lähettää omakätisesti allekirjoitetun lomakkeen postitse Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kir­jaa­moon. Vaihtoehtoisesti voit laatia vapaamuotoisen kirjeen, josta käyvät ilmi lomakkeessa vaaditut tiedot. Vaihtoehtoisesti tietopyynnön voi tehdä sähköisellä lomakkeella Var­han kir­jaa­mon säh­köi­sen asioin­nin kaut­ta.

Asianosainen voi saada tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta, jos hänen pyytämänsä tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia käsitelty asia koskee. Asianosaisen tietopyyntö on aina perusteltava.