Hyppää pääsisältöön

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakirjajulkisuuskuvaus

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on Tiedonhallintalain (906/2019) 4 §:n tarkoittama tiedonhallintayksikkö, jonka on ylläpidettävä kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain 28 §:n mukaisesti.

Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää kuvauksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tietovarannoista ja asiarekistereistä ja sen tarkoituksena on helpottaa niistä tehtävien tietopyyntöjen yksilöintiä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiarekisteri

Asiarekisteri on kokonaisuus, joka sisältää Varsinais-Suomen hyvinvointialueella vireille saatetut asiat sekä niihin liittyvät käsittelyvaiheet ja asiakirjat. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmän lisäksi operatiivisissa järjestelmissä ja paperiaineistona.

Tietopyynnöt

Tarkemmat ohjeet tietopyynnön tekemiseksi löytyvät jokaisen tietovarannon kohdalta.

Tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa käytettäviä tietoaineistoja sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti.