Hyppää pääsisältöön

Yliopistollisen sote-keskuksen toiminta

Yliopistollinen sote-keskus toimii Varhan peruspalveluissa osaamisen, kehittämisen ja tutkimuksen käytännön tukena järjestämisen tulosalueen TKIO-tahojen kanssa. Yliopistollisen sote-keskuksen konsepti on uusi ja sitä kehitetään edelleen yhteistyössä mm. sote-keskuspalveluiden, sosiaali- ja vammaispalveluiden, ikääntyneiden palveluiden sekä Tyks sairaalapalveluiden kanssa. Myös tiivis yhteistyö eri oppilaitosten kanssa on tarpeen.

Yliopistollisen sote-keskuksen palvelualueet ja -yksiköt:

1. Osaaminen, kehitys ja tutkimus

  • Yleislääketieteen jatkokoulutustiimi
  • Opetussoteasema
  • Suun terveydenhuollon opetusklinikka

2. Integraatio- ja erityisosaamistiimit

Työ- ja toimintakyky-yksikkö:

  • Uudenkaupungin työterveyshuoltoyksikkö
  • Toimintakykypoliklinikka
  • Työkykyä tukevat projektit (Työkykyohjelman laajentaminen ja IPS)

Rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminta

3. Keskitetty etäpalvelutuotanto

 

Yliopistollisen sote-keskuksen toiminta perustuu kahteen tavoitteeseen, jotka tulevat Varhan strategiasta: vaikuttavuus ja yliopistollisuus. Tavoitteena on yliopistollisuuteen sisältyvien niin sanottujen TKIO (tutkimus, kehitys, innovaatiot ja osaaminen, sisältäen opetus ja koulutus) -elementtien tuominen erikoissairaanhoidon lisäksi myös peruspalveluihin. Yliopistollisen sote-keskuksen rooli on koordinoida edellä mainittuja asioita käytettävissä olevin resurssein perustason palveluissa. 

Hoidon ja palveluiden vaikuttavuuden lisääminen vaatii konkreettisia toimia pitkäjänteisesti eri toimijoiden yhteistyönä ja myös kulttuurinmuutosta. Vaikuttavuuden tuottavat alan ammattilaiset yhdessä potilaiden ja asiakkaiden kanssa. Tarvitaan muun muassa osaamisen kehittämistä ja panostusta näyttöön perustuvaan toimintaan. Tavoitteena on potilaiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelupolkujen sujuvoittaminen, jotta käytettävissä olevilla resursseilla pystytään tuottamaan suurin mahdollinen terveys- ja hyvinvointihyöty.