Hyppää pääsisältöön

Yliopistollisen sote-keskuksen toiminta

Yliopistollinen sote-keskus toimii Varhan peruspalveluissa osaamisen, kehittämisen ja tutkimuksen käytännön tukena yhteistyössä järjestämisen tulosalueen TKIO-tahojen kanssa. Yleislääketieteen jatkokoulutustiimi, opetussoteasema ja opetushammashoitolatoiminnat ovat osa yliopistollista sote-keskusta.

Lisäksi yliopistollinen sote-keskus tuottaa sovittuja palveluja integraatio- ja erityisosaamistiimeissä sekä keskitetyssä etäpalvelutuotannossa.  

Yliopistollisen sote-keskuksen integraatio- ja erityisosaamistiimejä ovat nyt toiminnan alkaessa mm. työterveyshuollon Uudenkaupungin yksikkö, ulkomaalaistoimisto sekä rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminta. Uutena integraatio- ja erityisosaamistiiminä on alkamassa hankerahoituksella toimintakykypolin pilotointi elokuussa 2023. Se toimii ensisijaisesti konsultaatiopoliklinikkana ja hoitaa pääasiassa työikäisiä potilaita, joiden pitkäaikaiseen keskivaikea-vaikeatasoiseen toiminnalliseen häiriöön tai väsymysoireisiin (esim. CFS, post covid) ei ole hoidosta huolimatta löytynyt helpotusta. Hankerahoituksella on käynnissä myös työkyvyn tuen kaksi hanketta, joiden rekrytoinnit on tehty kevään aikana ja toiminta käynnistynyt. 

Osana Varhan yliopistollista sote-keskusta on kesäkuussa alkanut myös keskitetty etäpalvelutuotanto, jonka osalta rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Siinä luodaan uutta toimintamallia yhdessä sote-keskusten kanssa tukemaan niiden hoitaja- ja lääkäripalveluja. Tavoitteena on auttaa sote-keskuksia hoitotakuuseen pääsemisessä ja yhdessä etsiä ne palvelut, joista saadaan keskitetysti tuotettuna suurin terveyshyöty potilaille. 

Yliopistollisen sote-keskuksen konsepti

Yliopistollinen sote-keskus on konseptina täysin uusi. Nyt on lähdetty liikkeelle tietyillä pelimerkeillä ja tulevat vuodet näyttävät, mitä yliopistollinen sote-keskus on 5 tai esim. 10 vuoden päästä. Yliopistollisen sote-keskuksen konsepti luodaan yhdessä eri toimijoiden kanssa, joita ovat ei ainoastaan sote-keskuspalvelut, vaan myös sosiaali- ja vammaispalvelut sekä ikääntyneiden palvelut. Yhteistyötahoina Varhan sisällä ovat erityisesti järjestämisen palvelujen TKIO-tahot sekä Tyks-sairaalapalvelut. Myös tiivis yhteistyö eri oppilaitosten kanssa on tarpeen.  

Yliopistollisen sote-keskuksen toiminta perustuu kahteen tavoitteeseen, jotka tulevat Varhan strategiasta: vaikuttavuus ja yliopistollisuus. Tavoitteena on yliopistollisuuteen sisältyvien ns. TKIO (tutkimus, kehitys, innovaatiot ja osaaminen, sis. opetus ja koulutus) -elementtien tuominen nykyistä tiiviimmäksi osaksi myös peruspalveluja. Eli laajentaa yliopistollisuuteen liittyviä asioita erikoissairaanhoidon lisäksi myös peruspalveluihin. Yliopistollisen sote-keskuksen rooli on koordinoida edellä mainittuja asioita käytettävissä olevien resurssien rajoissa perustason palveluissa.