Hyppää pääsisältöön

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut Varsinais-Suomen hyvinvointialueella vuonna 2024. Asiakasmaksut ovat yhtenäiset koko hyvinvointialueella.

Perusterveydenhuollon asiakasmaksut

 • Lääkärivastaanoton käyntimaksu sote-keskuksessa (aiemmin terveyskeskusmaksu): 23,00 € / käynti
 • Hoitajan vastaanotto sote-keskuksessa: maksuton
 • Perusterveydenhuollon päivystys: 31,60 € / käynti
 • Perusterveydenhuollon ja sairaalan yhteispäivystys: 46,00 € / käynti
 • Lääkärintodistus
  • A) maksuton
  • B) 56,70 €
  • C) 68,10 €
  • D) Lääkärikäynti 23 €
 • Käyttämättä jäänyt, perumaton ajanvaraus 56,70 €

Missä tapauksessa palvelu on maksuton?

Hoitajakäynti on aina maksuton.

Lääkärin vastaanotto on maksuton seuraaville asiakasryhmille:

 • alle 18-vuotiaat
 • rintamaveteraanit
 • rintamapalvelutunnuksen saaneet (Kela-kortissa merkintä R)
 • sotainvalidit
 • sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat
 • takuueläkkeen saajat
 • käynnin yhteydessä voimassa olevan toimeentulotukipäätöksen esittävät asiakkaat
 • asiakkaat, joiden terveydenhuollon maksukatto on täyttynyt

Lisätietoja perusterveydenhuollon asiakasmaksuista

Tyks-sairaalapalveluiden asiakasmaksut

 • Poliklinikkamaksu, erikoislääkärin vastaanotto 46,00 € / käynti
 • Akuuttihoitokäynti sairaanhoitajalla 31,60 € / käynti
 • Akuuttihoitokäynti lääkärillä 46,00 € / käynti
 • Hoitopäivä 54,60 € / vuorokausi
  • Alennettu hoitopäivämaksu 25,10 € / vuorokausi
  • Psykiatrian hoitopäivä 25,10 €  / vuorokausi
  • Yö-/päivähoito 25,10 € / yö tai päivä
  • Kuntoutushoito 18,80 € / vuorokausi
 • Päiväkirurginen hoito 150,80 € / toimenpide
 • Sarjahoito 12,80 € / kerta
 • Maksu lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta
  • A) maksuton
  • B) 56,70 €
  • C) 68,10 €
 • Käyttämättä jäänyt, perumaton ajanvaraus 56,70 € / kerta

Etävastaanotto on verrattavissa normaaliin poliklinikka- tai terapiakäyntiin ja siitä peritään käyntimaksu. Käynti- tai hoitopäivämaksun lisäksi potilasta ei laskuteta erikseen hyvinvointialueella tehtävistä kuvantamistutkimuksista, jotka ovat osa hänen hoitoaan.

Lisätietoja Tyks-sairaalapalveluiden asiakasmaksuista

Kotisairaalapalveluiden ja kotisairaanhoidon asiakasmaksut

 • Kotisairaala: 25,10 € / päivä
 • Tilapäisen kotisairaanhoidon käynnit
  • Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti: 21,10 € / käynti
  • Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, hammashoitajan, terapeuttien kotikäynti: 13,40 € / käynti
  • Neuvolaterveydenhoitajan kotikäynti: maksuton

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

 • Käyntimaksut:
  • Suuhygienisti: 11,30 € / käynti
  • Hammaslääkäri: 14,60 € / käynti
  • Erikoishammaslääkäri: 21,50 € / käynti
  • Käyntimaksun lisäksi veloitetaan tutkimus- ja toimenpidemaksut
 • Perusterveydenhuollossa annettu suun ja leukojen erikoissairaanhoito: 46,00 € / käynti
 • Kuvantamistutkimukset, hammasröntgen: 9,40 € / kuva
 • Kuvantamistutkimukset, panoraamaröntgen: 21,10 € / kuvaus
 • Ehkäisevä suun terveydenhoito: 9,40 € / käynti
 • Oikomislaitteet ja proteettiset toimenpiteet: toimenpiteistä aiheutuvat hammastekniset kulut

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden asiakasmaksut

 • Lapsiperheiden kotipalvelu: 7,15 € / tunti
 • Terveydenhuollon maksut alle 18-vuotiaille
  • Poliklinikkamaksu, erikoislääkärin vastaanotto: 46,00 € / käynti
  • Päiväkirurginen toimenpide: 150,80 € / toimenpide
 • Vuodeosasto- ja laitoshoito
  • Lyhytaikainen vuodeosastohoito: 54,60 € / vuorokausi
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä: 25,10 € / vuorokausi
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta päihdevieroituksessa: 25,10 € / vuorokausi
  • Päivä- tai yöhoito: 25,10 € / vuorokausi

Työikäisten palveluiden asiakasmaksut

Kotiin annettavien työikäisten palveluiden asiakasmaksut 

 • Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen: tulosidonnainen
 • Kotihoito, tilapäinen
  • Hoitajan kotikäynti: 13,40 € / käynti
  • Lääkärin kotikäynti: 21,10 € / käynti
 • Tukipalvelut 
  • Ateriapalvelu, kotiin kuljetettu 8,80 € / ateria
  • Asiointipalvelu: 11 € / kerta
  • Siivouspalvelu: 27,50 € / tunti
  • Vaatehuoltopalvelu: 11 € / koneellinen 
  • Peseytymispalvelu: 9,90 € / kerta
 • Turvapalvelut
  • Turvapuhelimen vuokra: 22 € / kk
  • Turvapuhelimen asennus: 24,20 € / kerta
  • Hellahälytin/liesivahti 22 € / kk
  • Älykäs ovivalvontalaite 16,50 € / kk
  • Turva-auttajakäynti tukipalveluna: 22 € / kerta
  • Turva-auttajakäynti, kertaluonteinen: 82,50 € / kerta

Työikäisten asumispalveluiden asiakasmaksut

 • Palvelukeskusten asukkaiden ateriamaksut
  • aamiainen 2,80 € / ateria
  • lounas 6,60 € / ateria
  • päivällinen 5,50 € / ateria
  • iltapäiväkahvi, iltapala 1,70 € / ateria
  • koko päivän ateriat 18,20 € / ateriapäivä
 • Asumispalvelut 
  • Yhteisöllinen asuminen: asiakkaalta ei peritä maksua sosiaalista kanssakäymistä edistävästä toiminnasta, asiakas maksaa asumisen kustannukset
  • Yhteisöllinen asuminen, lyhytaikainen: 25,10 € / vrk
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, pitkäaikainen: tulosidonnainen
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, lyhytaikainen: 40 € / vrk
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, päivä- tai yöhoito: 27,50 € / vrk
 • Vuodeosastohoito
  • Lyhytaikainen vuodeosastohoito: 54,60 € / vrk
  • Maksukaton ylittymisen jälkeen: 25,10 €/vrk
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä: 25,10 € / vrk
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta päihdevieroituksessa: 25,10 € / vrk
  • Päivä- tai yöhoito: 25,10 € / vrk
 • Pitkäaikainen laitoshoito: tulosidonnainen

Ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksut

Kotiin annettavien ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksut 

 • Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen: tulosidonnainen
 • Kotihoito, tilapäinen
  • Hoitajan kotikäynti: 13,40 € / käynti
  • Lääkärin kotikäynti: 21,10 € / käynti
 • Tukipalvelut 
  • Ateriapalvelu, kotiin kuljetettu, myös Menumat-ateria: 8,80 € / ateria
  • Asiointipalvelu: 11 € / kerta
  • Siivouspalvelu: 27,50 € / tunti
  • Vaatehuoltopalvelu: 11 € / koneellinen 
  • Peseytymispalvelu: 9,90 € / kerta
 • Turvapalvelut
  • Turvapuhelimen vuokra: 22 € / kk
  • Turvapuhelimen asennus: 24,20 € / kerta
  • Hellahälytin/liesivahti 22 € / kk
  • Älykäs ovivalvontalaite 16,50 € / kk
  • Turva-auttajakäynti tukipalveluna: 22 € / kerta
  • Turva-auttajakäynti, kertaluonteinen: 82,50 € / kerta
 • Lisämaksulliset turvalaitteet
  • Palo-, savu- tai häkä-varoitin: 5,50 € / laite / kk
  • Erilaiset liikkumista ilmaisevat hälyttimet: 11 € / laite / kk
  • Älykäs ovivalvontalaite: 16,50 € / kk

Ikääntyneiden asumispalveluiden asiakasmaksut

 • Palvelukeskusten asukkaiden ateriamaksut
  • aamiainen 2,80 € / ateria
  • lounas 6,60 € / ateria
  • päivällinen 5,50 € / ateria
  • iltapäiväkahvi, iltapala 1,70 € / ateria
  • koko päivän ateriat 18,20 € / ateriapäivä
 • Asumispalvelut 
  • Yhteisöllinen asuminen: asiakkaalta ei peritä maksua sosiaalista kanssakäymistä edistävästä toiminnasta, asiakas maksaa asumisen kustannukset
  • Yhteisöllinen asuminen, lyhytaikainen: 25,10 € / vrk
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, pitkäaikainen: tulosidonnainen
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, lyhytaikainen: 40 € / vrk
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen, päivä- tai yöhoito: 27,50 € / vrk
 • Vuodeosastohoito
  • Lyhytaikainen vuodeosastohoito: 54,60 € / vrk
  • Maksukaton ylittymisen jälkeen: 25,10 €/vrk
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä: 25,10 € / vrk
  • Maksu hoidosta ja ylläpidosta päihdevieroituksessa: 25,10 € / vrk
  • Päivä- tai yöhoito: 25,10 € / vrk
 • Laitoshoito ja vanhainkotihoito: tulosidonnainen
 • Perhehoito
  • kokoaikainen: tulosidonnainen
  • lyhytaikainen: 29,70 € / vrk
  • osapäiväinen: 17,80 €

Muut ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksut 

 • Kotihoidon kuntouttava arviointijakso: 13,40 € / käynti
 • Kuntouttava päivätoiminta 
  • kokopäivän kestävä palvelu, yli 4 tuntia: 22 € / kerta
  • osapäiväinen palvelu: 16,50 € / kerta
  • kuljetus: omavastuuosuus 3 € / suunta 
 • Turva-auttajakäynti, kertaluonteinen: 82,50 € / kerta

Vammaispalveluiden asiakaspalvelumaksut

 • Lyhytaikainen tutkimus- ja kuntoutushoito: 18,80 € / vuorokausi 
 • Pitkäaikainen laitoshoito ja laitoskuntoutus: tulosidonnainen
 • Lyhytaikainen hoito tai asumispalvelu (ylläpitomaksu)
  • Yli 16-vuotiaille 16,50 € / vuorokausi
  • Alle 16-vuotiaille 9,90 € / vuorokausi
 • Pitkäaikainen palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen: 44 € / kuukausi
 • Asumispalveluiden ateriat
  • aamiainen 2,80 € / ateria
  • lounas 6,60 € / ateria
  • iltapäiväkahvi 1,70 € / ateria
  • päivällinen 5,50 € / ateria
  • iltapala 1,70 € / ateria
  • koko päivän ateriat 18,20 € / ateriapäivä

Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Maksuttomat palvelut

Yleistä asiakasmaksuista