Hyppää pääsisältöön

Henkilökohtainen apu

Avainsanat:

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu vaikeavammaisille ihmisille. Vaikeavammaisuus tarkoittaa, että ihminen tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen ihmisen apua arjessa.

Henkilökohtainen apu on apua niissä asioissa, jotka vammainen ihminen tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee niihin toisen ihmisen apua. Voit olla oikeutettu henkilökohtaiseen apuun, jos tarvitset pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi säännöllisesti toisen henkilön apua selviytyäksesi välttämättömistä, päivittäisistä toimistasi kotona tai kodin ulkopuolella.

Palvelua haetaan hyvinvointialueen vammaispalveluista. Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin, johon kuuluu tapaaminen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa. Palvelusta tehdään aina kirjallinen päätös, jossa on ohjeet muutoksenhakuun.

Jos sinulle myönnetään henkilökohtaista apua, vastuutyöntekijäsi keskustelee kanssasi siitä, mihin tarkoituksiin tarvitset palvelua, ja mikä on sinulle sopivin toteutustapa. Hyvinvointialue voi myöntää henkilökohtaisen avun palvelua erilaisilla toteutustavoilla asiakkaan tarpeesta riippuen.

Vammainen ihminen voi

  • palkata itselleen henkilökohtaisen avustajan, ja toimia avustajan työnantajana. Tällöin hyvinvointialue vastaa avustajan palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista.
  • hankkia avustajapalvelun palveluntuottajalta hyvinvointialueen antamalla palvelusetelillä tai
  • saada henkilökohtaista apua ostopalveluna hyvinvointialueen käyttämältä palveluntuottajalta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden sairaus, vamma tai toimintarajoite on pitkäaikainen tai pysyvä ja tämän vuoksi henkilö tarvitsee tukea ja apua arjessa toimimiseen. Vammaispalvelut on tarkoitettu täydentämään muita sosiaali- ja terveyspalveluita silloin, kun ne eivät ole vammaisen ihmisen tarpeisiin nähden riittäviä ja sopivia.  

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat vammansa tai sairautensa vuoksi pitkäaikaisesti ja säännöllisesti toisen henkilön apua välttämättömistä päivittäisistä toimista selviytymiseen. Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua ei myönnetä, silloin jos avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arvioon.

Miten saat palvelua?

Ole yhteydessä oman alueesi vammaispalvelujen työntekijään tai täytä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluhakemus. Hakemuksen voit täyttää ja lähettää varha.fi verkkosivujen kautta tai tulostaa ja lähettää täytetyn hakemuksen alueesi vammaispalvelutoimistoon.

Liitä hakemukseen julkisen terveydenhuollon lausunto, josta selviää tämänhetkinen terveydentilasi, toimintakykysi ja vammasi tai sairautesi pitkäaikaisuus. Parhaiten tähän tarkoitukseen soveltuu yleensä sellaisen hoitavan tahon lausunto tai selvitys, joka tuntee vammaasi tai sairauteesi liittyvän tilanteen parhaiten.

Jos sinulla on jo asiakkuus Varhan vammaispalveluissa, ja olet hakemassa sinulle uutta palvelua tai muutosta sinulle jo myönnettyyn palveluun, voit ottaa yhteyttä sinulle nimettyyn Varhan vammaispalvelujen työntekijään.

Jos tarvitset apua tai neuvontaa palvelun hakemisessa, voit ottaa yhteyttä oman asuinalueesi vammaispalveluihin.

Palvelua voidaan järjestää myös palvelusetelillä.

Asiointikanavat

Vammaispalvelutoimisto, Turku