Hyppää pääsisältöön

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut Varsinais-Suomen hyvinvointialueella vuonna 2023. Asiakasmaksut ovat yhtenäiset koko hyvinvointialueella.

Perusterveydenhuollon asiakasmaksut

 • Lääkärivastaanoton käyntimaksu sote-keskuksessa (aiemmin terveyskeskusmaksu): 20,90 € / käynti tai 41,80 € / vuosi
 • Hoitajan vastaanotto sote-keskuksessa: maksuton
 • Perusterveydenhuollon päivystys: 28,70 € / käynti
 • Perusterveydenhuollon ja sairaalan yhteispäivystys: 41,80 € / käynti
 • Lääkärintodistus
  • A) maksuton
  • B) 50,80 €
  • C) 61,80 €
  • D) lääkärikäynti 20,90 €
 • Käyttämättä jäänyt, perumaton ajanvaraus 51,50 €

Lisätietoja perusterveydenhuollon asiakasmaksuista

Tyks-sairaalapalveluiden asiakasmaksut

 • Poliklinikkamaksu, erikoislääkärin vastaanotto 41,80 € / käynti
 • Akuuttihoitokäynti sairaanhoitajalla 28,70 € / käynti
 • Akuuttihoitokäynti lääkärillä 41,80 € / käynti
 • Hoitopäivä 49,60 € / vuorokausi
  • Alennettu hoitopäivämaksu 22,80 € / vuorokausi
  • Psykiatrian hoitopäivä 22,80 €  / vuorokausi
  • Yö-/päivähoito 22,80 € / yö tai päivä
  • Kuntoutushoito 17,10 € / vuorokausi
 • Päiväkirurginen hoito 136,90 € / toimenpide
 • Sarjahoito 11,60 € / kerta
 • Maksu lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta
  • A) maksuton
  • B) 50,80 €
  • C) 61,80 €
 • Käyttämättä jäänyt, perumaton ajanvaraus 51,50 € / kerta

Etävastaanotto on verrattavissa normaaliin poliklinikka- tai terapiakäyntiin ja siitä peritään käyntimaksu. Käynti- tai hoitopäivämaksun lisäksi potilasta ei laskuteta erikseen hyvinvointialueella tehtävistä kuvantamistutkimuksista, jotka ovat osa hänen hoitoaan.

Lisätietoja Tyks-sairaalapalveluiden asiakasmaksuista

Kotisairaalapalveluiden ja kotisairaanhoidon asiakasmaksut

 • Kotisairaalan käynnit ja tilapäisen kotisairaanhoidon käynnit
  • Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti: 19,20 € / käynti
  • Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, hammashoitajan, terapeuttien kotikäynti: 12,20 € / käynti
  • Neuvolaterveydenhoitajan kotikäynti: maksuton
 • Kotisairaala: 22,80 € / päivä

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

 • Käyntimaksut:
  • Suuhygienisti: 10,30 € / käynti
  • Hammaslääkäri: 13,30 € / käynti
  • Erikoishammaslääkäri: 19,50 € / käynti
  • Käyntimaksun lisäksi veloitetaan tutkimus- ja toimenpidemaksut
 • Perusterveydenhuollossa annettu suun ja leukojen erikoissairaanhoito: 41,80 € / käynti
 • Kuvantamistutkimukset, hammasröntgen: 8,50 € / kuva
 • Kuvantamistutkimukset, panoraamaröntgen: 19,20 € / kuvaus
 • Ehkäisevä suun terveydenhoito: 8,50 € / käynti
 • Oikomislaitteet ja proteettiset toimenpiteet: toimenpiteistä aiheutuvat hammastekniset kulut

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden asiakasmaksut

 • Lapsiperheiden kotipalvelu: 6,50 € / tunti
 • Terveydenhuollon maksut alle 18-vuotiaille
  • Poliklinikkamaksu, erikoislääkärin vastaanotto: 41,80 € / käynti
  • Päiväkirurginen toimenpide: 136,90 € / toimenpide
 • Vuodeosasto- ja laitoshoito
  • Lyhytaikainen vuodeosastohoito: 49,60 € / vuorokausi
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä: 22,80 € / vuorokausi
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta päihdevieroituksessa: 22,80 € / vuorokausi
  • Päivä- tai yöhoito: 22,80 € / vuorokausi

Työikäisten palveluiden asiakasmaksut

Kotiin annettavien työikäisten palveluiden asiakasmaksut 

 • Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen: tulosidonnainen
 • Kotihoito, tilapäinen
  • Hoitajan kotikäynti: 12,20 € / käynti
  • Lääkärin kotikäynti: 19,20 € / käynti
 • Tukipalvelut 
  • Ateriapalvelu, kotiin kuljetettu 8 € / ateria
  • Asiointipalvelu: 10 € / kerta
  • Siivouspalvelu: 25 € / tunti
  • Vaatehuoltopalvelu: 10 € / koneellinen 
  • Peseytymispalvelu: 9 € / kerta
 • Turvapalvelut
  • Turvapuhelimen vuokra: 20 € / kk
  • Turvapuhelimen asennus: 22 € / kerta
  • Hellahälytin/liesivahti 20 € / kk
  • Älykäs ovivalvontalaite 30 € / kk
  • Turva-auttajakäynti tukipalveluna: 20 € / kerta
  • Turva-auttajakäynti, kertaluonteinen: 75 € / kerta

Työikäisten asumispalveluiden asiakasmaksut

 • Palvelukeskusten asukkaiden ateriamaksut
  • aamiainen 2,50 € / ateria
  • lounas 6 € / ateria
  • päivällinen 5 € / ateria
  • iltapäiväkahvi, iltapala 1,50 € / ateria
  • koko päivän ateriat 16,50 € / ateriapäivä
 • Asumispalvelut 
  • Yhteisöllinen asuminen (palveluasuminen): tulosidonnainen
  • Yhteisöllinen asuminen, lyhytaikainen (palveluasuminen): 22,80 € / vrk
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, pitkäaikainen: tulosidonnainen
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, lyhytaikainen (tehostettu palveluasuminen): 40 € / vrk
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, päivä- tai yöhoito: 25 € / vrk
 • Vuodeosastohoito
  • Lyhytaikainen vuodeosastohoito: 49,60 € / vrk
  • Maksukaton ylittymisen jälkeen: 22,80 €/vrk
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä: 22,80 € / vrk
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta päihdevieroituksessa: 22,80 € / vrk
  • Päivä- tai yöhoito: 22,80 € / vrk
 • Laitoshoito: tulosidonnainen

Ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksut

Kotiin annettavien ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksut 

 • Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen: tulosidonnainen
 • Kotihoito, tilapäinen
  • Hoitajan kotikäynti: 12,20 € / käynti
  • Lääkärin kotikäynti: 19,20 € / käynti
 • Tukipalvelut 
  • Ateriapalvelu, kotiin kuljetettu, myös Menumat-ateria: 8 € / ateria
  • Asiointipalvelu: 10 € / kerta
  • Siivouspalvelu: 25 € / tunti
  • Vaatehuoltopalvelu: 10 € / koneellinen 
  • Peseytymispalvelu: 9 € / kerta
 • Lääkemuistuttajan tai lääkeannostelijan laitevuokra 15 € / kk
 • Digipalvelupaketin vuokra 15 € / kk
 • Turvapalvelut
  • Turvapuhelimen vuokra: 20 € / kk
  • Turvapuhelimen asennus: 22 € / kerta
  • Hellahälytin/liesivahti 20 € / kk
  • Älykäs ovivalvontalaite 30 € / kk
  • Turva-auttajakäynti tukipalveluna: 20 € / kerta
  • Turva-auttajakäynti, kertaluonteinen: 75 € / kerta
 • Lisämaksulliset turvalaitteet
  • Palo-, savu- tai häkä-varoitin: 5 € / laite / kk
  • Erilaiset liikkumista ilmaisevat hälyttimet: 10 € / laite / kk
  • Älykäs ovivalvontalaite: 15 € / kk

Ikääntyneiden asumispalveluiden asiakasmaksut

 • Palvelukeskusten asukkaiden ateriamaksut
  • aamiainen 2,50 € / ateria
  • lounas 6 € / ateria
  • päivällinen 5 € / ateria
  • iltapäiväkahvi, iltapala 1,50 € / ateria
  • koko päivän ateriat 16,50 € / ateriapäivä
 • Asumispalvelut 
  • Yhteisöllinen asuminen (palveluasuminen): tulosidonnainen
  • Yhteisöllinen asuminen, lyhytaikainen (palveluasuminen): 22,80 € / vrk
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, pitkäaikainen: tulosidonnainen
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, lyhytaikainen (tehostettu palveluasuminen): 40 € / vrk
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, päivä- tai yöhoito: 25 € / vrk
 • Vuodeosastohoito
  • Lyhytaikainen vuodeosastohoito: 49,60 € / vrk
  • Maksukaton ylittymisen jälkeen: 22,80 €/vrk
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä: 22,80 € / vrk
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta päihdevieroituksessa: 22,80 € / vrk
  • Päivä- tai yöhoito: 22,80 € / vrk
 • Laitoshoito ja vanhainkotihoito: tulosidonnainen
 • Perhehoito
  • kokoaikainen: tulosidonnainen
  • lyhytaikainen: 27 € / vrk
  • osapäiväinen: 16,20 €

Muut ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksut 

 • Ryhmätoiminta: maksua ei peritä vuonna 2023
 • Kotihoidon kuntouttava arviointijakso: 12,20 € / käynti
 • Arkikuntoutus tukipalveluna: 12,20 € / käynti
 • Kuntouttava päivätoiminta tukipalveluna
  • kokopäivän kestävä palvelu, yli 4 tuntia: 20 € / kerta
  • osapäiväinen palvelu: 15 € / kerta
  • kuljetus: omavastuuosuus 3 € / suunta 
 • Turva-auttajakäynti, kertaluonteinen: 75 € / kerta

Vammaispalveluiden asiakaspalvelumaksut

 • Lyhytaikainen tutkimus- ja kuntoutushoito: 17,10 € / vuorokausi 
 • Pitkäaikainen laitoshoito ja laitoskuntoutus: tulosidonnainen
 • Lyhytaikainen hoito tai asumispalvelu (ylläpitomaksu)
  • Yli 16-vuotiaille 15 € / vuorokausi
  • Alle 16-vuotiaille 9 € / vuorokausi
 • Pitkäaikainen palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen: 40 € / kuukausi
 • Asumispalveluiden ateriat
  • aamiainen 2,5 € / ateria
  • lounas 6 € / ateria
  • iltapäiväkahvi 1,5 € / ateria
  • päivällinen 5 € / ateria
  • iltapala 1,5 € / ateria
  • koko päivän ateriat 16,5 € / ateriapäivä

Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Maksuttomat palvelut

Yleistä asiakasmaksuista

Asiakasmaksuopas (PDF)