Hyppää pääsisältöön

Vaativat vammaispalvelut

Vaativat vammaispalvelut on suunnattu kaikenikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat oman elämänsä tueksi moniammatillista erityisosaamista vaativia palveluita. Henkilöllä voi olla älyllinen kehitysvamma tai muu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö sekä muita toimintakykyyn ja elämiseen vaikuttavia haasteita. Tukea ja ohjausta annetaan myös henkilöiden läheisille sekä muille heidän kanssaan toimiville.

Palveluissamme korostuvat yksilökeskeinen työskentely, itsemääräämisen vahvistaminen ja kuulluksi tuleminen – lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Palveluohjaus neuvoo palveluihin hakeutumisessa

Vaativiin vammaispalveluihin kuuluu muun muassa kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalveluita, asumispalveluita sekä työllistymistä ja osallisuutta edistävää toimintaa. Tarjoamme myös asiantuntija- ja lääkäripalveluita sekä perheille suunnattuja palveluita, kuten erityisperhetyötä.

Vaativien vammaispalvelujen palveluohjaus kertoo tarjolla olevista palveluista ja neuvoo, miten niihin voi hakeutua. Voit hakeutua palveluihin ottamalla yhteyttä oman kotikuntasi sosiaali- ja vammaispalvelualueeseen, joka vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluista.

Vaativat vammaispalvelut koostuvat suomen- ja ruotsinkielisistä vammaispalveluista, joita kuntayhtymät KTO (Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus) ja Kårkulla tuottivat vuoden 2022 loppuun asti.

Tutkittua tietoa hyvän elämän tueksi

Vaativat vammaispalvelut ja Kehitysvammaliitto järjestävät 21.–23.9. Helsingissä Hyvät käytännöt – parempi elämä -kongressin, joka kokoaa yhteen kansainvälisen joukon, jonka yhteisenä tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyden edistämiseksi. Kongressissa kohtaavat tieteelliset ja käytännön työn näkökulmat...

Vaativien vammaispalveluiden uutisia

Kansainvälistä yhteistyötä kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyden edistämiseksi

Uutinen

Miten kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyttä voisi edistää? Tähän kysymykseen vastauksia etsitään Hyvät käytännöt – parempi elämä -kongressissa…

Meidän tulee turvata ruotsinkielisen vammaispalvelun saatavuus – niin Varsinais-Suomessa kuin sen ulkopuolellakin

Uutinen

Ruotsiksi palvelua tarjoava Expert- och utvecklingscentret (EUC), on nyt osa Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta, mutta kuului aina vuodenvaihteeseen asti…