Hyppää pääsisältöön

Puheterapia on puheen, kielen, kommunikaation, nielemisen ja äänen kuntoutusta. Puheterapiassa annetaan myös yleistä neuvontaa kommunikaatiohäiriöistä. Puheterapiassa kuntoutettavia häiriöitä voivat lapsilla olla esimerkiksi viivästynyt puheenkehitys, kehityksellinen kielihäiriö, epäselvä puhe, artikulaatiovirheet, änkytys tai autismikirjoon liittyvät puheen ja kommunikaation haasteet. Aikuisten ja ikäihmisten kohdalla voidaan kuntouttaa esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöstä johtuvaa afasiaa tai dysartriaa, nielemisongelmia, eteneviin neurologisiin sairauksiin liittyviä kommunikoinnin häiriöitä, äänihäiriöitä sekä puheen sujuvuuden häiriöitä. Puheterapeutti arvioi mahdollisen terapian tarpeen, kuntoutusjakson pituuden ja aloitusajankohdan.

Terapian tavoitteet suunnitellaan asiakaslähtöisesti yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Terapeutin kanssa tehtävien harjoitteiden ohella kotiharjoittelu on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palvelun maksullisuus

Asiakasmaksu perustuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuohjeeseen.


Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Puheterapiaan tarvitaan aina lääkärin lähete. Työikäisille ja ikäihmisille lähete tehdään omalta terveysasemalta tai esimerkiksi sairaalapalveluista. Lapset ja nuoret saavat lähetteen joko neuvolalääkäriltä tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriltä.

Miten saat palvelua?

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi neuvolaan tai kouluterveydenhoitoon (lapset) tai terveyskeskukseen (aikuiset).

Asiointikanavat

Aikuisten puheterapia, Turku

Kaarinan pääterveysasema