Hyppää pääsisältöön

Ikäihmisten kotihoito

Avainsanat:

Kotihoidon palvelu sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen kotihoidon sekä terveydenhuoltolain mukaisen kotisairaanhoidon. Palvelun tavoitteena on tukea kotona asumista kotiin järjestettävällä palvelulla, joka vastaa toimintakyvyn ylläpitoon sekä hoitoon ja hoivaan liittyviin tarpeisiin.

Säännöllinen kotihoito tukee kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Kotihoidon palvelut aloitetaan arviointijaksolla, jonka aikana palveluita voidaan tarpeen mukaan lisätä, vähentää tai ne voidaan lopettaa.

Palvelut kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja niitä arvioidaan säännöllisesti, jolloin asiakkaan tarpeen mukaan palveluita voidaan lisätä, vähentää tai lopettaa.

Kotihoitoa voidaan tuottaa hyvinvointialueen omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä sopimuspalveluntuottajien kanssa.

Kotihoitoasiakkaan palvelu voidaan tuottaa etäpalveluna teknologia-avusteisten palvelujen keinoin, jos se asiakkaan toimintakyky huomioiden on mahdollista.

Palvelun maksullisuus

Säännöllinen kotihoito on maksullista. Kuukausimaksu määräytyy asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman perusteella ja maksuun vaikuttaa talouden koko ja yhteenlasketut bruttotulot. Kotona asumisen tueksi on mahdollista saada kotiin myös tukipalveluita palvelutarpeenarvioinnin perusteella.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Kotihoidon palveluita voit saada jos:

  • Toimintakykysi on selkeästi alentunut etkä selviydy itsenäisesti tai omaisten/lähipiirin avulla säännöllisistä, päivittäisistä perustoiminnoista, kuten ruokailuista, pukeutumisesta, wc-käynneistä, peseytymisestä, muusta perushoidosta tai lääkehoidosta. Selvitämme palveluntarpeesi arvioimalla toimintakykysi, kartoittamalla kotona selviytymistä heikentävät sairautesi, asunto-olosuhteesi ja sosiaalisen verkostosi.
  • Tarvitset sairauksiesi tai alentuneen toimintakykysi vuoksi erityistä ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja voinnin seurantaa etkä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita.
  • Omaisesi hoitaa sinua ja tarvitsee jaksamisensa tueksi kotihoidon apua.

Palvelu on maksullinen.

Miten saat palvelua?

Kotihoidon palvelujen myöntäminen perustuu hyvinvointialueen yhteisiin kotihoidon myöntämisen perusteisiin. Palvelutarpeen arviointi perustuu yksilöllisen palvelutarpeen selvittämiseen.

Palvelua voidaan järjestää myös palvelusetelillä.

Jos olet uusi asiakas, voit ottaa yhteyttä keskitettyyn asiakasohjaukseen.

Jo olet jo kotihoidon asiakas, saat yhteystiedot omalta kotihoitotiimiltäsi asiakkuuden alkaessa.

Asiointikanavat