Hyppää pääsisältöön

Varhan hyte-johtamisrakenne

Varhassa toimii sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto sekä hyte-johtoryhmä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto  

1. toimii sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona  

2. esittää aluehallitukselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä strategisia linjauksia  

3. esittää aluehallitukselle hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman  

4. seuraa asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin  

5. esittää aluehallitukselle raportin asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä  

6. päättää avustusten myöntämisestä järjestöille ja muille yhteisöille talousarvioon varatun määrärahan puitteissa  

7. antaa aluehallitukselle lausuntoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä asioista  

8. edistää kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä yhdyspintatyöhön liittyvää yhteistyötä  

9. edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.