Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 22.8.2023 09.25

Varha palkkaa lisää henkilökuntaa ja laajentaa digipalveluita hoitotakuun tiukentuessa

Avainsanat:

Hoitoon pääsyn enimmäisajat perusterveydenhuollossa tiukentuvat koko Suomessa 1.9.2023. Varsinais-Suomen hyvinvointialue varautuu hoitotakuun kiristymiseen mm. palkkaamalla lisää henkilökuntaa, laajentamalla itse- ja omahoitopalveluiden sekä etäpalveluiden tarjontaa ja yhtenäistämällä alueen terveysasemien työtä.

Kaksi vaaleanviolettia sydäntä tummanvioletilla pohjalla.

Syyskuun alusta alkaen hoitotakuu tiukentuu koko Suomessa niin, että potilaan tulee päästä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle 14 vuorokaudessa, jos hoidon tarpeen arviossa niin todetaan. Suun terveydenhuollossa hoitotakuu on syyskuun alusta neljä kuukautta. Tällä hetkellä perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuollossa kuudessa kuukaudessa. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue varautuu hoitotakuun tiukentumiseen monin toimenpitein

Varhan terveysasemien toimintamalleja tullaan yhtenäistämään koko alueella niin, että potilaan hoito järjestyy sujuvasti ja samalla tavalla terveysasemasta riippumatta (esim. hoidontarpeen arvio ja hoitoonohjaus, hoitosuunnitelmat, moniammatillinen yhteistyö ja hoidonjatkuvuuden tukeminen). Myös digitaalisten itse- ja omahoitopalveluiden tarjontaa laajennetaan ja yhtenäistetään. Omaolo-palvelut otetaan täysimittaisesti käyttöön koko Varhan alueella. Etäpalvelutuotanto palvelee koko hyvinvointialuetta ja kohdennetusti niitä alueita, joissa on työtekijävajetta.

– Tavoitteenamme on saada rekrytoitua nykyisen henkilöstön lisäksi sote-keskus-palveluihin yhteensä 20 terveyskeskuslääkäriä ja 20 avoterveydenhuollon hoitajaa, joista osa työskentelee etäpalvelussa. Tarvitsemme myös kolme muistihoitajaa, 15 fysioterapeuttia, 15 psykiatrista sairaanhoitajaa, seitsemän hammaslääkäriä ja seitsemän suuhygienistiä lisää, avoterveydenhuollon johtaja Suvi Vainiomäki kertoo.

Suun terveydenhuollossa varaudutaan työntekijäresurssin lisäämiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, jotta palvelut ja hoito sujuvoittuvat ja hoitoonpääsy helpottuu.

– Suun terveydenhuollon asiakas- ja potilaspalvelun aukioloaikoja on kevään aikana yhdenmukaistettu alueella. Lisäksi kehitämme sähköisiä ajanvaraus- ja asiointipalveluja. Tästä esimerkkinä Omaolo-palvelussa hampaiden tai suun alueen oirearvio. Kehitämme myös yhteistyötä yksityisten palvelutuottajien kanssa ja laajennamme palvelusetelitoimintaa koko alueelle, suun terveydenhuollon johtaja Marina Merne-Grafström tiivistää.

Jatkossa päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvä hoidon tarpeen arviointi tehdään avoterveydenhuollossa.

– Valmistelussa on myös moniammatillinen digitaalinen mielenterveysklinikka, jonka toiminta pyritään käynnistämään syyskuun aikana. Alkuvaiheessa se palvelee Turun, Paraisten, Naantalin, Loimaan ja Kemiönsaaren asukkaita. Mielenterveysklinikalla järjestetään etävastaanottoja sekä jatkossa mahdollisuuksien mukaan etäryhmiä ja muita digitaalisia palveluita, päihde- ja mielenterveyspalveluiden johtaja Tommi Väyrynen kuvaa.

Varhassa valmistaudutaan ottamaan käyttöön myös Terapianavigaattori (terapianavigaattori.fi), joka on kehitetty Terapiat etulinjaan -hankkeessa. Käyttöönotto tapahtuu asteittain vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Hoidon tarpeen arviossa määritetään hoidon tarve ja sen kiireellisyys

1.9.2023 alkaen hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä saman arkipäivän aikana, kun potilas ottaa yhteyttä toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnissa tehdään yksilöllinen arvio potilaan tutkimusten tai hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Lisäksi arvioidaan sitä, minkä terveydenhuollon ammattihenkilön hoitoa tai tutkimuksia potilas tarvitsee.

– Varhan terveysasemille saa hyvin yhteyden puhelimitse. Vastaamme n. 10 000 puheluun viikossa ja puheluihin pystytään vastaamaan pääosin saman päivän aikana. Puhelun aikana terveydenhuollon ammattilainen arvioi, hoituuko asia neuvonnalla ja ohjauksella vai tarvitaanko vastaanottoa. Samalla arvioidaan se, kenen ammattilaisen vastaanotolla asia hoituu parhaiten, Suvi Vainiomäki selventää.

Myös Omaolo-palvelun kautta saa yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen. Tiukennettu hoitotakuu koskee hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Määräaika koskee ensimmäisen hoitotapahtuman järjestämistä.

– Kaikki asiat eivät kuulu tiukentuneeseen hoitotakuuseen, kuten esimerkiksi kroonisten sairauksien hoitosuunnitelman mukaiset hoitotapahtumat. Nämä vastaanotot ajoitetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti, Vainiomäki jatkaa.

14 vuorokauden enimmäisaika ei koske:

  • hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia, 
  • perusterveydenhuollossa toimivan muiden lääketieteen erikoisalojen kuin yleislääketieteen erikoislääkärin vastaanottoja,
  • hoitotapahtumia, jotka tehdään yksinomaan terveydenhuollossa laadittavan todistuksen tai lausunnon saamiseksi,
  • terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja kuten terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia eikä muita ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluita.

Nämäkin palvelut tulee kuitenkin järjestää kohtuullisessa ajassa enintään kolmen kuukauden kuluessa tai hoito-/kuntoutussuunnitelman mukaisesti. 

Varsinaissuomalainen voi jättää palautetta hoitotakuun toteutumisesta Varhan asiakaspalautepalveluun varha.fi/palaute tai olemalla yhteydessä suoraan toimipisteeseen, jossa asioi.

Lisätietoja asiakkaan ja potilaan oikeuksista: Asiakkaan ja potilaan oikeudet
Lisätietoa hoitotakuusta: stm.fi/hoitotakuu/ukk
Varhan hoitotakuutiedot: Hoitoonpääsy

Oheisessa videossa avaamme hoitotakuuseen liittyviä kysymyksiä.

Skip video

Embedded content cannot be displayed because cookies were declined.