Hyppää pääsisältöön

Hoitoonpääsyn tilastot sote-palveluissa

Hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa (hoitotakuu). Kiireetöntä hoitoa tarjotaan hyvinvointialueella asuville sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Hoitoonpääsylle on säädetty tietyt enimmäisajat.

Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidontarpeen ja sen kiireellisyyden. Se on tehtävä saman päivän aikana, kun potilas ottaa yhteyttä. 

Perusterveydenhuollon kiireettömän hoitoonpääsyn enimmäisaikoja tiukennetaan portaittain.

  • 1.9.2023 alkaen hoitotakuu on perusterveydenhuollossa 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta. Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä saman arkipäivän aikana, kun asiakas ottaa yhteyttä.

Hoitoonpääsyn odotusaika lasketaan hoidon tarpeen arvioinnin ja toteutuneen hoidon välisestä ajasta. Hoitoonpääsyn tilastoinnissa on paikoittain ongelmia, ja siksi odotusaikoja ei voida pitää täysin luotettavina. Ongelmat johtuvat monista eri potilastietojärjestelmistä, ja niissä ilmenneistä haasteista. Myös henkilökunnan tekemissä tilastoinneissa on ilmennyt ongelmia, eikä esimerkiksi tehty hoidon tarpeen arviointi ole yhdistynyt käyntitietoihin. Näihin pyritään puuttumaan tiedottamisella ja kouluttamisella, jotta hoitoon pääsystä kertovat tilastot olisivat mahdollisimman luotettavia.

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin esitetään taulukoissa prosenttiosuuksina (%). Käynteihin lasketaan sekä fyysiset käynnit että etäasioinnit. Etäasioinnilla tarkoitetaan puhelimitse, kirjeitse tai internetissä, esimerkiksi chatissä, videoyhteydellä tai verkkopalvelussa tapahtuvaa asiointia.

Jos tarkastelet taulukkoa mobiililaitteella, käännä laite vaakatasoon, niin taulukko näkyy selkeämmin.

Päivitetty 16.7.2024

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin esitetään taulukoissa prosenttiosuuksina (%). Käynteihin lasketaan sekä fyysiset käynnit että etäasioinnit. Etäasioinnilla tarkoitetaan puhelimitse, kirjeitse tai internetissä, esimerkiksi chatissä, videoyhteydellä tai verkkopalvelussa tapahtuvaa asiointia.

Jos tarkastelet taulukkoa mobiililaitteella, käännä laite vaakatasoon, niin taulukko näkyy selkeämmin.

Päivitetty 16.7.2024

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Katso erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytilastot Tyks.fi-sivustolta.