Hyppää pääsisältöön

Osallisuussuunnitelma

Asiakkaan äänen kuuluminen sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluissa on tärkeää palveluiden kehittämisen ja niiden vaikuttavuuden näkökulmasta. Osallisuussuunnitelmassa asetetaan tavoitteet ja kuvataan keinot, joilla alueen asukkaiden ja Varhan asiakkaiden monipuoliset osallistumismahdollisuudet toteutuvat.

Asukkaiden ja asiakkaiden osallistumisen keinot ja kanavat löytyvät osallisuussuunnitelmasta sekä osallisuuden sivustolta