Hyppää pääsisältöön

Vaativat vammaispalvelut

Vaativat vammaispalvelut on suunnattu kaikenikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat oman elämänsä tueksi moniammatillista erityisosaamista vaativia palveluita. Henkilöllä voi olla älyllinen kehitysvamma tai muu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö sekä muita toimintakykyyn ja elämiseen vaikuttavia haasteita. Tukea ja ohjausta annetaan myös henkilöiden läheisille sekä muille heidän kanssaan toimiville.

Palveluissamme korostuvat yksilökeskeinen työskentely, itsemääräämisen vahvistaminen ja kuulluksi tuleminen – lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Palveluohjaus neuvoo palveluihin hakeutumisessa

Vaativiin vammaispalveluihin kuuluu muun muassa kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalveluita, asumispalveluita sekä työllistymistä ja osallisuutta edistävää toimintaa. Tarjoamme myös asiantuntija- ja lääkäripalveluita sekä perheille suunnattuja palveluita, kuten erityisperhetyötä.

Vaativien vammaispalvelujen palveluohjaus kertoo tarjolla olevista palveluista ja neuvoo, miten niihin voi hakeutua. Voit hakeutua palveluihin ottamalla yhteyttä oman kotikuntasi sosiaali- ja vammaispalvelualueeseen, joka vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluista.

Vaativat vammaispalvelut koostuvat suomen- ja ruotsinkielisistä vammaispalveluista, joita kuntayhtymät KTO (Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus) ja Kårkulla tuottivat vuoden 2022 loppuun asti.

Tutkittua tietoa hyvän elämän tueksi

Vaativat vammaispalvelut ja Kehitysvammaliitto järjestävät 21.–23.9. Helsingissä Hyvät käytännöt – parempi elämä -kongressin, joka kokoaa yhteen kansainvälisen joukon, jonka yhteisenä tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyden edistämiseksi. Kongressissa kohtaavat tieteelliset ja käytännön työn näkökulmat.

Vaativien vammaispalveluiden uutisia

Turku

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lasten talvilomatoiminta 2024 Turussa

Uutinen

Talvilomatoimintaa järjestetään Turussa kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille lapsille huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvasta välttämättömästä…

Sosiaali- ja terveysministeriö

Uuden vammaispalvelulain voimaantulo siirtyy

Uutinen

Vammaispalvelulain voimaantulon siirtoa koskevat lait tulivat voimaan lauantaina 30.9.2023. Uusi vammaispalvelulaki (675/2023) tulee lykkäyksen myötä…

Tietomurto

TENA-tuotteiden kotiinkuljetuspalvelun asiakkaiden tietoihin kohdistunut tietomurto Länsi-Suomen yhteistyöalueella

Uutinen

Inkontinenssituotteiden kuljetuspalvelusta vastaava yksityinen Westlog Oy on joutunut tietomurron kohteeksi. Tämä on johtanut yrityksessä ylläpidettävien…

Kansainvälistä yhteistyötä kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyden edistämiseksi

Uutinen

Miten kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyttä voisi edistää? Tähän kysymykseen vastauksia etsitään Hyvät käytännöt – parempi elämä -kongressissa…