Hyppää pääsisältöön

Potilasasiakirjapyynnöt

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Aukioloajat

, Avoinna ympäri vuorokauden

Voit pyytää potilasasiakirjojasi esimerkiksi viranomaisia, vakuutusyhtiötä tai yksityislääkäriä varten täyttämällä lomakkeen ”Potilaskertomustietojen pyyntö” ja lähettää omakätisesti allekirjoitetun lomakkeen postitse Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kir­jaa­moon. Vaihtoehtoisesti voit laatia vapaamuotoisen kirjeen, josta käyvät ilmi lomakkeessa vaaditut tiedot. Vaihtoehtoisesti tietopyynnön voi tehdä sähköisellä lomakkeella Var­han kir­jaa­mon säh­köi­sen asioin­nin kaut­ta.

Sähköpostina tietopyyntöä ei tule toimittaa.