Hyppää pääsisältöön

Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskuskonseptin jalkautus ja juurrutus

Kehittämiskokonaisuuden tavoitteet:

  • Hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden parantaminen sekä varmistaminen tekemällä asiakkaiden ja potilaiden hoitopoluista sujuvampia.
  • Yhtenäisten toimintatapojen tuominen ja vakiinnuttaminen sosiaali- ja terveyskeskuksiin kustannusvaikuttavasti.
  • Piilevän ja tiedossa olevan hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen. 
  • Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja kehittämisosaamisen lisääminen.

Tavoitteiden täyttyessä hoidon saatavuus ja jatkuvuus sote-keskuspalveluissa paranevat. Hoidon saatavuutta mitataan hoitotakuun toteutumisella. Tavoitteena on, että saat oikea-aikaista hoitoa tarpeisiisi parhaiten vastaavalta ammattilaiselta.

Hoidon jatkuvuudella tarkoitetaan muun muassa sitä, että asiaasi hoitaa pääasiassa samoista terveydenhuollon ammattilaisista koostuva tiimi. Edistämme hoidon jatkuvuutta myös kehittämällä sujuvampia palveluketjuja perustason ja erikoistason palveluiden välille.  Tätä testataan parhaillaan sisätautilääkärivastaanotoilla sote-keskuksissa.

Yhtenäisillä toimintatavoilla varmistetaan tasavertaiset palvelut koko Varhan alueella. Niillä myös lisätään sinua hoitavien ammattilaisten työhyvinvointia.

Sote-keskusten lähtötilanne toimintamallien käytössä vaihtelee. Työskentelyssä huomioidaan sote-keskusten eteneminen yksilöllisesti. Kehittämistyötä tehdään kehittäjien ja sote-keskusten ammattilaisten tiiviissä yhteistyössä.

Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa vuosina 2022-2023 luotiin yhdenmukaisia ja laadukkaita toimintamalleja Varhan sote-keskuksiin. Tässä hankkeessa toimintamalleja edelleen kehitetään ja otetaan käyttöön kaikissa Varhan sote-keskuksissa. 

Yhteystiedot

Jenni Pinomäki
projektipäällikkö
jenni.pinomaki@varha.fi
puh. 040 7523768