Hyppää pääsisältöön

Ikäihmisten kotihoito

Avainsanat:
Kotihoidon palvelu sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen kotihoidon sekä terveydenhuoltolain mukaisen kotisairaanhoidon. Palvelun tavoitteena on tukea kotona asumista kotiin järjestettävällä palvelulla, joka vastaa toimintakyvyn ylläpitoon sekä hoitoon ja hoivaan liittyviin tarpeisiin.

Säännöllinen kotihoito tukee kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Kotihoidon palvelut aloitetaan arviointijaksolla, jonka aikana palveluita voidaan tarpeen mukaan lisätä, vähentää tai ne voidaan lopettaa.

Palvelut kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja niitä arvioidaan säännöllisesti, jolloin asiakkaan tarpeen mukaan palveluita voidaan lisätä, vähentää tai lopettaa.

Kotihoitoa voidaan tuottaa hyvinvointialueen omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä sopimuspalveluntuottajien kanssa.

Kotihoitoasiakkaan palvelu voidaan tuottaa etäpalveluna teknologia-avusteisten palvelujen keinoin, jos se asiakkaan toimintakyky huomioiden on mahdollista.

Palvelun maksullisuus

Säännöllinen kotihoito on maksullista. Kuukausimaksu määräytyy asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman perusteella ja maksuun vaikuttaa talouden koko ja yhteenlasketut bruttotulot. Kotona asumisen tueksi on mahdollista saada kotiin myös tukipalveluita palvelutarpeenarvioinnin perusteella.

Miten saat palvelua?

Kotihoidon palvelujen myöntäminen perustuu hyvinvointialueen yhteisiin kotihoidon myöntämisen perusteisiin. Palvelutarpeen arviointi perustuu yksilöllisen palvelutarpeen selvittämiseen.

Asiointikanavat