Hyppää pääsisältöön

Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

Avainsanat:

Vanhemmilla on lähtökohtainen vapaus sopia keskenään lapsensa huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyvistä asioista. Näistä asioista vanhemmat voivat sopia joko suullisesti tai kirjallisesti. Jos vanhemmat arvioivat, että he pystyvät sopimaan lastaan koskevista asioista suullisesti, ei heidän välttämättä tarvitse asioida lastenvalvojan luona. Vanhemmat eivät kuitenkaan voi sopia suullisesti keskenään lapsen huoltomuodosta. Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, jos sopimusta voidaan pitää lapsen edun mukaisena.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Lastenvalvojapalvelut ovat saatavilla Varsinais-Suomen hyvinvointialueen perheoikeudellisissa palveluissa. Perheoikeudelliset palvelut on tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen hyvinvointialueella sijaitsevien kuntien asukkaille.

Lastenvalvojat palvelevat asiakkaita maanantaista perjantaihin. Lastenvalvojapalveluita ei ole saatavilla arkipyhäpäivinä. Lähtökohtaisesti lastenvalvojan tapaamiset järjestetään lähitapaamisina. Erityisestä syystä asiointi voidaan kuitenkin hoitaa myös etäyhteyksin. Jos toiveenasi on etäasiointi, pidäthän huolen siitä, että yhteystietosi ovat lastenvalvojan käytössä.

Lastenvalvojan luona voit asioida ainoastaan ajanvarauksella ja aika tapaamisille varataan soittamalla. Ajanvarauksia ei oteta vastaan sähköpostitse tai tekstiviestitse. Soittoaikoina voit kysyä lastenvalvojilta neuvoja perheoikeudellisiin asioihin liittyen.

Miten saat palvelua?

Kun vanhempien välinen sopimus on lastenvalvojan vahvistama, sopimus on täytäntöönpanokelpoinen. Sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että käräjäoikeus voi määrätä toisen vanhemman noudattamaan sopimusta esimerkiksi sakon uhalla (uhkasakko). Vahvistettu sopimus vastaa velvoittavuudeltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua ja lasta koskevista asioista sopimista voidaan pitää tuomioistuinkäsittelyn vaihtoehtona. Lasta koskevista asioista tulisikin pyrkiä pääsemään ensisijaisesti sopimusratkaisuun.

Lapsen asumisesta, huollosta ja tapaamisoikeudesta voidaan sopia samalla sopimuksella. Sopimus voi kuitenkin koskea esimerkiksi ainoastaan yhtä näistä asiakokonaisuuksista.

Huomioitavaa on, että lastenvalvoja ei voi milloinkaan päättää sopimuksen sisältöä, vaan sopijapuolet, eli vanhemmat, määrittävät sen, mitä he sopivat. Vanhempien tulee huomioida erilaiset vaihtoehdot ja arvioida, mikä on paras ratkaisu heidän lapselleen. Lastenvalvoja toimii puolueettomana asiantuntijana sopimusneuvottelussa ja avustaa vanhempia sopimuksen aikaansaamisessa. Lastenvalvoja ei kuitenkaan voi vahvistaa minkälaista sopimusta tahansa, vaan lastenvalvojan tehtävänä on arvioida viime kädessä, onko sopimusta pidettävä lapsen edun mukaisena.

Lapsen huoltoa ja asumista koskevaa sopimusta ei ole mahdollista tehdä määräaikaisena, vaan näitä asioita koskeva sopimus on poikkeuksetta voimassa toistaiseksi. Vanhemmat voivat kuitenkin yhdessä muuttaa toistaiseksi voimassa olevaa sopimustaan uudella sopimuksella. Jos uutta sopimusta ei saada aikaan, on kummallakin vanhemmalla oikeus saattaa lastaan koskevat asiat käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Asiointikanavat