Hyppää pääsisältöön
Henkilökohtainen apu eli avustajapalvelu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

* päivittäisissä toimissa
* työssä ja opiskelussa
* harrastuksissa
* yhteiskunnallisessa osallistumisessa
* sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia toiveitaan ja valintojaan elämän eri osa-alueilla.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoilla. Tapoja ovat mm. työnantajamalli, jolloin vaikeavammainen itse toimii avustajan työnantajana, tai palvelusetelillä, tai ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa.

Henkilökohtainen apu on asiakkaalle maksutonta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vaikeavammainen henkilö voi saada avustajapalveluna henkilökohtaista apua, jos hän tarvitsee välttämättä apua jokapäiväisistä toimista suoriutumiseen.

Miten saat palvelua?

Hae henkilökohtaista apua eli avustajapalvelua asuinkuntasi vammaispalveluista. Sosiaalityöntekijä arvioi palvelun toteuttamistavan yhteistyössä sinun kanssasi.

Asiointikanavat

Vammaispalvelutoimisto, Turku