Hyppää pääsisältöön

Lastensuojeluilmoitus

Tämän sivun kautta pääset tekemään sähköisen lastensuojeluilmoituksen, kun epäilet, että lapsen lastensuojelun tarve pitäisi selvittää.

Kiireellisessä tapauksessa ota välittömästi yhteyttä myös sosiaalipäivystykseen, esimerkiksi silloin kun epäilet lapsen pahoinpitelyä, lapsi on äkillisesti ilman huoltajaa tai huoltaja on päihtynyt. Sosiaalipäivystyksen asiakaspuhelinnumero: 02 262 6003 (24/7). Hätätilanteissa soita 112.

Viranomaisten, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla henkilöillä on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista lastensuojeluviranomaisille. Muutkin, kuten vanhemmat, naapurit, sukulaiset, ystävät tai lapsi itse, jotka epäilevät lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, voivat ottaa yhteyttä lomakkeen avulla lastensuojelun sosiaalityöhön.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen perustuu lastensuojelulain 25 §:n (13.4.2017/417).